มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 6
08 ธ.ค. 33
09 ธ.ค. 48
10 ธ.ค. 56
11 ธ.ค. 28
12 ธ.ค. 24
13 ธ.ค. 13

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 39
08 ธ.ค. 16
09 ธ.ค. 8
10 ธ.ค. 11
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 5
13 ธ.ค. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 46
08 ธ.ค. 43
09 ธ.ค. 32
10 ธ.ค. 47
11 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 43
13 ธ.ค. 53

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์