สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

25. มิถุนายน 2019, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bénévent-l'Abbaye 47.2 °C
2. Элиста 35 °C
3. Calvi 32 °C