มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.ค. 91
18 ก.ค. 94
19 ก.ค. 88
20 ก.ค. 117
21 ก.ค. 130
22 ก.ค. 132
23 ก.ค. 136

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.ค. 10
18 ก.ค. 13
19 ก.ค. 16
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 22
22 ก.ค. 25
23 ก.ค. 30

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 4
18 ก.ค. 3
19 ก.ค. 4
20 ก.ค. 6
21 ก.ค. 7
22 ก.ค. 8
23 ก.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0
23 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์