สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

18. ตุลาคม 2019, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lampedusa 23 °C
2. Ρόδος 21 °C
Karpathos 21 °C