มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.ค. 92
18 ก.ค. 85
19 ก.ค. 84
20 ก.ค. 114
21 ก.ค. 130
22 ก.ค. 119
23 ก.ค. 127

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.ค. 5
18 ก.ค. 11
19 ก.ค. 12
20 ก.ค. 13
21 ก.ค. 18
22 ก.ค. 18
23 ก.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 2
18 ก.ค. 2
19 ก.ค. 3
20 ก.ค. 3
21 ก.ค. 4
22 ก.ค. 5
23 ก.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์