มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มี.ค. 71
17 มี.ค. 84
18 มี.ค. 103
19 มี.ค. 80
20 มี.ค. 80
21 มี.ค. 80
22 มี.ค. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มี.ค. 6
17 มี.ค. 11
18 มี.ค. 11
19 มี.ค. 9
20 มี.ค. 3
21 มี.ค. 7
22 มี.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มี.ค. 18
17 มี.ค. 22
18 มี.ค. 21
19 มี.ค. 14
20 มี.ค. 9
21 มี.ค. 15
22 มี.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มี.ค. 0
17 มี.ค. 1
18 มี.ค. 1
19 มี.ค. 1
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์