มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ก.ย. 54
25 ก.ย. 33
26 ก.ย. 51
27 ก.ย. 43
28 ก.ย. 38
29 ก.ย. 37
30 ก.ย. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ก.ย. 15
25 ก.ย. 8
26 ก.ย. 9
27 ก.ย. 4
28 ก.ย. 3
29 ก.ย. 4
30 ก.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.ย. 35
25 ก.ย. 23
26 ก.ย. 30
27 ก.ย. 20
28 ก.ย. 22
29 ก.ย. 30
30 ก.ย. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.ย. 0
25 ก.ย. 0
26 ก.ย. 0
27 ก.ย. 0
28 ก.ย. 0
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์