มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 50
10 ธ.ค. 17
11 ธ.ค. 6
12 ธ.ค. 28
13 ธ.ค. 42
14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 46

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 15
12 ธ.ค. 11
13 ธ.ค. 12
14 ธ.ค. 5
15 ธ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 24
10 ธ.ค. 40
11 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 36
13 ธ.ค. 49
14 ธ.ค. 24
15 ธ.ค. 23

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์