มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ก.พ. 35
25 ก.พ. 38
26 ก.พ. 35
27 ก.พ. 50
28 ก.พ. 48
01 มี.ค. 25
02 มี.ค. 39

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ก.พ. 77
25 ก.พ. 87
26 ก.พ. 70
27 ก.พ. 45
28 ก.พ. 19
01 มี.ค. 37
02 มี.ค. 43

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.พ. 50
25 ก.พ. 49
26 ก.พ. 51
27 ก.พ. 14
28 ก.พ. 12
01 มี.ค. 30
02 มี.ค. 45

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์