มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 117
27 มิ.ย. 106
28 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 57
30 มิ.ย. 93
01 ก.ค. 80
02 ก.ค. 49

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 17
27 มิ.ย. 13
28 มิ.ย. 9
29 มิ.ย. 3
30 มิ.ย. 7
01 ก.ค. 9
02 ก.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 10
27 มิ.ย. 7
28 มิ.ย. 4
29 มิ.ย. 3
30 มิ.ย. 4
01 ก.ค. 6
02 ก.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์