มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ต.ค. 59
19 ต.ค. 24
20 ต.ค. 45
21 ต.ค. 5
22 ต.ค. 18
23 ต.ค. 7
24 ต.ค. 50

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ต.ค. 7
19 ต.ค. 15
20 ต.ค. 15
21 ต.ค. 21
22 ต.ค. 25
23 ต.ค. 20
24 ต.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 16
19 ต.ค. 29
20 ต.ค. 32
21 ต.ค. 43
22 ต.ค. 42
23 ต.ค. 32
24 ต.ค. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 1
20 ต.ค. 1
21 ต.ค. 2
22 ต.ค. 2
23 ต.ค. 0
24 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์