สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

1. มิถุนายน 2020, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cap Ferret 31.3 °C
2. Orthez 31.2 °C
3. Belin-Béliet 31.1 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Jungfraujoch -4.3 °C
2. Corvatsch -2.5 °C
3. Titlis -2.4 °C

รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ยุโรป