สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

20. เมษายน 2019, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dermbach 28.9 °C
2. Luxembourg 27.5 °C
3. Saint-Maur-des-Fossés 27.4 °C