มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 52
15 เม.ย. 51
16 เม.ย. 85
17 เม.ย. 101
18 เม.ย. 120
19 เม.ย. 140
20 เม.ย. 120

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 24
15 เม.ย. 25
16 เม.ย. 28
17 เม.ย. 13
18 เม.ย. 14
19 เม.ย. 15
20 เม.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 17
15 เม.ย. 31
16 เม.ย. 43
17 เม.ย. 27
18 เม.ย. 29
19 เม.ย. 30
20 เม.ย. 33

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์