มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 112
19 พ.ค. 118
20 พ.ค. 94
21 พ.ค. 126
22 พ.ค. 124
23 พ.ค. 111
24 พ.ค. 98

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 22
19 พ.ค. 21
20 พ.ค. 10
21 พ.ค. 9
22 พ.ค. 14
23 พ.ค. 9
24 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 27
19 พ.ค. 19
20 พ.ค. 10
21 พ.ค. 12
22 พ.ค. 27
23 พ.ค. 20
24 พ.ค. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์