มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.พ. 23
18 ก.พ. 56
19 ก.พ. 46
20 ก.พ. 42
21 ก.พ. 71
22 ก.พ. 58
23 ก.พ. 50

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.พ. 8
18 ก.พ. 10
19 ก.พ. 35
20 ก.พ. 29
21 ก.พ. 31
22 ก.พ. 44
23 ก.พ. 35

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.พ. 17
18 ก.พ. 17
19 ก.พ. 18
20 ก.พ. 19
21 ก.พ. 16
22 ก.พ. 17
23 ก.พ. 14

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์