มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 39
12 ม.ค. 28
13 ม.ค. 17
14 ม.ค. 13
15 ม.ค. 54
16 ม.ค. 39
17 ม.ค. 36

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 16
12 ม.ค. 21
13 ม.ค. 22
14 ม.ค. 24
15 ม.ค. 24
16 ม.ค. 23
17 ม.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 45
12 ม.ค. 35
13 ม.ค. 47
14 ม.ค. 54
15 ม.ค. 51
16 ม.ค. 49
17 ม.ค. 55

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์