มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 ก.พ. 62
15 ก.พ. 25
16 ก.พ. 45
17 ก.พ. 58
18 ก.พ. 57
19 ก.พ. 48
20 ก.พ. 52

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 ก.พ. 5
15 ก.พ. 16
16 ก.พ. 12
17 ก.พ. 15
18 ก.พ. 12
19 ก.พ. 16
20 ก.พ. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 ก.พ. 27
15 ก.พ. 46
16 ก.พ. 37
17 ก.พ. 40
18 ก.พ. 27
19 ก.พ. 32
20 ก.พ. 33

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์