มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 102
19 มิ.ย. 150
20 มิ.ย. 148
21 มิ.ย. 153
22 มิ.ย. 146
23 มิ.ย. 130
24 มิ.ย. 86

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 9
20 มิ.ย. 16
21 มิ.ย. 16
22 มิ.ย. 17
23 มิ.ย. 19
24 มิ.ย. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 4
19 มิ.ย. 4
20 มิ.ย. 4
21 มิ.ย. 4
22 มิ.ย. 5
23 มิ.ย. 4
24 มิ.ย. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0