มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 มี.ค. 73
24 มี.ค. 55
25 มี.ค. 79
26 มี.ค. 81
27 มี.ค. 50
28 มี.ค. 77
29 มี.ค. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 มี.ค. 15
24 มี.ค. 14
25 มี.ค. 5
26 มี.ค. 7
27 มี.ค. 6
28 มี.ค. 10
29 มี.ค. 22

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 มี.ค. 29
24 มี.ค. 30
25 มี.ค. 16
26 มี.ค. 18
27 มี.ค. 18
28 มี.ค. 24
29 มี.ค. 27

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์