มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ม.ค.
11 ม.ค. 59
12 ม.ค.
13 ม.ค.
14 ม.ค. 85
15 ม.ค. 65
16 ม.ค. 84

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ม.ค. 6
11 ม.ค. 5
12 ม.ค. 4
13 ม.ค.
14 ม.ค. 11
15 ม.ค. 6
16 ม.ค. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ม.ค. 8
11 ม.ค. 6
12 ม.ค. 9
13 ม.ค.
14 ม.ค. 11
15 ม.ค. 5
16 ม.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์