มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 100
17 ก.ค.
18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.
21 ก.ค.
22 ก.ค.

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 6
18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.
21 ก.ค.
22 ก.ค.

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 3
17 ก.ค. 4
18 ก.ค.
19 ก.ค.
20 ก.ค.
21 ก.ค.
22 ก.ค.

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์