มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 116
17 ส.ค. 120
18 ส.ค. 107
19 ส.ค. 87
20 ส.ค. 86
21 ส.ค. 87
22 ส.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 9
17 ส.ค.
18 ส.ค. 10
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค.
22 ส.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 6
17 ส.ค. 7
18 ส.ค. 7
19 ส.ค. 2
20 ส.ค. 3
21 ส.ค. 9
22 ส.ค. 8

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์