มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 88
12 มิ.ย. 87
13 มิ.ย. 112
14 มิ.ย. 132
15 มิ.ย. 107
16 มิ.ย. 101
17 มิ.ย. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 3
12 มิ.ย. 5
13 มิ.ย. 4
14 มิ.ย. 7
15 มิ.ย. 12
16 มิ.ย. 3
17 มิ.ย. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 3
12 มิ.ย. 5
13 มิ.ย. 4
14 มิ.ย. 4
15 มิ.ย. 3
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0