มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 104
17 ส.ค. 89
18 ส.ค. 86
19 ส.ค. 77
20 ส.ค. 77
21 ส.ค. 69
22 ส.ค. 1

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 13
17 ส.ค. 18
18 ส.ค. 19
19 ส.ค. 6
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 9
22 ส.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 29
17 ส.ค. 34
18 ส.ค. 36
19 ส.ค. 21
20 ส.ค. 13
21 ส.ค. 37
22 ส.ค. 42

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์