พื้นที่เล่นสกี „Metabief“

Metabief

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 10/85 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 18 กุมภาพันธ์ 2018
ปริมาณหิมะตกใหม่ 5 cm
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 17/19
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 30/35
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 33 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 151 km
สภาพหิมะ ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (971 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง สภาพอากาศ: เมฆปกคลุมบางส่วน ปุยหิมะ
อุณหภูมิ 1 °C -2 °C
-3 °C -5 °C
ระดับศูนย์องศา 700 m 600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 1

สภาพอากาศ Métabief

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Les Fourgs 6/9
Dent-de-Vaulion 1/2
Ste-Croix / Les Rasses 8/9
Vallée de Joux 8/9