มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 พ.ค. 104
15 พ.ค. 81
16 พ.ค. 68
17 พ.ค. 108
18 พ.ค. 110
19 พ.ค. 104
20 พ.ค. 56

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 พ.ค. 12
15 พ.ค. 11
16 พ.ค. 16
17 พ.ค. 23
18 พ.ค. 13
19 พ.ค. 9
20 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 13
15 พ.ค. 12
16 พ.ค. 17
17 พ.ค. 24
18 พ.ค. 19
19 พ.ค. 14
20 พ.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0
16 พ.ค. 0
17 พ.ค. 0
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์