มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
25 ก.พ. 70
26 ก.พ. 82
27 ก.พ. 52
28 ก.พ. 44
01 มี.ค. 44
02 มี.ค. 75
03 มี.ค. 76

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
25 ก.พ. 76
26 ก.พ. 59
27 ก.พ. 25
28 ก.พ. 10
01 มี.ค. 7
02 มี.ค. 4
03 มี.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
25 ก.พ. 3
26 ก.พ. 5
27 ก.พ. 9
28 ก.พ. 8
01 มี.ค. 8
02 มี.ค. 7
03 มี.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
25 ก.พ. 0
26 ก.พ. 1
27 ก.พ. 0
28 ก.พ. 0
01 มี.ค. 0
02 มี.ค. 0
03 มี.ค. 0