มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 76
21 พ.ค. 99
22 พ.ค. 121
23 พ.ค. 115
24 พ.ค. 117

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 5
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 14
24 พ.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 16
21 พ.ค. 18
22 พ.ค. 23
23 พ.ค. 26
24 พ.ค. 19

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 1
23 พ.ค. 1
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์