มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
21 ก.พ. 46
22 ก.พ. 5
23 ก.พ. 20
24 ก.พ. 30
25 ก.พ. 22
26 ก.พ. 60
27 ก.พ. 39

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
21 ก.พ. 24
22 ก.พ. 29
23 ก.พ. 44
24 ก.พ. 68
25 ก.พ. 83
26 ก.พ. 63
27 ก.พ. 40

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
21 ก.พ. 31
22 ก.พ. 51
23 ก.พ. 47
24 ก.พ. 47
25 ก.พ. 45
26 ก.พ. 39
27 ก.พ. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์