มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 56
12 ต.ค. 63
13 ต.ค. 61
14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 59
16 ต.ค. 35
17 ต.ค. 7

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 16
12 ต.ค. 17
13 ต.ค. 18
14 ต.ค. 19
15 ต.ค. 19
16 ต.ค. 24
17 ต.ค. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 40
12 ต.ค. 46
13 ต.ค. 40
14 ต.ค. 34
15 ต.ค. 35
16 ต.ค. 49
17 ต.ค. 52

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 0
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์