มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 58
21 ม.ค. 20
22 ม.ค. 6
23 ม.ค. 3
24 ม.ค. 3
25 ม.ค. 2
26 ม.ค. 1

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 10
21 ม.ค. 19
22 ม.ค. 33
23 ม.ค. 30
24 ม.ค. 29
25 ม.ค. 21
26 ม.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 10
21 ม.ค. 29
22 ม.ค. 47
23 ม.ค. 41
24 ม.ค. 57
25 ม.ค. 48
26 ม.ค. 47

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 0
21 ม.ค. 1
22 ม.ค. 1
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 1
25 ม.ค. 1
26 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์