มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 พ.ค. 106
15 พ.ค. 84
16 พ.ค. 72
17 พ.ค. 111
18 พ.ค. 113
19 พ.ค. 106
20 พ.ค. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 พ.ค. 9
15 พ.ค. 9
16 พ.ค. 16
17 พ.ค. 22
18 พ.ค. 12
19 พ.ค. 9
20 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 9
15 พ.ค. 7
16 พ.ค. 14
17 พ.ค. 21
18 พ.ค. 14
19 พ.ค. 12
20 พ.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0
16 พ.ค. 0
17 พ.ค. 1
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์