มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 59
11 ธ.ค. 63
12 ธ.ค. 30
13 ธ.ค. 41
14 ธ.ค. 15
15 ธ.ค. 32
16 ธ.ค. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 5
12 ธ.ค. 11
13 ธ.ค. 13
14 ธ.ค. 20
15 ธ.ค. 25
16 ธ.ค. 22

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 11
12 ธ.ค. 24
13 ธ.ค. 26
14 ธ.ค. 23
15 ธ.ค. 23
16 ธ.ค. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์