มลพิษในอากาศ Lägern

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Beromünster 35 km
Zürich 15 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์