มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 124
19 พ.ค. 116
20 พ.ค. 96
21 พ.ค. 127
22 พ.ค. 124
23 พ.ค. 123
24 พ.ค. 107

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 22
19 พ.ค. 25
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 13
22 พ.ค. 13
23 พ.ค. 8
24 พ.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 9
19 พ.ค. 8
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 6
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 7
24 พ.ค. 8

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์