มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 45
21 ม.ค. 16
22 ม.ค. 5
23 ม.ค. 5
24 ม.ค. 3
25 ม.ค. 2
26 ม.ค. 1

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 10
21 ม.ค. 16
22 ม.ค. 27
23 ม.ค. 21
24 ม.ค. 26
25 ม.ค. 33
26 ม.ค. 28

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 15
21 ม.ค. 27
22 ม.ค. 44
23 ม.ค. 40
24 ม.ค. 47
25 ม.ค. 48
26 ม.ค. 45

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 0
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 1
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 1
25 ม.ค. 2
26 ม.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์