มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 81
12 ต.ค. 70
13 ต.ค. 83
14 ต.ค. 88
15 ต.ค. 64
16 ต.ค. 48
17 ต.ค. 10

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 13
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 12
14 ต.ค. 16
15 ต.ค. 21
16 ต.ค. 23
17 ต.ค. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 23
12 ต.ค. 23
13 ต.ค. 18
14 ต.ค. 23
15 ต.ค. 21
16 ต.ค. 26
17 ต.ค. 30

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 3
12 ต.ค. 3
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 3
17 ต.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์