มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 พ.ค. 87
15 พ.ค. 58
16 พ.ค. 66
17 พ.ค. 77
18 พ.ค. 94
19 พ.ค. 76
20 พ.ค. 29

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 พ.ค. 11
15 พ.ค. 11
16 พ.ค. 17
17 พ.ค. 28
18 พ.ค. 20
19 พ.ค. 22
20 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 32
15 พ.ค. 29
16 พ.ค. 28
17 พ.ค. 31
18 พ.ค. 28
19 พ.ค. 23
20 พ.ค. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์