มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 มิ.ย. 103
15 มิ.ย. 116
16 มิ.ย. 129
17 มิ.ย. 76
18 มิ.ย. 98
19 มิ.ย. 102
20 มิ.ย.

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 มิ.ย. 12
15 มิ.ย. 9
16 มิ.ย. 10
17 มิ.ย. 8
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 9
20 มิ.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 6
15 มิ.ย. 6
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 4
18 มิ.ย. 4
19 มิ.ย. 6
20 มิ.ย. 7

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์