พื้นที่เล่นสกี „Font-Romeu“

Font-Romeu

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 12. ธันวาคม 2017, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 12 ธันวาคม 2017
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 20/23
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 29/41
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 29 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 21 km
สภาพหิมะ ปุยผง

การคาดคะเน (1776 ม.รทก.)

อังคาร12/12 พุธ13/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ -2 °C 4 °C
-4 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 1100 m 1600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 2 2

สภาพอากาศ Font-Romeu-Odeillo-Via

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Le Cambre d'Aze 5/16
Les Angles 16/22
Formiguères 7/7
Ascou-Pailhères 0/7