มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 73
13 ต.ค. 86
14 ต.ค. 96
15 ต.ค. 100
16 ต.ค. 81
17 ต.ค. 70
18 ต.ค.

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 21
13 ต.ค. 7
14 ต.ค. 8
15 ต.ค. 10
16 ต.ค. 17
17 ต.ค. 17
18 ต.ค. 24

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 6
13 ต.ค. 5
14 ต.ค. 3
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 4
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0