มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 มิ.ย. 93
15 มิ.ย. 112
16 มิ.ย. 133
17 มิ.ย. 83
18 มิ.ย. 81
19 มิ.ย. 99
20 มิ.ย. 96

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 มิ.ย. 19
15 มิ.ย. 14
16 มิ.ย. 15
17 มิ.ย. 10
18 มิ.ย. 10
19 มิ.ย. 13
20 มิ.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 21
15 มิ.ย. 23
16 มิ.ย. 22
17 มิ.ย. 18
18 มิ.ย. 20
19 มิ.ย. 20
20 มิ.ย. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์