มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 55
12 ต.ค. 65
13 ต.ค. 55
14 ต.ค. 63
15 ต.ค. 70
16 ต.ค. 52
17 ต.ค. 7

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 17
12 ต.ค. 21
13 ต.ค. 24
14 ต.ค. 25
15 ต.ค. 23
16 ต.ค. 25
17 ต.ค.

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 37
12 ต.ค. 38
13 ต.ค. 43
14 ต.ค. 45
15 ต.ค. 41
16 ต.ค. 47
17 ต.ค. 53

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์