มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 96
17 มิ.ย. 109
18 มิ.ย. 99
19 มิ.ย. 145
20 มิ.ย. 136
21 มิ.ย. 142
22 มิ.ย. 153

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 16
17 มิ.ย. 12
18 มิ.ย. 11
19 มิ.ย. 13
20 มิ.ย. 19
21 มิ.ย. 20
22 มิ.ย. 24

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 6
17 มิ.ย. 6
18 มิ.ย. 5
19 มิ.ย. 10
20 มิ.ย. 10
21 มิ.ย. 10
22 มิ.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์