พื้นที่เล่นสกี „Gourette“

Gourette

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. เมษายน 2018, 10 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/290 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 11 เมษายน 2018
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/14
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 25/35 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 2 km
สภาพหิมะ ปุยผง

การคาดคะเน (1528 ม.รทก.)

พฤหัสบดี19/07 ศุกร์20/07
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว
อุณหภูมิ 21 °C 17 °C
15 °C 12 °C
ระดับศูนย์องศา 4200 m 3900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 6

สภาพอากาศ Gourette