มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ส.ค. 66
16 ส.ค. 89
17 ส.ค. 88
18 ส.ค. 112
19 ส.ค. 75
20 ส.ค. 48
21 ส.ค. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ส.ค. 7
16 ส.ค. 5
17 ส.ค. 8
18 ส.ค. 10
19 ส.ค. 6
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ส.ค. 8
16 ส.ค. 4
17 ส.ค. 7
18 ส.ค. 8
19 ส.ค. 4
20 ส.ค. 6
21 ส.ค. 8

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์