มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 พ.ค. 99
17 พ.ค. 105
18 พ.ค. 107
19 พ.ค. 108
20 พ.ค. 112
21 พ.ค. 117
22 พ.ค. 112

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 พ.ค. 6
17 พ.ค. 6
18 พ.ค. 13
19 พ.ค. 14
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 8
22 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 พ.ค. 4
17 พ.ค. 4
18 พ.ค. 5
19 พ.ค. 7
20 พ.ค. 5
21 พ.ค. 6
22 พ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์