มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 70
13 ก.พ. 38
14 ก.พ. 37
15 ก.พ. 55
16 ก.พ. 41
17 ก.พ. 48
18 ก.พ. 34

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 14
13 ก.พ. 17
14 ก.พ. 27
15 ก.พ. 27
16 ก.พ. 30
17 ก.พ. 22
18 ก.พ. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 57
13 ก.พ. 49
14 ก.พ. 52
15 ก.พ. 53
16 ก.พ. 54
17 ก.พ. 48
18 ก.พ. 58

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 1
14 ก.พ. 1
15 ก.พ. 1
16 ก.พ. 1
17 ก.พ. 1
18 ก.พ. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์