มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 92
17 มิ.ย. 107
18 มิ.ย. 105
19 มิ.ย. 134
20 มิ.ย. 134
21 มิ.ย. 145
22 มิ.ย. 143

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 12
17 มิ.ย. 12
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 12
20 มิ.ย. 21
21 มิ.ย. 22
22 มิ.ย. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 15
17 มิ.ย. 16
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 16
20 มิ.ย. 20
21 มิ.ย. 21
22 มิ.ย. 27

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์