มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 75
12 ต.ค. 70
13 ต.ค. 69
14 ต.ค. 71
15 ต.ค. 60
16 ต.ค. 60
17 ต.ค. 21

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 11
12 ต.ค. 11
13 ต.ค. 13
14 ต.ค. 16
15 ต.ค. 17
16 ต.ค. 19
17 ต.ค. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 12
12 ต.ค. 8
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 11
15 ต.ค. 8
16 ต.ค. 14
17 ต.ค. 18

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์