มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ส.ค. 67
16 ส.ค. 95
17 ส.ค. 84
18 ส.ค. 106
19 ส.ค. 71
20 ส.ค. 41
21 ส.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ส.ค. 11
16 ส.ค. 7
17 ส.ค. 12
18 ส.ค. 12
19 ส.ค. 8
20 ส.ค. 8
21 ส.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 24
16 ส.ค. 14
17 ส.ค. 15
18 ส.ค. 21
19 ส.ค. 11
20 ส.ค. 17
21 ส.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์