มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 59
13 ก.พ. 56
14 ก.พ. 53
15 ก.พ. 44
16 ก.พ. 63
17 ก.พ. 69
18 ก.พ. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 6
13 ก.พ. 14
14 ก.พ. 19
15 ก.พ. 25
16 ก.พ. 23
17 ก.พ. 14
18 ก.พ. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 16
13 ก.พ. 20
14 ก.พ. 27
15 ก.พ. 28
16 ก.พ. 25
17 ก.พ. 18
18 ก.พ. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์