มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 87
17 ก.ค. 114
18 ก.ค.
19 ก.ค. 117
20 ก.ค. 128
21 ก.ค. 100
22 ก.ค. 112

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 11
18 ก.ค.
19 ก.ค. 24
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 12
22 ก.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 5
17 ก.ค. 8
18 ก.ค.
19 ก.ค. 11
20 ก.ค. 7
21 ก.ค. 8
22 ก.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์