มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 41
10 ธ.ค. 41
11 ธ.ค. 30
12 ธ.ค. 36
13 ธ.ค. 48
14 ธ.ค. 53
15 ธ.ค. 36

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 6
11 ธ.ค. 11
12 ธ.ค. 6
13 ธ.ค. 4
14 ธ.ค. 4
15 ธ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 32
10 ธ.ค. 24
11 ธ.ค. 48
12 ธ.ค. 39
13 ธ.ค. 42
14 ธ.ค. 32
15 ธ.ค. 34

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์