สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

18. สิงหาคม 2017, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vaggio 38.1 °C
2. Carpentras 37.7 °C
3. ติรานา 37 °C