มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 86
05 ก.ค. 47
06 ก.ค. 72
07 ก.ค. 98
08 ก.ค. 79
09 ก.ค. 65
10 ก.ค. 89

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 9
05 ก.ค. 9
06 ก.ค. 7
07 ก.ค. 9
08 ก.ค. 11
09 ก.ค. 15
10 ก.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 28
05 ก.ค. 20
06 ก.ค. 14
07 ก.ค. 12
08 ก.ค. 25
09 ก.ค. 27
10 ก.ค. 30

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 0
09 ก.ค. 0
10 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์