มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 พ.ค. 66
12 พ.ค. 64
13 พ.ค. 86
14 พ.ค. 89
15 พ.ค. 68
16 พ.ค. 66
17 พ.ค. 75

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 พ.ค. 5
12 พ.ค. 4
13 พ.ค. 7
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 4
16 พ.ค. 3
17 พ.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 พ.ค. 14
12 พ.ค. 10
13 พ.ค. 16
14 พ.ค. 14
15 พ.ค. 7
16 พ.ค. 7
17 พ.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 0
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0
16 พ.ค. 0
17 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์