มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 88
11 ก.ย. 90
12 ก.ย. 100
13 ก.ย. 91
14 ก.ย. 98
15 ก.ย. 103
16 ก.ย. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 9
11 ก.ย. 11
12 ก.ย. 10
13 ก.ย. 12
14 ก.ย. 13
15 ก.ย. 16
16 ก.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 15
11 ก.ย. 12
12 ก.ย. 13
13 ก.ย. 18
14 ก.ย. 13
15 ก.ย. 10
16 ก.ย. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 1
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 1
13 ก.ย. 2
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 1
16 ก.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์