มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 36
12 ม.ค. 29
13 ม.ค. 3
14 ม.ค. 38
15 ม.ค. 70
16 ม.ค. 37
17 ม.ค. 37

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 5
12 ม.ค. 17
13 ม.ค. 22
14 ม.ค. 18
15 ม.ค. 13
16 ม.ค. 11
17 ม.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 20
12 ม.ค. 36
13 ม.ค. 40
14 ม.ค. 44
15 ม.ค. 42
16 ม.ค. 33
17 ม.ค. 51

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 0
12 ม.ค. 1
13 ม.ค. 2
14 ม.ค. 3
15 ม.ค. 2
16 ม.ค. 2
17 ม.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์