มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 48
16 ต.ค. 55
17 ต.ค. 45
18 ต.ค. 36
19 ต.ค. 34
20 ต.ค. 50
21 ต.ค. 64

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 15
16 ต.ค. 22
17 ต.ค. 20
18 ต.ค. 15
19 ต.ค. 17
20 ต.ค. 17
21 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 32
16 ต.ค. 28
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 33
19 ต.ค. 39
20 ต.ค. 40
21 ต.ค. 27

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์