มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 91
20 มี.ค. 96
21 มี.ค. 89
22 มี.ค. 117
23 มี.ค. 119
24 มี.ค. 125
25 มี.ค. 95

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 3
20 มี.ค. 7
21 มี.ค. 12
22 มี.ค. 17
23 มี.ค. 16
24 มี.ค. 17
25 มี.ค. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 3
20 มี.ค. 6
21 มี.ค. 9
22 มี.ค. 11
23 มี.ค. 10
24 มี.ค. 9
25 มี.ค. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์