มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
28 พ.ย. 3
29 พ.ย. 30
30 พ.ย. 16
01 ธ.ค. 2
02 ธ.ค. 11
03 ธ.ค. 22
04 ธ.ค. 1

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
28 พ.ย. 13
29 พ.ย. 15
30 พ.ย. 19
01 ธ.ค. 16
02 ธ.ค. 11
03 ธ.ค. 16
04 ธ.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
28 พ.ย. 33
29 พ.ย. 18
30 พ.ย. 19
01 ธ.ค. 28
02 ธ.ค. 31
03 ธ.ค. 31
04 ธ.ค. 43

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
28 พ.ย. 0
29 พ.ย. 0
30 พ.ย. 0
01 ธ.ค. 1
02 ธ.ค. 1
03 ธ.ค. 1
04 ธ.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์