มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 พ.ย. 17
09 พ.ย. 8
10 พ.ย. 2
11 พ.ย. 19
12 พ.ย. 2
13 พ.ย. 6
14 พ.ย. 8

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 พ.ย. 18
09 พ.ย. 32
10 พ.ย. 19
11 พ.ย. 17
12 พ.ย. 18
13 พ.ย. 21
14 พ.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 46
09 พ.ย. 36
10 พ.ย. 31
11 พ.ย. 29
12 พ.ย. 35
13 พ.ย. 50
14 พ.ย. 50

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์