มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ก.ย. 104
19 ก.ย. 120
20 ก.ย. 129
21 ก.ย. 109
22 ก.ย. 88
23 ก.ย. 54
24 ก.ย. 58

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ก.ย. 20
19 ก.ย. 15
20 ก.ย. 21
21 ก.ย. 23
22 ก.ย. 9
23 ก.ย. 6
24 ก.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 13
19 ก.ย. 11
20 ก.ย. 14
21 ก.ย. 13
22 ก.ย. 6
23 ก.ย. 5
24 ก.ย. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์