มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.ค. 94
13 ก.ค. 83
14 ก.ค. 112
15 ก.ค. 113
16 ก.ค. 104
17 ก.ค. 107
18 ก.ค. 99

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.ค. 16
13 ก.ค. 16
14 ก.ค. 15
15 ก.ค. 10
16 ก.ค. 11
17 ก.ค. 14
18 ก.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.ค. 30
13 ก.ค. 41
14 ก.ค. 37
15 ก.ค. 21
16 ก.ค. 30
17 ก.ค. 31
18 ก.ค. 36

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์