มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ค. 114
11 ก.ค. 82
12 ก.ค. 114
13 ก.ค. 90
14 ก.ค. 99
15 ก.ค. 104
16 ก.ค. 121

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ค. 10
11 ก.ค. 11
12 ก.ค. 11
13 ก.ค. 7
14 ก.ค. 9
15 ก.ค. 8
16 ก.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ค. 8
11 ก.ค. 10
12 ก.ค. 9
13 ก.ค. 4
14 ก.ค. 5
15 ก.ค. 5
16 ก.ค.

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์