มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 75
20 มี.ค. 63
21 มี.ค. 52
22 มี.ค. 70
23 มี.ค. 56
24 มี.ค. 53
25 มี.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 11
20 มี.ค. 6
21 มี.ค. 8
22 มี.ค. 9
23 มี.ค. 9
24 มี.ค. 11
25 มี.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 23
20 มี.ค. 23
21 มี.ค. 31
22 มี.ค. 32
23 มี.ค. 30
24 มี.ค. 29
25 มี.ค. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์