มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 91
16 ก.ค. 104
17 ก.ค. 106
18 ก.ค.
19 ก.ค. 140
20 ก.ค. 107
21 ก.ค. 123

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 10
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 11
18 ก.ค.
19 ก.ค. 15
20 ก.ค. 20
21 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 13
16 ก.ค. 13
17 ก.ค. 22
18 ก.ค.
19 ก.ค. 17
20 ก.ค. 12
21 ก.ค. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์