มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 112
03 เม.ย. 112
04 เม.ย. 110
05 เม.ย. 110
06 เม.ย. 117
07 เม.ย. 127
08 เม.ย. 128

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 21
03 เม.ย. 20
04 เม.ย. 17
05 เม.ย. 21
06 เม.ย. 17
07 เม.ย. 18
08 เม.ย. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 15
03 เม.ย. 14
04 เม.ย. 10
05 เม.ย. 10
06 เม.ย. 12
07 เม.ย. 12
08 เม.ย. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 0
03 เม.ย. 0
04 เม.ย. 0
05 เม.ย. 0
06 เม.ย. 0
07 เม.ย. 0
08 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์