สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

4. สิงหาคม 2020, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Reggio Calabria 29 °C
Pescara 29 °C
Mostar 29 °C