มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 100
13 ต.ค. 101
14 ต.ค. 100
15 ต.ค. 92
16 ต.ค. 96
17 ต.ค. 80
18 ต.ค. 94

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 17
13 ต.ค. 11
14 ต.ค. 9
15 ต.ค. 14
16 ต.ค. 21
17 ต.ค. 22
18 ต.ค. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 20
13 ต.ค. 15
14 ต.ค. 12
15 ต.ค. 16
16 ต.ค. 20
17 ต.ค. 19
18 ต.ค. 21

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์