มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 79
17 ส.ค.
18 ส.ค. 85
19 ส.ค. 78
20 ส.ค. 78
21 ส.ค. 74
22 ส.ค. 51

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 18
17 ส.ค. 23
18 ส.ค. 27
19 ส.ค. 9
20 ส.ค. 9
21 ส.ค. 11
22 ส.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 34
17 ส.ค. 32
18 ส.ค. 37
19 ส.ค. 17
20 ส.ค. 16
21 ส.ค. 29
22 ส.ค. 35

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์