มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 92
03 เม.ย. 105
04 เม.ย. 111
05 เม.ย. 113
06 เม.ย. 105
07 เม.ย. 131
08 เม.ย. 112

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 21
03 เม.ย. 22
04 เม.ย. 17
05 เม.ย. 21
06 เม.ย. 18
07 เม.ย. 20
08 เม.ย. 28

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 33
03 เม.ย. 27
04 เม.ย. 20
05 เม.ย. 17
06 เม.ย. 30
07 เม.ย. 32
08 เม.ย. 31

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 0
03 เม.ย. 0
04 เม.ย. 0
05 เม.ย. 0
06 เม.ย. 0
07 เม.ย. 0
08 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์