มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ส.ค. 78
12 ส.ค. 98
13 ส.ค. 85
14 ส.ค. 54
15 ส.ค. 96
16 ส.ค. 99
17 ส.ค. 46

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ส.ค. 5
12 ส.ค. 6
13 ส.ค. 9
14 ส.ค. 7
15 ส.ค. 6
16 ส.ค. 14
17 ส.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 33
12 ส.ค. 32
13 ส.ค. 48
14 ส.ค. 32
15 ส.ค. 23
16 ส.ค. 39
17 ส.ค. 44

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 0
12 ส.ค. 0
13 ส.ค. 0
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์