มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 74
15 เม.ย. 78
16 เม.ย. 102
17 เม.ย. 107
18 เม.ย. 123
19 เม.ย. 136
20 เม.ย. 125

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 17
15 เม.ย. 20
16 เม.ย. 21
17 เม.ย. 8
18 เม.ย. 10
19 เม.ย. 11
20 เม.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 10
15 เม.ย. 14
16 เม.ย. 17
17 เม.ย. 12
18 เม.ย. 14
19 เม.ย. 12
20 เม.ย. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์