มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 40
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 42
13 ธ.ค. 77
14 ธ.ค. 84
15 ธ.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 9
11 ธ.ค. 18
12 ธ.ค. 9
13 ธ.ค. 5
14 ธ.ค. 5
15 ธ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 8
10 ธ.ค. 13
11 ธ.ค. 46
12 ธ.ค. 31
13 ธ.ค. 18
14 ธ.ค. 4
15 ธ.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 1
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์