มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
21 ม.ค. 63
22 ม.ค. 49
23 ม.ค. 69
24 ม.ค. 74
25 ม.ค. 72
26 ม.ค. 71
27 ม.ค. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
21 ม.ค. 10
22 ม.ค. 4
23 ม.ค. 3
24 ม.ค. 2
25 ม.ค. 2
26 ม.ค. 5
27 ม.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
21 ม.ค. 25
22 ม.ค. 12
23 ม.ค. 8
24 ม.ค. 4
25 ม.ค. 5
26 ม.ค. 10
27 ม.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 0
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค. 0
27 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์