มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ต.ค. 69
14 ต.ค. 73
15 ต.ค. 34
16 ต.ค. 27
17 ต.ค. 58
18 ต.ค. 63
19 ต.ค. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ต.ค. 8
14 ต.ค. 9
15 ต.ค. 7
16 ต.ค. 5
17 ต.ค. 7
18 ต.ค. 10
19 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ต.ค. 9
14 ต.ค. 10
15 ต.ค. 11
16 ต.ค. 11
17 ต.ค. 8
18 ต.ค. 7
19 ต.ค. 8

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์