มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ต.ค. 73
10 ต.ค. 68
11 ต.ค. 57
12 ต.ค. 71
13 ต.ค. 91
14 ต.ค. 85
15 ต.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ต.ค. 2
10 ต.ค. 2
11 ต.ค. 4
12 ต.ค. 7
13 ต.ค. 8
14 ต.ค. 11
15 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 3
10 ต.ค. 2
11 ต.ค. 3
12 ต.ค. 5
13 ต.ค. 3
14 ต.ค. 3
15 ต.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์