มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 105
17 มิ.ย. 109
18 มิ.ย. 103
19 มิ.ย. 155
20 มิ.ย. 132
21 มิ.ย. 159
22 มิ.ย. 177

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 11
17 มิ.ย. 12
18 มิ.ย. 9
19 มิ.ย. 11
20 มิ.ย. 16
21 มิ.ย. 15
22 มิ.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 4
17 มิ.ย. 5
18 มิ.ย. 5
19 มิ.ย. 9
20 มิ.ย. 10
21 มิ.ย. 9
22 มิ.ย. 9

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์