มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 57
21 ม.ค. 39
22 ม.ค. 17
23 ม.ค. 10
24 ม.ค. 8
25 ม.ค. 5
26 ม.ค. 4

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 10
21 ม.ค. 17
22 ม.ค. 30
23 ม.ค. 25
24 ม.ค. 20
25 ม.ค. 16
26 ม.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 8
21 ม.ค. 20
22 ม.ค. 31
23 ม.ค. 39
24 ม.ค. 38
25 ม.ค. 30
26 ม.ค. 33

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 0
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 0
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์