มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 91
20 มี.ค. 86
21 มี.ค. 95
22 มี.ค. 86
23 มี.ค. 123
24 มี.ค. 131
25 มี.ค. 75

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 6
20 มี.ค. 12
21 มี.ค. 16
22 มี.ค. 23
23 มี.ค. 23
24 มี.ค. 26
25 มี.ค. 35

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 12
20 มี.ค. 14
21 มี.ค. 18
22 มี.ค. 19
23 มี.ค. 16
24 มี.ค. 11
25 มี.ค. 9

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์