มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ต.ค. 69
10 ต.ค. 66
11 ต.ค. 60
12 ต.ค. 67
13 ต.ค. 68
14 ต.ค. 60
15 ต.ค. 59

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ต.ค. 6
10 ต.ค. 4
11 ต.ค. 9
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 19
15 ต.ค. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 21
10 ต.ค. 8
11 ต.ค. 23
12 ต.ค. 29
13 ต.ค. 17
14 ต.ค. 34
15 ต.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 0
10 ต.ค. 0
11 ต.ค. 0
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์