มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 93
17 เม.ย. 92
18 เม.ย. 85
19 เม.ย. 101
20 เม.ย. 109
21 เม.ย. 110
22 เม.ย. 106

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 12
17 เม.ย. 14
18 เม.ย. 14
19 เม.ย. 13
20 เม.ย. 11
21 เม.ย. 13
22 เม.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 9
17 เม.ย. 9
18 เม.ย. 10
19 เม.ย. 12
20 เม.ย. 12
21 เม.ย. 12
22 เม.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0
22 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์