มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 ก.พ. 72
27 ก.พ. 70
28 ก.พ. 52
01 มี.ค. 56
02 มี.ค. 82
03 มี.ค. 73
04 มี.ค. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 ก.พ. 55
27 ก.พ. 25
28 ก.พ. 11
01 มี.ค. 17
02 มี.ค. 20
03 มี.ค. 15
04 มี.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 ก.พ. 5
27 ก.พ. 6
28 ก.พ. 5
01 มี.ค. 7
02 มี.ค. 9
03 มี.ค. 8
04 มี.ค. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์