มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 78
21 พ.ค. 95
22 พ.ค. 124
23 พ.ค. 110
24 พ.ค. 114

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 12
24 พ.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 14
23 พ.ค. 16
24 พ.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 1
23 พ.ค. 2
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์