มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 70
16 ต.ค. 71
17 ต.ค. 69
18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 73
20 ต.ค. 89
21 ต.ค. 82

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 8
16 ต.ค. 9
17 ต.ค. 14
18 ต.ค. 4
19 ต.ค. 4
20 ต.ค. 7
21 ต.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 7
16 ต.ค. 6
17 ต.ค. 8
18 ต.ค. 4
19 ต.ค. 5
20 ต.ค. 5
21 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์