มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.ค. 123
13 ก.ค. 144
14 ก.ค. 150
15 ก.ค. 149
16 ก.ค. 142
17 ก.ค. 139
18 ก.ค. 142

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.ค. 15
13 ก.ค. 14
14 ก.ค. 19
15 ก.ค. 15
16 ก.ค. 10
17 ก.ค. 13
18 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.ค. 10
13 ก.ค. 10
14 ก.ค. 9
15 ก.ค. 6
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 10
18 ก.ค. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์