มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ต.ค. 69
10 ต.ค. 64
11 ต.ค. 62
12 ต.ค. 75
13 ต.ค. 72
14 ต.ค. 62
15 ต.ค. 56

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ต.ค. 5
10 ต.ค. 3
11 ต.ค. 8
12 ต.ค. 9
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 17
15 ต.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 20
10 ต.ค. 9
11 ต.ค. 22
12 ต.ค. 23
13 ต.ค. 16
14 ต.ค. 30
15 ต.ค. 32

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 0
10 ต.ค. 0
11 ต.ค. 0
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์