มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 67
12 ต.ค. 61
13 ต.ค. 46
14 ต.ค. 53
15 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63
17 ต.ค. 6

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 14
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 22
14 ต.ค. 25
15 ต.ค. 23
16 ต.ค. 22
17 ต.ค. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 33
12 ต.ค. 32
13 ต.ค. 37
14 ต.ค. 47
15 ต.ค. 41
16 ต.ค. 46
17 ต.ค. 53

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 1
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์