มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 42
12 ม.ค. 54
13 ม.ค. 6
14 ม.ค. 61
15 ม.ค. 77
16 ม.ค. 41
17 ม.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 4
12 ม.ค. 13
13 ม.ค. 18
14 ม.ค. 13
15 ม.ค. 10
16 ม.ค. 7
17 ม.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 10
12 ม.ค. 13
13 ม.ค. 24
14 ม.ค. 26
15 ม.ค. 22
16 ม.ค. 16
17 ม.ค. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์