มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 89
05 ก.ค. 59
06 ก.ค. 78
07 ก.ค. 95
08 ก.ค. 93
09 ก.ค. 83
10 ก.ค. 105

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 10
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 7
07 ก.ค. 10
08 ก.ค. 10
09 ก.ค. 11
10 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 6
05 ก.ค. 4
06 ก.ค. 4
07 ก.ค. 5
08 ก.ค. 6
09 ก.ค. 7
10 ก.ค. 7

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 0
09 ก.ค. 0
10 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์