มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ส.ค. 66
16 ส.ค. 96
17 ส.ค. 69
18 ส.ค. 111
19 ส.ค. 71
20 ส.ค. 33
21 ส.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ส.ค. 9
16 ส.ค. 6
17 ส.ค. 9
18 ส.ค. 12
19 ส.ค. 7
20 ส.ค. 7
21 ส.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 19
16 ส.ค. 10
17 ส.ค. 13
18 ส.ค. 18
19 ส.ค. 10
20 ส.ค. 16
21 ส.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์