มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 50
12 ม.ค. 81
13 ม.ค. 62
14 ม.ค. 74
15 ม.ค. 75
16 ม.ค. 67
17 ม.ค. 76

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 4
12 ม.ค. 2
13 ม.ค. 0
14 ม.ค. 1
15 ม.ค. 2
16 ม.ค. 4
17 ม.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 6
12 ม.ค. 6
13 ม.ค. 2
14 ม.ค. 2
15 ม.ค. 2
16 ม.ค. 5
17 ม.ค. 6

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์