มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 112
03 เม.ย. 100
04 เม.ย. 111
05 เม.ย. 113
06 เม.ย. 132
07 เม.ย. 130
08 เม.ย. 123

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 24
03 เม.ย. 22
04 เม.ย. 16
05 เม.ย. 23
06 เม.ย. 19
07 เม.ย. 22
08 เม.ย. 24

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 22
03 เม.ย. 12
04 เม.ย. 14
05 เม.ย. 16
06 เม.ย. 20
07 เม.ย. 18
08 เม.ย. 19

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 2
03 เม.ย. 0
04 เม.ย. 0
05 เม.ย. 1
06 เม.ย. 2
07 เม.ย. 2
08 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์