มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ส.ค. 103
14 ส.ค. 70
15 ส.ค. 114
16 ส.ค. 121
17 ส.ค. 104
18 ส.ค. 130
19 ส.ค. 133

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ส.ค. 5
14 ส.ค. 2
15 ส.ค. 4
16 ส.ค. 5
17 ส.ค. 7
18 ส.ค. 8
19 ส.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 3
14 ส.ค. 2
15 ส.ค. 4
16 ส.ค. 5
17 ส.ค. 4
18 ส.ค. 5
19 ส.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 0
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0