พื้นที่เล่นสกี „Leysin-Mosses-Lécherette“

Leysin-Mosses-Lécherette

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. ตุลาคม 2017, 8 น.
โทรศัพท์ +41 (0)24 494 16 35
หิมะตกครั้งสุดท้าย 28 มีนาคม 2017
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 1/28
สภาพเส้นทางเล่นสกี สิ้นสุดฤดูการเล่น

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Mosses - La Lécherette 0/14
Leysin 1/14
Villars-Gryon 2/26
Les Diablerets 2/26
Les Diablerets - Glacier 3000 0/10
Les Avants - Sonloup 0/1
Rochers-de-Naye - Caux 0/6

การคาดคะเน (1179 ม.รทก.)

เสาร์21/10 อาทิตย์22/10
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 16 °C 5 °C
9 °C 5 °C
ระดับศูนย์องศา 2800 m 1600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 2

สภาพอากาศ Ormont-Dessus

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Unterwallis und Waadt“

การคาดคะเน เสาร์21/10 อาทิตย์22/10
danger of avalanches danger of avalanches: น้อย danger of avalanches: น้อย
น้อย น้อย