มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 เม.ย. 106
16 เม.ย. 96
17 เม.ย. 115
18 เม.ย. 126
19 เม.ย. 130
20 เม.ย. 137
21 เม.ย. 142

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 เม.ย. 10
16 เม.ย. 12
17 เม.ย. 11
18 เม.ย. 12
19 เม.ย. 14
20 เม.ย. 17
21 เม.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 9
16 เม.ย. 7
17 เม.ย. 9
18 เม.ย. 11
19 เม.ย. 12
20 เม.ย. 12
21 เม.ย. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์