มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 89
11 ก.ย. 83
12 ก.ย. 109
13 ก.ย. 106
14 ก.ย. 103
15 ก.ย. 103
16 ก.ย. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 6
11 ก.ย. 9
12 ก.ย. 9
13 ก.ย. 10
14 ก.ย. 11
15 ก.ย. 14
16 ก.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 9
11 ก.ย. 11
12 ก.ย. 11
13 ก.ย. 12
14 ก.ย. 9
15 ก.ย. 8
16 ก.ย. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 0
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 0
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์