สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

24. มกราคม 2022, 13 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +00:00h, เบอร์ลิน: +01:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Funchal/Madeira 18 °C
Vila Baleira/Porto Santo 18 °C
Lajes/Terceira 18 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Orenburg -20 °C
2. Уфа -18 °C
3. Glattalp -17.9 °C

รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ยุโรป