มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 พ.ค. 100
15 พ.ค. 83
16 พ.ค. 75
17 พ.ค. 117
18 พ.ค. 109
19 พ.ค. 106
20 พ.ค. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 พ.ค. 9
15 พ.ค. 11
16 พ.ค. 16
17 พ.ค. 22
18 พ.ค. 13
19 พ.ค. 11
20 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 พ.ค. 11
15 พ.ค. 9
16 พ.ค. 11
17 พ.ค. 12
18 พ.ค. 7
19 พ.ค. 6
20 พ.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์