มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 พ.ค. 146
18 พ.ค. 129
19 พ.ค. 64
20 พ.ค. 83
21 พ.ค. 97
22 พ.ค. 124
23 พ.ค. 128

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 พ.ค. 11
18 พ.ค. 12
19 พ.ค. 11
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 8
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 11
18 พ.ค. 10
19 พ.ค. 8
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 6
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 11

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์