มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ส.ค. 76
14 ส.ค. 80
15 ส.ค. 111
16 ส.ค. 126
17 ส.ค. 106
18 ส.ค. 129
19 ส.ค. 151

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ส.ค. 8
14 ส.ค. 5
15 ส.ค. 8
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 12
18 ส.ค. 11
19 ส.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 13
14 ส.ค. 6
15 ส.ค. 11
16 ส.ค. 13
17 ส.ค. 16
18 ส.ค. 10
19 ส.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 2
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 1
17 ส.ค. 3
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์