มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.ค. 93
18 ก.ค. 87
19 ก.ค.
20 ก.ค.
21 ก.ค. 142
22 ก.ค. 146
23 ก.ค. 111

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.ค. 12
18 ก.ค. 15
19 ก.ค. 14
20 ก.ค. 19
21 ก.ค. 30
22 ก.ค. 26
23 ก.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 15
18 ก.ค. 6
19 ก.ค. 7
20 ก.ค.
21 ก.ค. 19
22 ก.ค. 21
23 ก.ค. 26

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค.
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0
23 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์