มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.พ. 55
17 ก.พ. 58
18 ก.พ. 48
19 ก.พ. 59
20 ก.พ. 65
21 ก.พ. 69
22 ก.พ. 58

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.พ. 6
17 ก.พ. 10
18 ก.พ. 5
19 ก.พ. 19
20 ก.พ. 20
21 ก.พ. 21
22 ก.พ. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 15
17 ก.พ. 16
18 ก.พ. 10
19 ก.พ. 14
20 ก.พ. 19
21 ก.พ. 15
22 ก.พ. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0
19 ก.พ. 0
20 ก.พ. 0
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์