มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 มี.ค. 97
24 มี.ค. 92
25 มี.ค. 88
26 มี.ค. 91
27 มี.ค. 82
28 มี.ค. 97
29 มี.ค. 83

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 มี.ค. 3
24 มี.ค. 4
25 มี.ค. 2
26 มี.ค. 2
27 มี.ค. 2
28 มี.ค. 3
29 มี.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 มี.ค. 2
24 มี.ค. 3
25 มี.ค. 1
26 มี.ค. 2
27 มี.ค. 2
28 มี.ค. 3
29 มี.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์