มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ย. 102
17 ก.ย. 106
18 ก.ย. 115
19 ก.ย. 114
20 ก.ย. 131
21 ก.ย. 115
22 ก.ย. 68

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ย. 10
17 ก.ย. 7
18 ก.ย. 11
19 ก.ย. 10
20 ก.ย. 12
21 ก.ย. 13
22 ก.ย. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ย. 6
17 ก.ย. 4
18 ก.ย. 5
19 ก.ย. 6
20 ก.ย. 10
21 ก.ย. 8
22 ก.ย. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์