พื้นที่เล่นสกี „Gérardmer“

Gérardmer

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 17. กุมภาพันธ์ 2020, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 8/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 13 กุมภาพันธ์ 2020
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/19
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0/21

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (667 ม.รทก.)

อังคาร18/02 พุธ19/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก สภาพอากาศ: ฝนปนหิมะตกหนา
อุณหภูมิ 5 °C 3 °C
2 °C 1 °C
ระดับศูนย์องศา 1200 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Gérardmer

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
La Bresse Hohneck 10/17
Schnepfenried 3/7
Ventron 2/7
Le Lac Blanc 0/9