มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 127
17 ก.ค. 134
18 ก.ค. 134
19 ก.ค. 138
20 ก.ค. 125
21 ก.ค. 107
22 ก.ค. 121

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 10
17 ก.ค. 9
18 ก.ค. 11
19 ก.ค. 16
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 10
22 ก.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 5
17 ก.ค. 4
18 ก.ค. 4
19 ก.ค. 4
20 ก.ค. 4
21 ก.ค. 3
22 ก.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0