มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 89
16 ก.ค. 109
17 ก.ค. 98
18 ก.ค.
19 ก.ค. 138
20 ก.ค. 117
21 ก.ค. 121

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 9
16 ก.ค. 7
17 ก.ค. 9
18 ก.ค.
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 14
21 ก.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 4
16 ก.ค. 5
17 ก.ค. 11
18 ก.ค.
19 ก.ค. 13
20 ก.ค. 10
21 ก.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 2
20 ก.ค. 1
21 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์