มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 45
14 ธ.ค. 33
15 ธ.ค. 42
16 ธ.ค. 64

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 4
13 ธ.ค. 6
14 ธ.ค. 14
15 ธ.ค. 18
16 ธ.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 6
13 ธ.ค. 9
14 ธ.ค. 20
15 ธ.ค. 21
16 ธ.ค. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0