พื้นที่เล่นสกี „Puyvalador Rieutort“

Puyvalador Rieutort

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. มีนาคม 2017, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/80 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 7 มีนาคม 2017
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0/32 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ เปียก

เว็บแคม

การคาดคะเน (1462 ม.รทก.)

พุธ16/08 พฤหัสบดี17/08
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิ 24 °C 25 °C
13 °C 16 °C
ระดับศูนย์องศา 4400 m 4900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 5 6

สภาพอากาศ Puyvalador

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Font-Romeu 0/23