มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 82
11 ก.ย. 94
12 ก.ย. 114
13 ก.ย. 109
14 ก.ย. 83
15 ก.ย. 101
16 ก.ย. 102

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 4
11 ก.ย. 8
12 ก.ย. 12
13 ก.ย. 9
14 ก.ย. 11
15 ก.ย. 12
16 ก.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 4
11 ก.ย. 6
12 ก.ย. 7
13 ก.ย. 5
14 ก.ย. 6
15 ก.ย. 5
16 ก.ย. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 0
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 0
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0