มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 97
20 มี.ค. 82
21 มี.ค. 77
22 มี.ค. 96
23 มี.ค. 82
24 มี.ค. 82
25 มี.ค. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 7
20 มี.ค. 2
21 มี.ค. 5
22 มี.ค. 6
23 มี.ค. 5
24 มี.ค. 4
25 มี.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 5
20 มี.ค. 3
21 มี.ค. 4
22 มี.ค. 5
23 มี.ค. 4
24 มี.ค. 3
25 มี.ค. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0