มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ย. 84
16 ก.ย. 95
17 ก.ย. 113
18 ก.ย. 103
19 ก.ย. 44
20 ก.ย. 105
21 ก.ย. 20

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ย. 24
16 ก.ย. 25
17 ก.ย. 30
18 ก.ย. 38
19 ก.ย. 34
20 ก.ย. 24
21 ก.ย. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ย. 35
16 ก.ย. 41
17 ก.ย. 37
18 ก.ย. 33
19 ก.ย. 23
20 ก.ย. 20
21 ก.ย. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์