มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 มิ.ย. 105
15 มิ.ย. 124
16 มิ.ย. 131
17 มิ.ย. 80
18 มิ.ย. 95
19 มิ.ย. 113
20 มิ.ย. 56

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 มิ.ย. 11
15 มิ.ย. 14
16 มิ.ย. 15
17 มิ.ย. 10
18 มิ.ย. 11
19 มิ.ย. 10
20 มิ.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 10
15 มิ.ย. 10
16 มิ.ย. 10
17 มิ.ย. 5
18 มิ.ย. 4
19 มิ.ย. 10
20 มิ.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์