มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 83
13 ต.ค. 69
14 ต.ค. 80
15 ต.ค. 77
16 ต.ค. 68
17 ต.ค. 73
18 ต.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 3
13 ต.ค. 6
14 ต.ค. 10
15 ต.ค. 7
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 3
18 ต.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 1
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0