มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มี.ค. 55
27 มี.ค. 82
28 มี.ค. 97
29 มี.ค. 67
30 มี.ค. 64
31 มี.ค. 89
01 เม.ย. 78

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มี.ค. 22
27 มี.ค. 24
28 มี.ค. 45
29 มี.ค. 50
30 มี.ค. 6
31 มี.ค. 10
01 เม.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 12
27 มี.ค. 15
28 มี.ค. 12
29 มี.ค. 12
30 มี.ค. 7
31 มี.ค. 12
01 เม.ย. 13

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์