มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 75
21 พ.ค. 102
22 พ.ค.
23 พ.ค. 93
24 พ.ค. 116

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 7
21 พ.ค. 6
22 พ.ค.
23 พ.ค. 14
24 พ.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 30
21 พ.ค. 16
22 พ.ค.
23 พ.ค. 43
24 พ.ค. 27

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค.
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์