มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 91
13 ต.ค. 110
14 ต.ค. 96
15 ต.ค. 93
16 ต.ค. 95
17 ต.ค. 99
18 ต.ค. 68

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 20
13 ต.ค. 14
14 ต.ค. 14
15 ต.ค. 18
16 ต.ค. 26
17 ต.ค. 30
18 ต.ค. 37

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 28
13 ต.ค. 21
14 ต.ค. 15
15 ต.ค. 24
16 ต.ค. 31
17 ต.ค. 32
18 ต.ค. 32

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 3
13 ต.ค. 3
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 3
16 ต.ค. 3
17 ต.ค. 3
18 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์