มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ม.ค. 51
13 ม.ค. 25
14 ม.ค. 65
15 ม.ค. 45
16 ม.ค. 24
17 ม.ค. 41
18 ม.ค. 15

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ม.ค. 31
13 ม.ค. 15
14 ม.ค. 3
15 ม.ค. 6
16 ม.ค. 21
17 ม.ค. 20
18 ม.ค. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ม.ค. 40
13 ม.ค. 39
14 ม.ค. 19
15 ม.ค. 17
16 ม.ค. 64
17 ม.ค. 29
18 ม.ค. 47

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ม.ค. 0
13 ม.ค. 0
14 ม.ค. 0
15 ม.ค. 0
16 ม.ค. 1
17 ม.ค. 0
18 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์