มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 4
08 ธ.ค. 68
09 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 83
11 ธ.ค. 73
12 ธ.ค. 58
13 ธ.ค. 32

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 21
08 ธ.ค. 14
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 4
12 ธ.ค. 2
13 ธ.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 34
08 ธ.ค. 26
09 ธ.ค. 7
10 ธ.ค. 18
11 ธ.ค. 19
12 ธ.ค. 7
13 ธ.ค. 46

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 2
08 ธ.ค. 2
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์