มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ก.พ. 49
25 ก.พ. 76
26 ก.พ. 68
27 ก.พ. 77
28 ก.พ. 60
01 มี.ค. 59
02 มี.ค. 77

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ก.พ. 64
25 ก.พ. 97
26 ก.พ. 90
27 ก.พ. 26
28 ก.พ. 17
01 มี.ค. 26
02 มี.ค. 39

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.พ. 32
25 ก.พ. 29
26 ก.พ. 27
27 ก.พ. 14
28 ก.พ. 14
01 มี.ค. 28
02 มี.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.พ. 2
25 ก.พ. 2
26 ก.พ. 2
27 ก.พ. 0
28 ก.พ. 0
01 มี.ค. 1
02 มี.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์