พื้นที่เล่นสกี „Wengen“

Wengen

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 22. มกราคม 2019, 14 น.
โทรศัพท์ +41 (0)33 828 70 78
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 45/75 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 21 มกราคม 2019
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 26/27
สภาพเส้นทางเล่นสกี ดี

เลื่อน

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 9/9
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด ดี

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Lauterbrunnen 12/12 km
Mürren - Schilthorn 15/15
Jungfrau Region 40/40
Grindelwald - Wengen 26/27

การคาดคะเน (1272 ม.รทก.)

อังคาร22/01 พุธ23/01
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: ฟ้าเมฆมาก หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ -3 °C -4 °C
-14 °C -11 °C
ระดับศูนย์องศา 600 m 500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Wengen

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Berner Oberland“

การคาดคะเน อังคาร22/01 พุธ23/01
danger of avalanches danger of avalanches: ปานกลาง danger of avalanches: ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง