พื้นที่เล่นสกี „Speikboden“

Speikboden

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 10. เมษายน 2018, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 52/232 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 5 เมษายน 2018
แหล่งข้อมูล Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols

การคาดคะเน (1341 ม.รทก.)

เสาร์17/11 อาทิตย์18/11
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 3 °C 3 °C
-5 °C -6 °C
ระดับศูนย์องศา 1500 m 1400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Riobianco