มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 เม.ย. 117
16 เม.ย.
17 เม.ย.
18 เม.ย. 125
19 เม.ย. 138
20 เม.ย. 146
21 เม.ย. 158

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 เม.ย. 8
16 เม.ย.
17 เม.ย.
18 เม.ย. 16
19 เม.ย. 19
20 เม.ย. 21
21 เม.ย. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 11
16 เม.ย.
17 เม.ย.
18 เม.ย. 23
19 เม.ย. 21
20 เม.ย. 23
21 เม.ย. 16

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 1
16 เม.ย.
17 เม.ย.
18 เม.ย. 2
19 เม.ย. 1
20 เม.ย. 2
21 เม.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์