มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 58
13 ต.ค. 62
14 ต.ค. 53
15 ต.ค. 19
16 ต.ค. 51
17 ต.ค. 43
18 ต.ค. 3

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 11
13 ต.ค. 14
14 ต.ค. 15
15 ต.ค. 18
16 ต.ค. 5
17 ต.ค. 11
18 ต.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 35
13 ต.ค. 32
14 ต.ค. 38
15 ต.ค. 43
16 ต.ค. 34
17 ต.ค. 35
18 ต.ค. 37

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์