มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 89
20 มี.ค. 95
21 มี.ค. 100
22 มี.ค. 102
23 มี.ค. 117
24 มี.ค. 136
25 มี.ค. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 10
20 มี.ค. 12
21 มี.ค. 16
22 มี.ค. 27
23 มี.ค. 28
24 มี.ค. 29
25 มี.ค. 40

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 33
20 มี.ค. 34
21 มี.ค. 21
22 มี.ค. 43
23 มี.ค. 46
24 มี.ค. 44
25 มี.ค. 27

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 1
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 2
23 มี.ค. 2
24 มี.ค. 2
25 มี.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์