มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 65
13 ต.ค. 60
14 ต.ค. 61
15 ต.ค. 92
16 ต.ค. 78
17 ต.ค. 92
18 ต.ค. 94

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 22
13 ต.ค. 14
14 ต.ค. 13
15 ต.ค. 16
16 ต.ค. 27
17 ต.ค. 29
18 ต.ค. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 38
13 ต.ค. 43
14 ต.ค. 33
15 ต.ค. 34
16 ต.ค. 42
17 ต.ค. 48
18 ต.ค. 43

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์