สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

20. ตุลาคม 2020, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Santander 27 °C
2. San Sebastián 24 °C
Ρόδος 24 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Bardufoss -10 °C
2. Kiruna -9 °C
3. Røros -6 °C

รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ยุโรป