มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 80
12 มิ.ย. 86
13 มิ.ย. 107
14 มิ.ย. 91
15 มิ.ย. 104
16 มิ.ย. 97
17 มิ.ย. 29

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 7
12 มิ.ย. 7
13 มิ.ย. 7
14 มิ.ย. 11
15 มิ.ย. 11
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 7
12 มิ.ย. 8
13 มิ.ย. 10
14 มิ.ย. 18
15 มิ.ย. 12
16 มิ.ย. 3
17 มิ.ย. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 1
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์