มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 71
12 ต.ค. 65
13 ต.ค. 42
14 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
16 ต.ค. 41
17 ต.ค. 7

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 14
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 18
14 ต.ค. 20
15 ต.ค. 22
16 ต.ค. 22
17 ต.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 26
12 ต.ค. 28
13 ต.ค. 30
14 ต.ค. 35
15 ต.ค. 30
16 ต.ค. 36
17 ต.ค. 43

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 1
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 1
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์