มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 73
13 ต.ค. 88
14 ต.ค. 88
15 ต.ค. 67
16 ต.ค. 73
17 ต.ค. 39
18 ต.ค. 36

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 10
13 ต.ค. 11
14 ต.ค. 15
15 ต.ค. 14
16 ต.ค. 4
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 12
15 ต.ค. 15
16 ต.ค. 9
17 ต.ค. 17
18 ต.ค. 16

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์