มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มี.ค. 77
17 มี.ค. 78
18 มี.ค. 102
19 มี.ค. 86
20 มี.ค. 89
21 มี.ค. 83
22 มี.ค. 90

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มี.ค. 5
17 มี.ค. 9
18 มี.ค. 9
19 มี.ค. 9
20 มี.ค. 4
21 มี.ค. 8
22 มี.ค. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มี.ค. 12
17 มี.ค. 14
18 มี.ค. 12
19 มี.ค. 8
20 มี.ค. 8
21 มี.ค. 10
22 มี.ค. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มี.ค. 0
17 มี.ค. 0
18 มี.ค. 0
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์