พื้นที่เล่นสกี „Font-Romeu“

Font-Romeu

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 140/140 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 20 กุมภาพันธ์ 2018
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 21/23
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 32/42
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 30 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 170 km
สภาพหิมะ เปียก

การคาดคะเน (1776 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: หิมะตกหนัก สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย
อุณหภูมิ 1 °C -5 °C
0 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 1800 m 800 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 4

สภาพอากาศ Font-Romeu-Odeillo-Via

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Le Cambre d'Aze 16/16
Les Angles 19/22
Formiguères 7/7
Mijanes - Donezan 6/6