มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ต.ค. 72
10 ต.ค. 64
11 ต.ค. 67
12 ต.ค. 78
13 ต.ค. 65
14 ต.ค. 64
15 ต.ค. 79

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ต.ค. 3
10 ต.ค. 3
11 ต.ค. 5
12 ต.ค. 9
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 14
15 ต.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ต.ค. 7
10 ต.ค. 4
11 ต.ค. 8
12 ต.ค. 10
13 ต.ค. 7
14 ต.ค. 11
15 ต.ค. 14

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์