มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 76
16 ก.ค. 87
17 ก.ค. 82
18 ก.ค.
19 ก.ค. 112
20 ก.ค. 114
21 ก.ค. 84

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 13
16 ก.ค. 10
17 ก.ค. 14
18 ก.ค.
19 ก.ค. 23
20 ก.ค. 21
21 ก.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 23
16 ก.ค. 22
17 ก.ค. 30
18 ก.ค.
19 ก.ค. 32
20 ก.ค. 25
21 ก.ค. 27

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์