มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค.
20 มี.ค. 77
21 มี.ค. 72
22 มี.ค. 92
23 มี.ค. 81
24 มี.ค. 77
25 มี.ค. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค.
20 มี.ค. 3
21 มี.ค. 7
22 มี.ค. 8
23 มี.ค. 8
24 มี.ค. 7
25 มี.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค.
20 มี.ค. 6
21 มี.ค. 11
22 มี.ค. 9
23 มี.ค. 9
24 มี.ค. 8
25 มี.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์