มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 64
10 ธ.ค. 45
11 ธ.ค. 50
12 ธ.ค. 63
13 ธ.ค. 79
14 ธ.ค. 81
15 ธ.ค. 68

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 5
11 ธ.ค. 9
12 ธ.ค. 3
13 ธ.ค. 3
14 ธ.ค. 3
15 ธ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 10
11 ธ.ค. 26
12 ธ.ค. 10
13 ธ.ค. 9
14 ธ.ค. 4
15 ธ.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์