มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 76
12 ต.ค. 92
13 ต.ค. 73
14 ต.ค. 100
15 ต.ค. 79
16 ต.ค. 68
17 ต.ค. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 7
12 ต.ค. 6
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 6
15 ต.ค. 6
16 ต.ค. 10
17 ต.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 5
12 ต.ค. 4
13 ต.ค. 6
14 ต.ค. 4
15 ต.ค. 3
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 0
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0