มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.พ. 70
21 ก.พ. 83
22 ก.พ. 43
23 ก.พ. 48
24 ก.พ. 41
25 ก.พ. 48
26 ก.พ. 19

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.พ. 20
21 ก.พ. 24
22 ก.พ. 30
23 ก.พ. 44
24 ก.พ. 77
25 ก.พ. 89
26 ก.พ. 80

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.พ. 34
21 ก.พ. 33
22 ก.พ. 44
23 ก.พ. 46
24 ก.พ. 43
25 ก.พ. 39
26 ก.พ. 41

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์