มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 78
16 ต.ค. 44
17 ต.ค. 66
18 ต.ค. 79
19 ต.ค. 76
20 ต.ค. 87
21 ต.ค. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 4
16 ต.ค. 10
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 2
20 ต.ค. 3
21 ต.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 5
16 ต.ค. 8
17 ต.ค. 8
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 1
20 ต.ค. 2
21 ต.ค. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0