มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.ค. 129
13 ก.ค. 146
14 ก.ค. 144
15 ก.ค. 137
16 ก.ค. 148
17 ก.ค. 118
18 ก.ค. 140

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.ค. 14
13 ก.ค. 13
14 ก.ค. 16
15 ก.ค. 11
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 11
18 ก.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.ค. 16
13 ก.ค. 16
14 ก.ค. 19
15 ก.ค. 12
16 ก.ค. 11
17 ก.ค. 16
18 ก.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.ค. 0
13 ก.ค. 0
14 ก.ค. 0
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์