สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

24. สิงหาคม 2019, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Κέρκυρα 37 °C
Mostar 37 °C
Araxos 37 °C