มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 89
19 มิ.ย. 118
20 มิ.ย. 114
21 มิ.ย. 111
22 มิ.ย. 108
23 มิ.ย. 113
24 มิ.ย. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 13
19 มิ.ย. 20
20 มิ.ย. 30
21 มิ.ย. 30
22 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 39
24 มิ.ย. 42

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 19
19 มิ.ย. 32
20 มิ.ย. 36
21 มิ.ย. 38
22 มิ.ย. 37
23 มิ.ย. 42
24 มิ.ย. 27

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์