มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 พ.ค. 115
15 พ.ค. 101
16 พ.ค. 82
17 พ.ค. 103
18 พ.ค. 107
19 พ.ค. 88
20 พ.ค. 77

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 พ.ค. 7
15 พ.ค.
16 พ.ค. 11
17 พ.ค. 20
18 พ.ค. 7
19 พ.ค. 5
20 พ.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 5
16 พ.ค. 8
17 พ.ค. 11
18 พ.ค. 5
19 พ.ค. 4
20 พ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์