พื้นที่เล่นสกี „Speikboden“

Speikboden

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 8 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 122/267 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 18 กุมภาพันธ์ 2018
แหล่งข้อมูล Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Klausberg -
Rosskopf -
Zillertal Arena - Gerlos -

การคาดคะเน (1341 ม.รทก.)

อังคาร20/02 พุธ21/02
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: เมฆเล็กน้อย
อุณหภูมิ -2 °C -2 °C
-12 °C -13 °C
ระดับศูนย์องศา 400 m 400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 3 3

สภาพอากาศ Riobianco