มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
21 พ.ย. 20
22 พ.ย. 11
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 10
25 พ.ย. 6
26 พ.ย. 3
27 พ.ย. 2

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
21 พ.ย. 15
22 พ.ย. 25
23 พ.ย. 32
24 พ.ย. 37
25 พ.ย. 23
26 พ.ย. 19
27 พ.ย. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
21 พ.ย. 25
22 พ.ย. 31
23 พ.ย. 35
24 พ.ย. 33
25 พ.ย. 35
26 พ.ย. 32
27 พ.ย. 35

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์