มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 123
17 ก.ค. 120
18 ก.ค. 139
19 ก.ค. 98
20 ก.ค. 101
21 ก.ค. 83
22 ก.ค. 107

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 19
17 ก.ค. 15
18 ก.ค. 15
19 ก.ค. 19
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 14
22 ก.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 11
17 ก.ค. 12
18 ก.ค. 13
19 ก.ค. 4
20 ก.ค. 9
21 ก.ค. 6
22 ก.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 1
18 ก.ค. 1
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์