มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 113
11 ก.ค. 86
12 ก.ค. 80
13 ก.ค. 96
14 ก.ค. 100
15 ก.ค. 100
16 ก.ค. 132

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 11
11 ก.ค. 16
12 ก.ค. 15
13 ก.ค. 8
14 ก.ค. 10
15 ก.ค. 9
16 ก.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 12
11 ก.ค. 28
12 ก.ค. 35
13 ก.ค. 9
14 ก.ค. 11
15 ก.ค. 12
16 ก.ค. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 0
11 ก.ค. 0
12 ก.ค. 0
13 ก.ค. 0
14 ก.ค. 0
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์