มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 103
03 เม.ย. 105
04 เม.ย. 112
05 เม.ย. 108
06 เม.ย. 122
07 เม.ย. 129
08 เม.ย. 133

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 24
03 เม.ย. 25
04 เม.ย. 17
05 เม.ย. 22
06 เม.ย. 18
07 เม.ย. 28
08 เม.ย. 22

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 42
03 เม.ย. 25
04 เม.ย. 15
05 เม.ย. 18
06 เม.ย. 23
07 เม.ย. 33
08 เม.ย. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย.
03 เม.ย. 2
04 เม.ย. 1
05 เม.ย. 1
06 เม.ย. 2
07 เม.ย. 2
08 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์