มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 103
19 มิ.ย. 140
20 มิ.ย. 137
21 มิ.ย. 133
22 มิ.ย. 146
23 มิ.ย. 147
24 มิ.ย. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 11
20 มิ.ย. 20
21 มิ.ย. 24
22 มิ.ย. 26
23 มิ.ย. 29
24 มิ.ย. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 15
20 มิ.ย. 19
21 มิ.ย. 25
22 มิ.ย. 23
23 มิ.ย. 16
24 มิ.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์