มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 55
16 พ.ย. 73
17 พ.ย. 42
18 พ.ย. 76
19 พ.ย. 53
20 พ.ย. 38
21 พ.ย. 78

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 4
16 พ.ย. 5
17 พ.ย. 8
18 พ.ย. 1
19 พ.ย. 3
20 พ.ย. 8
21 พ.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 10
16 พ.ย. 7
17 พ.ย. 10
18 พ.ย. 6
19 พ.ย. 6
20 พ.ย. 12
21 พ.ย. 9

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์