พื้นที่เล่นสกี „Super-Besse“

Super-Besse

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 90/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 14 กุมภาพันธ์ 2018
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 22/22
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 25/27
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 27 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 116 km
สภาพหิมะ เปียก

การคาดคะเน (1335 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หิมะตกหนัก สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 0 °C -3 °C
0 °C -7 °C
ระดับศูนย์องศา 1200 m 400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 4

สภาพอากาศ Super Besse

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Le Mont Dore 11/15
Chastreix 7/7
Le Lioran 17/18