มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 93
20 มี.ค. 79
21 มี.ค. 70
22 มี.ค. 90
23 มี.ค. 87
24 มี.ค. 69
25 มี.ค. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 9
20 มี.ค. 6
21 มี.ค. 9
22 มี.ค. 11
23 มี.ค. 10
24 มี.ค. 9
25 มี.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 14
20 มี.ค. 15
21 มี.ค. 27
22 มี.ค. 27
23 มี.ค. 21
24 มี.ค. 20
25 มี.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์