มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 94
16 ก.ค. 110
17 ก.ค. 109
18 ก.ค.
19 ก.ค. 150
20 ก.ค. 110
21 ก.ค. 124

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 8
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 9
18 ก.ค.
19 ก.ค. 17
20 ก.ค. 22
21 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 11
16 ก.ค. 12
17 ก.ค. 15
18 ก.ค.
19 ก.ค. 19
20 ก.ค. 10
21 ก.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์