มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 86
08 ธ.ค. 78
09 ธ.ค. 71
10 ธ.ค. 76
11 ธ.ค. 59
12 ธ.ค. 68
13 ธ.ค. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 3
09 ธ.ค. 3
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 3
09 ธ.ค. 2
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 4
13 ธ.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0