มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ย. 66
10 พ.ย. 75
11 พ.ย. 69
12 พ.ย. 69
13 พ.ย. 66
14 พ.ย. 25
15 พ.ย. 77

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ย. 5
10 พ.ย. 4
11 พ.ย. 4
12 พ.ย. 3
13 พ.ย. 3
14 พ.ย. 3
15 พ.ย.

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ย. 6
10 พ.ย. 4
11 พ.ย. 5
12 พ.ย. 4
13 พ.ย. 5
14 พ.ย. 6
15 พ.ย. 7

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์