มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 เม.ย. 97
16 เม.ย. 87
17 เม.ย. 116
18 เม.ย. 119
19 เม.ย. 133
20 เม.ย. 103
21 เม.ย. 134

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 เม.ย. 10
16 เม.ย. 13
17 เม.ย. 12
18 เม.ย. 16
19 เม.ย. 19
20 เม.ย. 23
21 เม.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 31
16 เม.ย. 39
17 เม.ย. 23
18 เม.ย. 35
19 เม.ย. 33
20 เม.ย. 50
21 เม.ย. 48

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์