มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ก.ย. 68
19 ก.ย. 73
20 ก.ย. 90
21 ก.ย. 82
22 ก.ย. 89
23 ก.ย. 47
24 ก.ย. 41

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ก.ย. 25
19 ก.ย. 23
20 ก.ย. 23
21 ก.ย. 26
22 ก.ย. 11
23 ก.ย. 9
24 ก.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 49
19 ก.ย. 48
20 ก.ย. 50
21 ก.ย. 52
22 ก.ย. 22
23 ก.ย. 23
24 ก.ย. 16

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์