พื้นที่เล่นสกี „Ste-Croix / Les Rasses“

Ste-Croix / Les Rasses

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. มีนาคม 2017, 9 น.
โทรศัพท์ +41 (0)24 454 15 00
หิมะตกครั้งสุดท้าย 7 มีนาคม 2017
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด -/9
สภาพเส้นทางเล่นสกี สิ้นสุดฤดูการเล่น

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด -/100 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ปิด

การคาดคะเน (1094 ม.รทก.)

พุธ23/08 พฤหัสบดี24/08
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้า มีเมฆระดับสูง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 25 °C 22 °C
11 °C 14 °C
ระดับศูนย์องศา 4000 m 4000 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 7 7

สภาพอากาศ Sainte-Croix

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Metabief 2/19
Vallée de La Brévine 7/120 km
Val-de-Travers/La Robella 0/5
Vallée de La Sagne 0/60 km
La Chaux-de-Fonds 0/45 km