มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 59
08 ธ.ค. 63
09 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 75
11 ธ.ค. 64
12 ธ.ค. 58
13 ธ.ค. 52

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 14
08 ธ.ค. 7
09 ธ.ค. 7
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 7
12 ธ.ค. 6
13 ธ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 23
08 ธ.ค. 9
09 ธ.ค. 8
10 ธ.ค. 11
11 ธ.ค. 19
12 ธ.ค. 9
13 ธ.ค. 19

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์