มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 109
21 ก.ค. 127
22 ก.ค. 150
23 ก.ค. 151
24 ก.ค. 85
25 ก.ค. 89
26 ก.ค. 53

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 22
22 ก.ค. 22
23 ก.ค. 23
24 ก.ค. 24
25 ก.ค. 15
26 ก.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 11
21 ก.ค. 15
22 ก.ค. 19
23 ก.ค. 18
24 ก.ค. 13
25 ก.ค. 8
26 ก.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0
23 ก.ค. 0
24 ก.ค. 0
25 ก.ค. 0
26 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์