มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ต.ค. 43
10 ต.ค. 51
11 ต.ค. 40
12 ต.ค. 43
13 ต.ค. 39
14 ต.ค. 47
15 ต.ค. 27

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ต.ค. 8
10 ต.ค. 6
11 ต.ค. 13
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 14
14 ต.ค. 19
15 ต.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 33
10 ต.ค. 28
11 ต.ค. 35
12 ต.ค. 37
13 ต.ค. 33
14 ต.ค. 35
15 ต.ค. 41

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์