พื้นที่เล่นสกี „Goulier Neige“

Goulier Neige

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 4. สิงหาคม 2016, 14 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (1225 ม.รทก.)

พุธ16/08 พฤหัสบดี17/08
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว สภาพอากาศ: อากาศดี มีเมฆชั้นสูง
อุณหภูมิ 24 °C 26 °C
14 °C 15 °C
ระดับศูนย์องศา 4400 m 4900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 6 7

สภาพอากาศ Goulier