มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 54
21 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65
23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 64
25 พ.ย. 86
26 พ.ย. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 3
21 พ.ย. 6
22 พ.ย. 1
23 พ.ย. 3
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 4
26 พ.ย. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 4
21 พ.ย. 5
22 พ.ย. 1
23 พ.ย. 3
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0
22 พ.ย. 0
23 พ.ย. 0
24 พ.ย. 0
25 พ.ย. 0
26 พ.ย. 0