มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ย. 134
16 ก.ย. 119
17 ก.ย. 138
18 ก.ย. 74
19 ก.ย. 92
20 ก.ย. 109
21 ก.ย. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ย. 23
16 ก.ย. 24
17 ก.ย. 26
18 ก.ย. 27
19 ก.ย. 26
20 ก.ย. 27
21 ก.ย. 22

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ย. 23
16 ก.ย. 26
17 ก.ย. 29
18 ก.ย. 9
19 ก.ย. 15
20 ก.ย. 19
21 ก.ย. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 1
17 ก.ย. 0
18 ก.ย. 0
19 ก.ย. 0
20 ก.ย. 0
21 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์