พื้นที่เล่นสกี „Plateau de Retord“

Plateau de Retord

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 9. ธันวาคม 2017, 10 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 9 ธันวาคม 2017
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 2/9
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 2
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 2/15 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี เปิด

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 150 km
สภาพหิมะ ปุยผง

การคาดคะเน (733 ม.รทก.)

อังคาร12/12 พุธ13/12
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามีเมฆ หิมะตกเล็กน้อย สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ ฝนปนหิมะตก
อุณหภูมิ 2 °C 2 °C
1 °C -4 °C
ระดับศูนย์องศา 700 m 900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Hotonnes

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Menthières 0
Monts Jura 0/28
La Féclaz -/13