มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 94
19 พ.ค. 96
20 พ.ค. 87
21 พ.ค. 103
22 พ.ค. 93
23 พ.ค. 100
24 พ.ค. 83

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 25
19 พ.ค. 23
20 พ.ค. 14
21 พ.ค. 11
22 พ.ค. 12
23 พ.ค. 14
24 พ.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 36
19 พ.ค. 35
20 พ.ค. 27
21 พ.ค. 21
22 พ.ค. 30
23 พ.ค. 36
24 พ.ค. 31

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์