มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
25 ก.พ. 39
26 ก.พ. 57
27 ก.พ. 70
28 ก.พ. 53
01 มี.ค. 47
02 มี.ค. 45
03 มี.ค. 28

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
25 ก.พ. 85
26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 29
28 ก.พ. 12
01 มี.ค. 24
02 มี.ค. 33
03 มี.ค. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
25 ก.พ. 47
26 ก.พ. 44
27 ก.พ. 16
28 ก.พ. 11
01 มี.ค. 39
02 มี.ค. 45
03 มี.ค. 52

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
25 ก.พ. 3
26 ก.พ. 2
27 ก.พ. 0
28 ก.พ. 0
01 มี.ค. 2
02 มี.ค. 2
03 มี.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์