มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 113
27 มิ.ย. 99
28 มิ.ย. 82
29 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 95
01 ก.ค. 95
02 ก.ค. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 16
27 มิ.ย. 9
28 มิ.ย. 8
29 มิ.ย. 2
30 มิ.ย. 4
01 ก.ค. 7
02 ก.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 4
27 มิ.ย. 2
28 มิ.ย. 2
29 มิ.ย. 2
30 มิ.ย. 3
01 ก.ค. 3
02 ก.ค. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 0
27 มิ.ย. 0
28 มิ.ย. 0
29 มิ.ย. 0
30 มิ.ย. 0
01 ก.ค. 0
02 ก.ค. 0