มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ม.ค. 19
11 ม.ค. 10
12 ม.ค. 17
13 ม.ค. 48
14 ม.ค. 47
15 ม.ค. 12
16 ม.ค. 17

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ม.ค. 11
11 ม.ค. 19
12 ม.ค. 19
13 ม.ค. 5
14 ม.ค. 6
15 ม.ค. 16
16 ม.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ม.ค. 39
11 ม.ค. 41
12 ม.ค. 43
13 ม.ค. 21
14 ม.ค. 25
15 ม.ค. 38
16 ม.ค. 53

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์