มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.พ. 41
18 ก.พ. 37
19 ก.พ. 33
20 ก.พ. 35
21 ก.พ. 26
22 ก.พ. 22
23 ก.พ. 23

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.พ. 17
18 ก.พ. 10
19 ก.พ. 28
20 ก.พ. 31
21 ก.พ. 27
22 ก.พ. 40
23 ก.พ. 39

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.พ. 38
18 ก.พ. 27
19 ก.พ. 33
20 ก.พ. 36
21 ก.พ. 40
22 ก.พ. 41
23 ก.พ. 43

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์