มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 116
10 พ.ค. 82
11 พ.ค. 73
12 พ.ค. 71
13 พ.ค. 88
14 พ.ค. 84
15 พ.ค. 81

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 8
10 พ.ค. 9
11 พ.ค. 5
12 พ.ค. 3
13 พ.ค. 8
14 พ.ค. 4
15 พ.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 19
10 พ.ค. 12
11 พ.ค. 16
12 พ.ค. 11
13 พ.ค. 17
14 พ.ค. 16
15 พ.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 0
10 พ.ค. 0
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 0
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์