มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 112
17 ส.ค. 122
18 ส.ค. 110
19 ส.ค. 83
20 ส.ค. 87
21 ส.ค. 78
22 ส.ค. 68

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 15
18 ส.ค. 15
19 ส.ค. 4
20 ส.ค. 5
21 ส.ค. 7
22 ส.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 4
17 ส.ค. 4
18 ส.ค. 4
19 ส.ค. 3
20 ส.ค. 4
21 ส.ค. 5
22 ส.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0