พื้นที่เล่นสกี „Gourette“

Gourette

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. เมษายน 2017, 16 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/180 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 5 เมษายน 2017
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 7/14
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 12
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 29/35 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ เริ่มจับตัวเป็นวุ้น

การคาดคะเน (1528 ม.รทก.)

จันทร์25/09 อังคาร26/09
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: แดดจ้า มีเมฆระดับสูง
อุณหภูมิ 13 °C 14 °C
11 °C 8 °C
ระดับศูนย์องศา 3500 m 3600 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 5

สภาพอากาศ Gourette

เว็บแคม