มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 พ.ค. 45
12 พ.ค. 53
13 พ.ค. 74
14 พ.ค. 50
15 พ.ค. 54
16 พ.ค. 50
17 พ.ค. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 พ.ค. 6
12 พ.ค. 5
13 พ.ค. 7
14 พ.ค. 6
15 พ.ค. 6
16 พ.ค. 4
17 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 พ.ค. 25
12 พ.ค. 28
13 พ.ค. 18
14 พ.ค. 20
15 พ.ค. 21
16 พ.ค. 19
17 พ.ค. 19

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์