มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 พ.ค. 27
20 พ.ค. 71
21 พ.ค. 83
22 พ.ค. 101
23 พ.ค. 95
24 พ.ค. 90

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 พ.ค. 12
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 12
22 พ.ค. 13
23 พ.ค. 23
24 พ.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ค. 32
20 พ.ค. 24
21 พ.ค. 24
22 พ.ค. 31
23 พ.ค. 36
24 พ.ค. 36

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์