มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 84
20 มี.ค. 93
21 มี.ค. 92
22 มี.ค. 88
23 มี.ค. 114
24 มี.ค. 122
25 มี.ค. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 11
20 มี.ค. 15
21 มี.ค. 16
22 มี.ค. 26
23 มี.ค. 26
24 มี.ค. 28
25 มี.ค. 40

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 38
20 มี.ค. 36
21 มี.ค. 24
22 มี.ค. 48
23 มี.ค. 49
24 มี.ค. 53
25 มี.ค. 25

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 1
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 2
23 มี.ค. 2
24 มี.ค. 3
25 มี.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์