มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
27 มี.ค. 78
28 มี.ค. 107
29 มี.ค. 78
30 มี.ค. 63
31 มี.ค. 95
01 เม.ย. 86
02 เม.ย. 99

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
27 มี.ค. 20
28 มี.ค. 32
29 มี.ค. 40
30 มี.ค. 3
31 มี.ค. 6
01 เม.ย. 11
02 เม.ย. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
27 มี.ค. 10
28 มี.ค. 11
29 มี.ค. 9
30 มี.ค. 6
31 มี.ค. 6
01 เม.ย. 8
02 เม.ย. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์