มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 119
19 พ.ค. 118
20 พ.ค. 95
21 พ.ค. 129
22 พ.ค. 131
23 พ.ค. 115
24 พ.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 21
19 พ.ค. 21
20 พ.ค. 10
21 พ.ค. 10
22 พ.ค. 12
23 พ.ค. 9
24 พ.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 25
19 พ.ค. 23
20 พ.ค. 9
21 พ.ค. 14
22 พ.ค. 23
23 พ.ค. 17
24 พ.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 1
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์