มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 84
27 มิ.ย. 102
28 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 84
01 ก.ค. 81
02 ก.ค. 50

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 23
27 มิ.ย. 16
28 มิ.ย. 13
29 มิ.ย. 5
30 มิ.ย. 8
01 ก.ค. 12
02 ก.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 28
27 มิ.ย. 22
28 มิ.ย. 17
29 มิ.ย. 18
30 มิ.ย. 17
01 ก.ค. 25
02 ก.ค. 17

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์