มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ก.พ. 44
12 ก.พ. 54
13 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
15 ก.พ. 9
16 ก.พ. 67
17 ก.พ. 2

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ก.พ. 14
12 ก.พ. 19
13 ก.พ. 13
14 ก.พ. 22
15 ก.พ. 32
16 ก.พ. 13
17 ก.พ. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 31
12 ก.พ. 46
13 ก.พ. 49
14 ก.พ. 61
15 ก.พ. 70
16 ก.พ. 53
17 ก.พ. 25

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 0
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 1
15 ก.พ. 1
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์