มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 94
16 ต.ค. 85
17 ต.ค. 85
18 ต.ค. 85
19 ต.ค. 91
20 ต.ค. 42
21 ต.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 13
16 ต.ค. 17
17 ต.ค. 20
18 ต.ค. 21
19 ต.ค. 20
20 ต.ค. 21
21 ต.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 13
16 ต.ค. 18
17 ต.ค. 20
18 ต.ค. 22
19 ต.ค. 24
20 ต.ค. 28
21 ต.ค. 21

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 1
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 41 km
เบิร์น 38 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์