มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 55
15 เม.ย. 74
16 เม.ย. 97
17 เม.ย. 101
18 เม.ย. 116
19 เม.ย. 147
20 เม.ย. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 27
15 เม.ย. 35
16 เม.ย. 23
17 เม.ย. 9
18 เม.ย. 14
19 เม.ย. 20
20 เม.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 14
15 เม.ย. 20
16 เม.ย. 23
17 เม.ย. 18
18 เม.ย. 19
19 เม.ย. 17
20 เม.ย. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 1
18 เม.ย. 1
19 เม.ย. 2
20 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์