พื้นที่เล่นสกี „Leysin-Mosses-Lécherette“

Leysin-Mosses-Lécherette

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. มิถุนายน 2019, 13 น.
โทรศัพท์ +41 (0)24 494 16 35
หิมะตกครั้งสุดท้าย 4 เมษายน 2019
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 1/23
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Mosses - La Lécherette 1/23
Leysin 1/23
Villars-Gryon 1/25
Les Diablerets 4/25
Glacier 3000 3/10
Les Avants - Sonloup 0/1
Rochers-de-Naye - Caux 0/6

การคาดคะเน (1179 ม.รทก.)

พฤหัสบดี20/06 ศุกร์21/06
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 19 °C 18 °C
12 °C 11 °C
ระดับศูนย์องศา 3500 m 3500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 9 8

สภาพอากาศ Ormont-Dessus

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน พฤหัสบดี20/06 ศุกร์21/06
danger of avalanches danger of avalanches: ปานกลาง danger of avalanches: ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง