มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 6
08 ธ.ค. 47
09 ธ.ค. 26
10 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 19
12 ธ.ค. 18
13 ธ.ค. 39

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 31
08 ธ.ค. 12
09 ธ.ค. 22
10 ธ.ค. 9
11 ธ.ค. 14
12 ธ.ค. 5
13 ธ.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 42
09 ธ.ค. 40
10 ธ.ค. 55
11 ธ.ค. 67
12 ธ.ค. 51
13 ธ.ค. 61

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์