มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 117
11 ก.ค. 83
12 ก.ค. 91
13 ก.ค. 96
14 ก.ค. 101
15 ก.ค. 101
16 ก.ค. 128

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 10
11 ก.ค. 12
12 ก.ค. 13
13 ก.ค. 8
14 ก.ค. 9
15 ก.ค. 8
16 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 8
11 ก.ค. 20
12 ก.ค. 21
13 ก.ค. 6
14 ก.ค. 12
15 ก.ค. 7
16 ก.ค. 16

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 0
11 ก.ค. 0
12 ก.ค. 0
13 ก.ค. 0
14 ก.ค. 0
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์