มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 62
12 ม.ค. 66
13 ม.ค. 65
14 ม.ค. 79
15 ม.ค. 80
16 ม.ค. 90
17 ม.ค. 73

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 2
12 ม.ค. 7
13 ม.ค. 1
14 ม.ค. 8
15 ม.ค. 5
16 ม.ค. 3
17 ม.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 4
12 ม.ค. 7
13 ม.ค. 3
14 ม.ค. 10
15 ม.ค. 7
16 ม.ค. 4
17 ม.ค. 6

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์