พื้นที่เล่นสกี „Super-Besse“

Super-Besse

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. มิถุนายน 2018, 15 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย 1 เมษายน 2018
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/22
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0/27
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 116 km
สภาพหิมะ ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (1335 ม.รทก.)

พฤหัสบดี21/06 ศุกร์22/06
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: เมฆเล็กน้อย
อุณหภูมิ 21 °C 14 °C
14 °C 7 °C
ระดับศูนย์องศา 4400 m 4200 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 6 8

สภาพอากาศ Super Besse

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Le Lioran 0/18