มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 41
21 พ.ย. 38
22 พ.ย. 6
23 พ.ย. 13
24 พ.ย. 8
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 3

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 8
21 พ.ย. 17
22 พ.ย. 24
23 พ.ย. 34
24 พ.ย. 30
25 พ.ย. 29
26 พ.ย. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 11
21 พ.ย. 26
22 พ.ย. 24
23 พ.ย. 31
24 พ.ย. 32
25 พ.ย. 31
26 พ.ย. 30

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0
22 พ.ย. 1
23 พ.ย. 3
24 พ.ย. 2
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์