มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 95
17 เม.ย. 85
18 เม.ย. 70
19 เม.ย. 79
20 เม.ย. 105
21 เม.ย. 116
22 เม.ย. 111

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 12
17 เม.ย. 15
18 เม.ย. 16
19 เม.ย. 15
20 เม.ย. 17
21 เม.ย. 17
22 เม.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 9
17 เม.ย. 10
18 เม.ย. 11
19 เม.ย. 26
20 เม.ย. 28
21 เม.ย. 29
22 เม.ย. 26

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0
22 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์