มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ส.ค. 65
16 ส.ค. 95
17 ส.ค. 104
18 ส.ค. 91
19 ส.ค. 52
20 ส.ค. 91
21 ส.ค. 90

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ส.ค. 5
16 ส.ค. 5
17 ส.ค. 5
18 ส.ค. 7
19 ส.ค. 4
20 ส.ค. 3
21 ส.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 4
16 ส.ค. 2
17 ส.ค. 3
18 ส.ค. 3
19 ส.ค. 2
20 ส.ค. 2
21 ส.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์