มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 98
17 มิ.ย. 102
18 มิ.ย. 102
19 มิ.ย. 140
20 มิ.ย. 137
21 มิ.ย. 131
22 มิ.ย. 146

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 12
17 มิ.ย. 10
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 8
20 มิ.ย. 14
21 มิ.ย. 14
22 มิ.ย. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 4
17 มิ.ย. 3
18 มิ.ย. 4
19 มิ.ย. 5
20 มิ.ย. 4
21 มิ.ย. 4
22 มิ.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์