มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ก.ย. 64
14 ก.ย. 79
15 ก.ย. 80
16 ก.ย. 69
17 ก.ย. 74
18 ก.ย. 71
19 ก.ย. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ก.ย. 4
14 ก.ย. 3
15 ก.ย. 4
16 ก.ย. 5
17 ก.ย. 4
18 ก.ย. 1
19 ก.ย. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ก.ย. 2
14 ก.ย. 2
15 ก.ย. 2
16 ก.ย. 3
17 ก.ย. 3
18 ก.ย. 2
19 ก.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์