มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 120
11 ก.ค. 96
12 ก.ค. 114
13 ก.ค. 93
14 ก.ค. 98
15 ก.ค. 90
16 ก.ค. 123

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 9
11 ก.ค. 8
12 ก.ค. 9
13 ก.ค. 6
14 ก.ค. 7
15 ก.ค. 4
16 ก.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 6
11 ก.ค. 6
12 ก.ค. 6
13 ก.ค. 3
14 ก.ค. 3
15 ก.ค. 3
16 ก.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์