มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 104
10 พ.ค. 74
11 พ.ค. 57
12 พ.ค. 89
13 พ.ค. 88
14 พ.ค. 69
15 พ.ค. 41

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 10
10 พ.ค. 9
11 พ.ค. 5
12 พ.ค. 6
13 พ.ค. 8
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 10
10 พ.ค. 7
11 พ.ค. 6
12 พ.ค. 4
13 พ.ค. 9
14 พ.ค. 6
15 พ.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 1
10 พ.ค. 0
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 0
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์