มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 105
17 ส.ค. 90
18 ส.ค. 76
19 ส.ค. 80
20 ส.ค. 84
21 ส.ค. 98
22 ส.ค. 94

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 14
17 ส.ค. 16
18 ส.ค. 14
19 ส.ค. 5
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 7
22 ส.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 10
17 ส.ค. 11
18 ส.ค. 12
19 ส.ค. 2
20 ส.ค. 3
21 ส.ค. 11
22 ส.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 1
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์