มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 91
16 ก.ค. 98
17 ก.ค. 100
18 ก.ค.
19 ก.ค. 149
20 ก.ค. 111
21 ก.ค. 116

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 9
16 ก.ค. 9
17 ก.ค. 9
18 ก.ค.
19 ก.ค. 15
20 ก.ค. 12
21 ก.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 3
16 ก.ค. 5
17 ก.ค. 6
18 ก.ค.
19 ก.ค. 9
20 ก.ค. 5
21 ก.ค. 7

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์