มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 117
21 ก.ค. 133
22 ก.ค. 143
23 ก.ค. 153
24 ก.ค. 99
25 ก.ค. 98
26 ก.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 17
21 ก.ค. 21
22 ก.ค. 22
23 ก.ค. 22
24 ก.ค. 24
25 ก.ค. 13
26 ก.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 10
21 ก.ค. 14
22 ก.ค. 15
23 ก.ค. 16
24 ก.ค. 15
25 ก.ค. 11
26 ก.ค. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0
23 ก.ค. 0
24 ก.ค. 0
25 ก.ค. 0
26 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์