มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 95
05 ก.ค. 65
06 ก.ค. 78
07 ก.ค. 99
08 ก.ค. 105
09 ก.ค. 85
10 ก.ค. 101

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 10
05 ก.ค. 10
06 ก.ค. 10
07 ก.ค. 11
08 ก.ค. 12
09 ก.ค. 13
10 ก.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 13
05 ก.ค. 9
06 ก.ค. 9
07 ก.ค. 10
08 ก.ค. 15
09 ก.ค. 14
10 ก.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 0
09 ก.ค. 0
10 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์