มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 91
16 ก.ค. 97
17 ก.ค. 121
18 ก.ค.
19 ก.ค. 144
20 ก.ค. 106
21 ก.ค. 110

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 8
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 7
18 ก.ค.
19 ก.ค. 11
20 ก.ค. 13
21 ก.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 3
16 ก.ค. 4
17 ก.ค. 4
18 ก.ค.
19 ก.ค. 3
20 ก.ค. 3
21 ก.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0