มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 98
27 มิ.ย. 109
28 มิ.ย. 59
29 มิ.ย. 71
30 มิ.ย. 78
01 ก.ค. 78
02 ก.ค. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 13
27 มิ.ย. 8
28 มิ.ย. 6
29 มิ.ย. 2
30 มิ.ย. 3
01 ก.ค. 5
02 ก.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 5
27 มิ.ย. 3
28 มิ.ย. 3
29 มิ.ย. 1
30 มิ.ย. 2
01 ก.ค. 3
02 ก.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์