มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ส.ค. 89
12 ส.ค. 87
13 ส.ค. 106
14 ส.ค. 69
15 ส.ค. 104
16 ส.ค. 121
17 ส.ค. 97

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ส.ค. 4
12 ส.ค. 5
13 ส.ค. 6
14 ส.ค. 5
15 ส.ค. 5
16 ส.ค. 7
17 ส.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 6
12 ส.ค. 6
13 ส.ค. 6
14 ส.ค. 6
15 ส.ค. 8
16 ส.ค. 10
17 ส.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 0
12 ส.ค. 0
13 ส.ค. 0
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์