มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 พ.ย. 77
20 พ.ย. 64
21 พ.ย. 82
22 พ.ย. 71
23 พ.ย. 69
24 พ.ย. 70
25 พ.ย. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 พ.ย. 3
20 พ.ย. 3
21 พ.ย. 4
22 พ.ย. 0
23 พ.ย. 3
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ย. 3
20 พ.ย. 2
21 พ.ย. 4
22 พ.ย. 2
23 พ.ย. 4
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์