มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 115
21 ก.ค. 143
22 ก.ค. 148
23 ก.ค.
24 ก.ค.
25 ก.ค.
26 ก.ค. 92

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 14
21 ก.ค. 18
22 ก.ค. 18
23 ก.ค. 17
24 ก.ค.
25 ก.ค.
26 ก.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 4
21 ก.ค. 5
22 ก.ค. 6
23 ก.ค. 5
24 ก.ค.
25 ก.ค.
26 ก.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0
23 ก.ค. 0
24 ก.ค.
25 ก.ค.
26 ก.ค. 0