มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 105
19 มิ.ย. 141
20 มิ.ย. 136
21 มิ.ย. 142
22 มิ.ย. 148
23 มิ.ย. 124
24 มิ.ย. 89

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 9
19 มิ.ย. 13
20 มิ.ย. 22
21 มิ.ย. 20
22 มิ.ย. 22
23 มิ.ย. 27
24 มิ.ย. 29

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 15
20 มิ.ย. 13
21 มิ.ย. 11
22 มิ.ย. 15
23 มิ.ย. 12
24 มิ.ย. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 1
20 มิ.ย. 1
21 มิ.ย. 1
22 มิ.ย. 2
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์