มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 87
11 ก.ย. 86
12 ก.ย. 78
13 ก.ย. 115
14 ก.ย. 96
15 ก.ย. 79
16 ก.ย. 47

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 7
11 ก.ย. 12
12 ก.ย. 12
13 ก.ย. 12
14 ก.ย. 11
15 ก.ย. 16
16 ก.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 18
11 ก.ย. 30
12 ก.ย. 41
13 ก.ย. 34
14 ก.ย. 27
15 ก.ย. 33
16 ก.ย. 39

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 0
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 0
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์