มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 99
10 พ.ค. 83
11 พ.ค. 85
12 พ.ค. 95
13 พ.ค. 81
14 พ.ค. 78
15 พ.ค. 89

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 5
10 พ.ค. 5
11 พ.ค. 1
12 พ.ค. 3
13 พ.ค. 3
14 พ.ค. 1
15 พ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 2
10 พ.ค. 2
11 พ.ค. 3
12 พ.ค. 2
13 พ.ค. 3
14 พ.ค. 2
15 พ.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์