มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ก.ย. 95
19 ก.ย. 119
20 ก.ย. 125
21 ก.ย. 92
22 ก.ย. 92
23 ก.ย. 51
24 ก.ย. 50

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ก.ย. 20
19 ก.ย. 17
20 ก.ย. 21
21 ก.ย. 22
22 ก.ย. 9
23 ก.ย. 7
24 ก.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 36
19 ก.ย. 32
20 ก.ย. 33
21 ก.ย. 32
22 ก.ย. 12
23 ก.ย. 10
24 ก.ย. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 0
19 ก.ย. 0
20 ก.ย. 0
21 ก.ย. 0
22 ก.ย. 0
23 ก.ย. 0
24 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์