มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ส.ค. 59
16 ส.ค. 75
17 ส.ค. 74
18 ส.ค. 97
19 ส.ค. 61
20 ส.ค. 37
21 ส.ค. 51

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ส.ค. 12
16 ส.ค. 10
17 ส.ค. 14
18 ส.ค. 14
19 ส.ค. 10
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 29
16 ส.ค. 23
17 ส.ค. 28
18 ส.ค. 26
19 ส.ค. 25
20 ส.ค. 23
21 ส.ค. 28

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์