มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 118
17 ก.ค. 121
18 ก.ค. 135
19 ก.ค. 116
20 ก.ค. 116
21 ก.ค. 106
22 ก.ค. 102

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 11
17 ก.ค. 11
18 ก.ค. 12
19 ก.ค. 17
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 13
22 ก.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 9
18 ก.ค. 8
19 ก.ค. 7
20 ก.ค. 8
21 ก.ค. 5
22 ก.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์