พื้นที่เล่นสกี „Vallée de Joux“

Vallée de Joux

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2018, 14 น.
โทรศัพท์ +41 21 845 17 77
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 8/40 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 10 ธันวาคม 2018
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด -/9
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 34/115 km
สภาพเส้นทางเล่นสกีทางไกล ดี ถึง เล่นได้

เลื่อน

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 1/6
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด เล่นได้

การคาดคะเน (1145 ม.รทก.)

พฤหัสบดี13/12 ศุกร์14/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก เมฆสูง สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ -2 °C -2 °C
-7 °C -7 °C
ระดับศูนย์องศา 600 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Vallée de Joux

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Metabief 0/19
Les Rousses 0/32
Les Fourgs 0/9
La Dôle / Station des Rousses 0/21