มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 53
21 ม.ค. 24
22 ม.ค. 4
23 ม.ค. 9
24 ม.ค. 4
25 ม.ค. 6
26 ม.ค. 4

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 17
21 ม.ค. 19
22 ม.ค. 37
23 ม.ค. 32
24 ม.ค. 30
25 ม.ค. 34
26 ม.ค. 32

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 32
21 ม.ค. 27
22 ม.ค. 42
23 ม.ค. 38
24 ม.ค. 43
25 ม.ค. 38
26 ม.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 1
21 ม.ค. 1
22 ม.ค. 2
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 2
25 ม.ค. 3
26 ม.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์