มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 116
17 ส.ค. 118
18 ส.ค. 111
19 ส.ค. 85
20 ส.ค. 87
21 ส.ค. 75
22 ส.ค. 75

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 13
17 ส.ค. 18
18 ส.ค. 20
19 ส.ค. 6
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 9
22 ส.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 16
17 ส.ค. 20
18 ส.ค. 18
19 ส.ค. 8
20 ส.ค. 12
21 ส.ค. 26
22 ส.ค. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์