มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 105
19 มิ.ย. 100
20 มิ.ย. 109
21 มิ.ย. 125
22 มิ.ย. 106
23 มิ.ย. 121
24 มิ.ย. 83

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 14
20 มิ.ย. 24
21 มิ.ย. 25
22 มิ.ย. 26
23 มิ.ย. 32
24 มิ.ย. 32

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 6
19 มิ.ย. 41
20 มิ.ย. 56
21 มิ.ย. 37
22 มิ.ย. 53
23 มิ.ย. 53
24 มิ.ย. 25

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์