สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

26. กันยายน 2017, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Valencia 35 °C
2. Murcia 34 °C
3. Jerez Frontera 32 °C