มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 41
12 ธ.ค. 5
13 ธ.ค. 3
14 ธ.ค. 24
15 ธ.ค. 34
16 ธ.ค. 19

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 8
12 ธ.ค. 20
13 ธ.ค. 25
14 ธ.ค. 22
15 ธ.ค. 23
16 ธ.ค. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 5
11 ธ.ค. 15
12 ธ.ค. 45
13 ธ.ค. 39
14 ธ.ค. 30
15 ธ.ค. 19
16 ธ.ค. 21

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 3
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 1
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์