พื้นที่เล่นสกี „Mijanes - Donezan“

Mijanes - Donezan

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. มีนาคม 2020, 9 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 1/30 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 3 มีนาคม 2020
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/6
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 6/15 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ เปียก

การคาดคะเน (1118 ม.รทก.)

จันทร์28/09 อังคาร29/09
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: อากาศดี มีเมฆชั้นสูง
อุณหภูมิ 13 °C 17 °C
6 °C 6 °C
ระดับศูนย์องศา 3000 m 3900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 3 4

สภาพอากาศ Mijanès

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Font-Romeu 0/23