สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

19. กุมภาพันธ์ 2019, 13 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +00:00h, เบอร์ลิน: +01:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Horta/Açores 17 °C
2. Lajes/Terceira 16 °C
3. Ponta Delgada 15 °C