มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 98
21 ก.ค. 103
22 ก.ค. 118
23 ก.ค. 111
24 ก.ค. 85
25 ก.ค. 77
26 ก.ค. 59

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 24
22 ก.ค. 25
23 ก.ค. 25
24 ก.ค. 29
25 ก.ค. 12
26 ก.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 24
21 ก.ค. 27
22 ก.ค. 29
23 ก.ค. 30
24 ก.ค. 31
25 ก.ค. 15
26 ก.ค. 20

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์