มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 7
16 พ.ย. 12
17 พ.ย. 13
18 พ.ย. 32
19 พ.ย. 22
20 พ.ย. 16
21 พ.ย. 11

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 19
16 พ.ย. 20
17 พ.ย. 26
18 พ.ย. 6
19 พ.ย. 16
20 พ.ย. 20
21 พ.ย. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 44
16 พ.ย. 35
17 พ.ย. 32
18 พ.ย. 30
19 พ.ย. 41
20 พ.ย. 41
21 พ.ย. 36

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์