มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.ค. 85
18 ก.ค. 85
19 ก.ค. 84
20 ก.ค. 104
21 ก.ค. 129
22 ก.ค. 145
23 ก.ค. 144

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.ค. 13
18 ก.ค. 16
19 ก.ค. 16
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 21
22 ก.ค. 22
23 ก.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 4
18 ก.ค. 3
19 ก.ค. 4
20 ก.ค. 5
21 ก.ค. 6
22 ก.ค. 7
23 ก.ค. 6

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์