มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ก.พ. 45
12 ก.พ. 73
13 ก.พ. 55
14 ก.พ. 40
15 ก.พ. 5
16 ก.พ. 47
17 ก.พ. 13

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ก.พ. 8
12 ก.พ. 5
13 ก.พ. 11
14 ก.พ. 15
15 ก.พ. 23
16 ก.พ. 9
17 ก.พ. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 16
12 ก.พ. 7
13 ก.พ. 28
14 ก.พ. 33
15 ก.พ. 43
16 ก.พ. 35
17 ก.พ. 27

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 1
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 3
14 ก.พ. 2
15 ก.พ. 3
16 ก.พ. 3
17 ก.พ. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์