พื้นที่เล่นสกี „Klausberg“

Klausberg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 8. เมษายน 2018, 7 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 51/184 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 5 เมษายน 2018
แหล่งข้อมูล Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols

การคาดคะเน (1062 ม.รทก.)

พุธ26/09 พฤหัสบดี27/09
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้า มีเมฆระดับสูง สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 18 °C 22 °C
-2 °C 4 °C
ระดับศูนย์องศา 3600 m 4000 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 4 5

สภาพอากาศ Comune di Valle Aurina