มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
05 พ.ย. 40
06 พ.ย. 44
07 พ.ย. 38
08 พ.ย. 35
09 พ.ย. 50
10 พ.ย. 10
11 พ.ย. 19

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
05 พ.ย. 4
06 พ.ย. 3
07 พ.ย. 6
08 พ.ย. 3
09 พ.ย. 12
10 พ.ย. 18
11 พ.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
05 พ.ย. 17
06 พ.ย. 15
07 พ.ย. 22
08 พ.ย. 20
09 พ.ย. 30
10 พ.ย. 29
11 พ.ย. 23

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
05 พ.ย. 0
06 พ.ย. 0
07 พ.ย. 0
08 พ.ย. 0
09 พ.ย. 0
10 พ.ย. 0
11 พ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์