มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 76
12 มิ.ย. 74
13 มิ.ย. 84
14 มิ.ย. 106
15 มิ.ย. 93
16 มิ.ย. 88
17 มิ.ย. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 5
12 มิ.ย. 7
13 มิ.ย. 6
14 มิ.ย. 11
15 มิ.ย. 11
16 มิ.ย. 8
17 มิ.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 20
12 มิ.ย. 31
13 มิ.ย. 35
14 มิ.ย. 42
15 มิ.ย. 19
16 มิ.ย. 20
17 มิ.ย. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์