มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 มี.ค.
16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.
19 มี.ค.
20 มี.ค. 91
21 มี.ค. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 มี.ค. 5
16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.
19 มี.ค.
20 มี.ค. 12
21 มี.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 มี.ค. 6
16 มี.ค.
17 มี.ค.
18 มี.ค.
19 มี.ค.
20 มี.ค. 13
21 มี.ค. 11

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์