มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 พ.ค. 132
18 พ.ค. 115
19 พ.ค. 67
20 พ.ค. 72
21 พ.ค. 104
22 พ.ค. 116
23 พ.ค. 103

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 พ.ค. 11
18 พ.ค. 9
19 พ.ค. 5
20 พ.ค. 3
21 พ.ค. 5
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 6
18 พ.ค. 5
19 พ.ค. 4
20 พ.ค. 4
21 พ.ค. 3
22 พ.ค. 5
23 พ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์