มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.พ. 6
18 ก.พ. 49
19 ก.พ. 23
20 ก.พ. 47
21 ก.พ. 56
22 ก.พ. 47
23 ก.พ. 42

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.พ. 13
18 ก.พ. 12
19 ก.พ. 30
20 ก.พ. 28
21 ก.พ. 28
22 ก.พ. 44
23 ก.พ. 33

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.พ. 31
18 ก.พ. 30
19 ก.พ. 34
20 ก.พ. 35
21 ก.พ. 27
22 ก.พ. 28
23 ก.พ. 23

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0
19 ก.พ. 1
20 ก.พ. 1
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 2
23 ก.พ. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์