มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 41
08 ธ.ค. 49
09 ธ.ค. 55
10 ธ.ค. 78
11 ธ.ค. 28
12 ธ.ค. 46
13 ธ.ค. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 21
08 ธ.ค. 7
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 7
12 ธ.ค. 3
13 ธ.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 30
08 ธ.ค. 19
09 ธ.ค. 15
10 ธ.ค. 26
11 ธ.ค. 38
12 ธ.ค. 23
13 ธ.ค. 44

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 1
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์