มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 83
05 ก.ค. 46
06 ก.ค. 72
07 ก.ค. 99
08 ก.ค. 91
09 ก.ค. 76
10 ก.ค. 95

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 8
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 6
07 ก.ค. 10
08 ก.ค. 11
09 ก.ค. 13
10 ก.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 5
05 ก.ค. 2
06 ก.ค. 2
07 ก.ค. 6
08 ก.ค. 8
09 ก.ค. 9
10 ก.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 1
09 ก.ค. 1
10 ก.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์