สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

19. มกราคม 2018, 13 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +00:00h, เบอร์ลิน: +01:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vila Baleira/Porto Santo 16 °C
Funchal/Madeira 16 °C
3. Solenzara 15.7 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Orenburg -28 °C
2. Перм -25 °C
3. Орал -24 °C

รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ยุโรป