มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 พ.ค. 139
18 พ.ค. 121
19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 81
21 พ.ค. 98
22 พ.ค. 115
23 พ.ค. 105

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 พ.ค. 14
18 พ.ค. 12
19 พ.ค. 7
20 พ.ค. 7
21 พ.ค. 6
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 13
18 พ.ค. 9
19 พ.ค. 7
20 พ.ค. 7
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 0
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์