มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.ค. 99
13 ก.ค. 111
14 ก.ค. 123
15 ก.ค. 120
16 ก.ค. 105
17 ก.ค. 111
18 ก.ค. 62

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.ค. 20
13 ก.ค. 20
14 ก.ค. 18
15 ก.ค. 11
16 ก.ค. 13
17 ก.ค. 19
18 ก.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.ค. 30
13 ก.ค. 37
14 ก.ค. 31
15 ก.ค. 17
16 ก.ค. 26
17 ก.ค. 37
18 ก.ค. 31

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์