มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 มี.ค. 75
16 มี.ค. 90
17 มี.ค. 40
18 มี.ค. 37
19 มี.ค. 54
20 มี.ค. 88
21 มี.ค. 63

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 มี.ค. 3
16 มี.ค. 4
17 มี.ค. 9
18 มี.ค. 7
19 มี.ค. 18
20 มี.ค. 21
21 มี.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 มี.ค. 4
16 มี.ค. 6
17 มี.ค. 11
18 มี.ค. 14
19 มี.ค. 13
20 มี.ค. 16
21 มี.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 มี.ค. 0
16 มี.ค. 0
17 มี.ค. 0
18 มี.ค. 0
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0