มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ก.ย. 100
19 ก.ย. 110
20 ก.ย. 117
21 ก.ย. 88
22 ก.ย. 92
23 ก.ย. 51
24 ก.ย. 45

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ก.ย. 21
19 ก.ย. 15
20 ก.ย. 24
21 ก.ย. 22
22 ก.ย. 8
23 ก.ย. 6
24 ก.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 29
19 ก.ย. 24
20 ก.ย. 34
21 ก.ย. 32
22 ก.ย. 9
23 ก.ย. 9
24 ก.ย. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 0
19 ก.ย. 0
20 ก.ย. 0
21 ก.ย. 0
22 ก.ย. 0
23 ก.ย. 0
24 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์