มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 67
13 ก.พ. 61
14 ก.พ. 34
15 ก.พ. 38
16 ก.พ. 44
17 ก.พ. 53
18 ก.พ. 92

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 11
13 ก.พ. 16
14 ก.พ. 25
15 ก.พ. 28
16 ก.พ. 32
17 ก.พ. 23
18 ก.พ. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 26
13 ก.พ. 37
14 ก.พ. 46
15 ก.พ. 48
16 ก.พ. 48
17 ก.พ. 35
18 ก.พ. 34

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 2
14 ก.พ. 4
15 ก.พ. 3
16 ก.พ. 5
17 ก.พ. 4
18 ก.พ. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์