มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 93
20 มี.ค. 78
21 มี.ค. 72
22 มี.ค. 90
23 มี.ค. 84
24 มี.ค. 66
25 มี.ค. 75

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 9
20 มี.ค. 6
21 มี.ค. 8
22 มี.ค. 10
23 มี.ค. 10
24 มี.ค. 9
25 มี.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 22
20 มี.ค. 14
21 มี.ค. 27
22 มี.ค. 25
23 มี.ค. 26
24 มี.ค. 18
25 มี.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์