มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 106
27 มิ.ย. 105
28 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 56
30 มิ.ย. 93
01 ก.ค. 85
02 ก.ค. 44

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 19
27 มิ.ย. 12
28 มิ.ย. 10
29 มิ.ย. 4
30 มิ.ย. 8
01 ก.ค. 10
02 ก.ค. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 17
27 มิ.ย. 11
28 มิ.ย. 9
29 มิ.ย. 7
30 มิ.ย. 11
01 ก.ค. 13
02 ก.ค. 7

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 0
27 มิ.ย. 0
28 มิ.ย. 0
29 มิ.ย. 0
30 มิ.ย. 0
01 ก.ค. 0
02 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์