มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 116
17 ส.ค. 118
18 ส.ค. 111
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค. 77
22 ส.ค. 27

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 14
17 ส.ค. 19
18 ส.ค. 20
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค.
22 ส.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 16
17 ส.ค. 26
18 ส.ค. 23
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค.
22 ส.ค.

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค.
22 ส.ค.

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์