มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 29
07 ธ.ค. 51
08 ธ.ค. 72
09 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 71
11 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 20
07 ธ.ค. 23
08 ธ.ค. 6
09 ธ.ค. 2
10 ธ.ค. 4
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 32
07 ธ.ค. 28
08 ธ.ค. 10
09 ธ.ค. 5
10 ธ.ค. 10
11 ธ.ค. 19
12 ธ.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 0
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์