สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

6. ตุลาคม 2022, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beja 31 °C
2. Bustince-Iriberry 29.9 °C
3. Morón de la Frontera 29 °C