มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 119
17 ก.ค. 107
18 ก.ค. 85
19 ก.ค. 104
20 ก.ค. 103
21 ก.ค. 80
22 ก.ค. 109

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 13
17 ก.ค. 15
18 ก.ค. 16
19 ก.ค. 21
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 17
22 ก.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 22
17 ก.ค. 32
18 ก.ค. 38
19 ก.ค. 40
20 ก.ค. 30
21 ก.ค. 30
22 ก.ค. 26

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์