พื้นที่เล่นสกี „Font-Romeu“

Font-Romeu

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 15. กุมภาพันธ์ 2019, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 110/125 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 5 กุมภาพันธ์ 2019
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 23/23
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 40/42
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 38 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 212 km
สภาพหิมะ ปุยผง

เว็บแคม

การคาดคะเน (1776 ม.รทก.)

เสาร์16/02 อาทิตย์17/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 9 °C 8 °C
2 °C 1 °C
ระดับศูนย์องศา 3000 m 2700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 3 3

สภาพอากาศ Font-Romeu-Odeillo-Via

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Le Cambre d'Aze 13/13
Les Angles 22/22
Formiguères 7/7
Mijanes - Donezan 6/6