มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 95
12 มิ.ย. 99
13 มิ.ย. 118
14 มิ.ย. 101
15 มิ.ย. 107
16 มิ.ย. 98
17 มิ.ย. 17

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 4
12 มิ.ย. 4
13 มิ.ย. 5
14 มิ.ย. 8
15 มิ.ย. 7
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 6
12 มิ.ย. 6
13 มิ.ย. 7
14 มิ.ย. 10
15 มิ.ย. 6
16 มิ.ย. 5
17 มิ.ย. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์