พื้นที่เล่นสกี „Le Lioran“

Le Lioran

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 12 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/85 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 14 มกราคม 2018
ปริมาณหิมะตกใหม่ 2 cm
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 9/18
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 20/44
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 27 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ เปียก

การคาดคะเน (1239 ม.รทก.)

พุธ17/01 พฤหัสบดี18/01
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หิมะตกหนัก สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก
อุณหภูมิ 0 °C 2 °C
0 °C 0 °C
ระดับศูนย์องศา 1300 m 1400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Super Lioran

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Super-Besse 13/22