มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
27 มี.ค. 75
28 มี.ค. 103
29 มี.ค. 70
30 มี.ค. 52
31 มี.ค. 85
01 เม.ย. 86
02 เม.ย. 8

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
27 มี.ค. 27
28 มี.ค. 44
29 มี.ค. 54
30 มี.ค. 7
31 มี.ค. 10
01 เม.ย. 15
02 เม.ย. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
27 มี.ค. 29
28 มี.ค. 25
29 มี.ค. 21
30 มี.ค. 16
31 มี.ค. 22
01 เม.ย. 30
02 เม.ย. 34

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์