มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 6
16 พ.ย. 13
17 พ.ย. 5
18 พ.ย. 47
19 พ.ย. 20
20 พ.ย. 19
21 พ.ย. 11

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 13
16 พ.ย. 16
17 พ.ย. 20
18 พ.ย. 4
19 พ.ย. 14
20 พ.ย. 20
21 พ.ย. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 38
16 พ.ย. 36
17 พ.ย. 35
18 พ.ย. 17
19 พ.ย. 43
20 พ.ย. 35
21 พ.ย. 31

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 1
16 พ.ย. 2
17 พ.ย. 1
18 พ.ย. 0
19 พ.ย. 2
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์