มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ต.ค. 54
19 ต.ค. 32
20 ต.ค. 37
21 ต.ค. 7
22 ต.ค. 6
23 ต.ค. 15
24 ต.ค. 39

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ต.ค. 11
19 ต.ค. 14
20 ต.ค. 17
21 ต.ค. 21
22 ต.ค. 25
23 ต.ค. 19
24 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 19
19 ต.ค. 25
20 ต.ค. 34
21 ต.ค. 36
22 ต.ค. 34
23 ต.ค. 42
24 ต.ค. 32

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0
22 ต.ค. 0
23 ต.ค. 0
24 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์