มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มี.ค. 58
27 มี.ค. 78
28 มี.ค. 103
29 มี.ค. 73
30 มี.ค. 60
31 มี.ค. 93
01 เม.ย. 62

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มี.ค. 25
27 มี.ค. 32
28 มี.ค. 51
29 มี.ค. 61
30 มี.ค. 7
31 มี.ค. 11
01 เม.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 14
27 มี.ค. 34
28 มี.ค. 33
29 มี.ค. 26
30 มี.ค. 12
31 มี.ค. 20
01 เม.ย. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 1
27 มี.ค. 2
28 มี.ค. 2
29 มี.ค. 2
30 มี.ค. 0
31 มี.ค. 0
01 เม.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์