มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.พ. 78
11 ก.พ. 79
12 ก.พ. 83
13 ก.พ. 75
14 ก.พ. 74
15 ก.พ. 68
16 ก.พ. 81

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.พ. 3
11 ก.พ. 5
12 ก.พ. 3
13 ก.พ. 3
14 ก.พ. 2
15 ก.พ. 3
16 ก.พ. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.พ. 2
11 ก.พ. 1
12 ก.พ. 1
13 ก.พ. 3
14 ก.พ. 2
15 ก.พ. 4
16 ก.พ. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์