มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 94
17 เม.ย. 85
18 เม.ย. 78
19 เม.ย. 87
20 เม.ย. 109
21 เม.ย. 119
22 เม.ย. 113

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 13
17 เม.ย. 15
18 เม.ย. 15
19 เม.ย. 14
20 เม.ย. 13
21 เม.ย. 13
22 เม.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 9
17 เม.ย. 10
18 เม.ย. 7
19 เม.ย. 10
20 เม.ย. 11
21 เม.ย. 11
22 เม.ย. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์