มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 51
20 มี.ค. 63
21 มี.ค. 67
22 มี.ค. 79
23 มี.ค. 99
24 มี.ค. 122
25 มี.ค. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 12
20 มี.ค. 18
21 มี.ค. 26
22 มี.ค. 32
23 มี.ค. 27
24 มี.ค. 28
25 มี.ค. 36

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 39
20 มี.ค. 48
21 มี.ค. 40
22 มี.ค. 52
23 มี.ค. 47
24 มี.ค. 39
25 มี.ค. 37

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์