มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 92
11 ก.ค. 93
12 ก.ค. 131
13 ก.ค. 123
14 ก.ค. 146
15 ก.ค. 116
16 ก.ค. 127

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 7
11 ก.ค. 7
12 ก.ค. 9
13 ก.ค. 10
14 ก.ค. 9
15 ก.ค. 8
16 ก.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 4
11 ก.ค. 3
12 ก.ค. 4
13 ก.ค. 5
14 ก.ค. 5
15 ก.ค. 4
16 ก.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์