มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มี.ค. 59
27 มี.ค. 81
28 มี.ค. 105
29 มี.ค. 74
30 มี.ค. 63
31 มี.ค. 101
01 เม.ย. 76

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มี.ค. 20
27 มี.ค. 25
28 มี.ค. 37
29 มี.ค. 46
30 มี.ค. 3
31 มี.ค. 6
01 เม.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 9
27 มี.ค. 14
28 มี.ค. 14
29 มี.ค. 10
30 มี.ค. 7
31 มี.ค. 6
01 เม.ย. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 0
27 มี.ค. 0
28 มี.ค. 0
29 มี.ค. 0
30 มี.ค. 0
31 มี.ค. 0
01 เม.ย. 0