มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 105
17 ส.ค. 111
18 ส.ค. 95
19 ส.ค. 82
20 ส.ค. 88
21 ส.ค. 97
22 ส.ค. 111

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 12
17 ส.ค. 16
18 ส.ค. 16
19 ส.ค. 5
20 ส.ค. 5
21 ส.ค. 9
22 ส.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 9
18 ส.ค. 8
19 ส.ค. 4
20 ส.ค. 5
21 ส.ค. 8
22 ส.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์