มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ต.ค. 66
19 ต.ค. 43
20 ต.ค. 36
21 ต.ค. 42
22 ต.ค. 33
23 ต.ค. 35
24 ต.ค. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ต.ค. 10
19 ต.ค. 13
20 ต.ค. 18
21 ต.ค. 19
22 ต.ค. 21
23 ต.ค. 11
24 ต.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 10
19 ต.ค. 12
20 ต.ค. 17
21 ต.ค. 21
22 ต.ค. 21
23 ต.ค. 21
24 ต.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0
22 ต.ค. 0
23 ต.ค. 0
24 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์