มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.พ. 38
18 ก.พ. 34
19 ก.พ. 35
20 ก.พ. 59
21 ก.พ. 53
22 ก.พ. 41
23 ก.พ. 38

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.พ. 9
18 ก.พ. 6
19 ก.พ. 19
20 ก.พ. 24
21 ก.พ. 31
22 ก.พ. 45
23 ก.พ. 46

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.พ. 37
18 ก.พ. 21
19 ก.พ. 28
20 ก.พ. 37
21 ก.พ. 20
22 ก.พ. 21
23 ก.พ. 23

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์