มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 พ.ย. 65
20 พ.ย. 78
21 พ.ย. 66
22 พ.ย. 59
23 พ.ย. 80
24 พ.ย. 70
25 พ.ย. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 พ.ย. 5
20 พ.ย. 5
21 พ.ย. 3
22 พ.ย. 8
23 พ.ย. 6
24 พ.ย. 7
25 พ.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ย. 5
20 พ.ย. 4
21 พ.ย. 2
22 พ.ย. 3
23 พ.ย. 6
24 พ.ย. 4
25 พ.ย. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์