มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 105
11 ก.ค. 73
12 ก.ค. 99
13 ก.ค. 92
14 ก.ค. 95
15 ก.ค. 48
16 ก.ค. 104

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 14
11 ก.ค. 17
12 ก.ค. 20
13 ก.ค. 12
14 ก.ค. 13
15 ก.ค. 10
16 ก.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 21
11 ก.ค. 33
12 ก.ค. 35
13 ก.ค. 16
14 ก.ค. 16
15 ก.ค. 25
16 ก.ค. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์