มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 69
13 ก.พ. 72
14 ก.พ. 75
15 ก.พ. 84
16 ก.พ. 97
17 ก.พ. 102
18 ก.พ. 98

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 3
13 ก.พ. 7
14 ก.พ. 3
15 ก.พ. 2
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 4
13 ก.พ. 8
14 ก.พ. 5
15 ก.พ. 4
16 ก.พ. 2
17 ก.พ. 1
18 ก.พ. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0