มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 93
16 ก.ค. 97
17 ก.ค. 98
18 ก.ค.
19 ก.ค. 123
20 ก.ค. 104
21 ก.ค. 129

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 9
16 ก.ค. 7
17 ก.ค. 11
18 ก.ค.
19 ก.ค. 23
20 ก.ค. 21
21 ก.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 21
16 ก.ค. 18
17 ก.ค. 36
18 ก.ค.
19 ก.ค. 45
20 ก.ค. 41
21 ก.ค. 16

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 32 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์