มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 23
08 ธ.ค. 51
09 ธ.ค. 54
10 ธ.ค. 75
11 ธ.ค. 18
12 ธ.ค. 42
13 ธ.ค. 48

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 22
08 ธ.ค. 7
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 4
11 ธ.ค. 7
12 ธ.ค. 3
13 ธ.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 36
08 ธ.ค. 21
09 ธ.ค. 21
10 ธ.ค. 20
11 ธ.ค. 41
12 ธ.ค. 21
13 ธ.ค. 46

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 1
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์