มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 58
12 ม.ค. 83
13 ม.ค. 77
14 ม.ค. 82
15 ม.ค. 82
16 ม.ค. 66
17 ม.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 3
12 ม.ค. 7
13 ม.ค. 1
14 ม.ค. 1
15 ม.ค. 4
16 ม.ค. 3
17 ม.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 4
12 ม.ค. 5
13 ม.ค. 1
14 ม.ค. 2
15 ม.ค. 3
16 ม.ค. 3
17 ม.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 0
12 ม.ค. 0
13 ม.ค. 0
14 ม.ค. 0
15 ม.ค. 0
16 ม.ค. 0
17 ม.ค. 0