มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 49
12 ต.ค. 56
13 ต.ค. 42
14 ต.ค. 67
15 ต.ค. 73
16 ต.ค. 57
17 ต.ค. 13

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 11
12 ต.ค. 18
13 ต.ค. 16
14 ต.ค. 12
15 ต.ค. 12
16 ต.ค. 17
17 ต.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 45
12 ต.ค. 52
13 ต.ค. 50
14 ต.ค. 55
15 ต.ค. 53
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 59

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์