พื้นที่เล่นสกี „Ste-Croix / Les Rasses“

Ste-Croix / Les Rasses

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 7 น.
โทรศัพท์ +41 (0)24 454 15 00
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/70 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 12 กุมภาพันธ์ 2018
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 8/9
สภาพเส้นทางเล่นสกี ดี

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 60/100 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ดี

การคาดคะเน (1094 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ
อุณหภูมิ -1 °C -4 °C
-4 °C -6 °C
ระดับศูนย์องศา 700 m 600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 1

สภาพอากาศ Sainte-Croix

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Fourgs 6/9
Metabief 17/19
Dent-de-Vaulion 1/2
Vallée de La Brévine 62/125 km