มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 25
11 ธ.ค. 46
12 ธ.ค. 36
13 ธ.ค. 30
14 ธ.ค. 28
15 ธ.ค. 31
16 ธ.ค. 10

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 6
12 ธ.ค. 13
13 ธ.ค. 13
14 ธ.ค. 22
15 ธ.ค. 27
16 ธ.ค. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 27
11 ธ.ค. 38
12 ธ.ค. 49
13 ธ.ค. 22
14 ธ.ค. 20
15 ธ.ค. 21
16 ธ.ค. 30

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 1
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์