มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 77
13 ต.ค. 75
14 ต.ค. 55
15 ต.ค. 54
16 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66
18 ต.ค. 44

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 11
13 ต.ค. 13
14 ต.ค. 21
15 ต.ค. 15
16 ต.ค. 6
17 ต.ค. 14
18 ต.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 20
13 ต.ค. 13
14 ต.ค. 19
15 ต.ค. 16
16 ต.ค. 13
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 2
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์