สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

24. พฤศจิกายน 2017, 13 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +00:00h, เบอร์ลิน: +01:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Funchal/Madeira 20 °C
Vila Baleira/Porto Santo 20 °C
3. Lampedusa 19 °C