พื้นที่เล่นสกี „Le Cambre d'Aze“

Le Cambre d'Aze

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 1. เมษายน 2018, 16 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 29 มีนาคม 2018
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 14/16
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 20
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 20/22 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี เปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ ปุยผง

เว็บแคม

การคาดคะเน (2514 ม.รทก.)

อังคาร17/07 พุธ18/07
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆสลับ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 12 °C 16 °C
6 °C 10 °C
ระดับศูนย์องศา 4200 m 4500 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 9

สภาพอากาศ Cambras d’Azé

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Font-Romeu 0/23