มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 47
21 ม.ค. 14
22 ม.ค. 7
23 ม.ค. 3
24 ม.ค. 2
25 ม.ค. 8
26 ม.ค. 4

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 12
21 ม.ค. 20
22 ม.ค. 34
23 ม.ค. 34
24 ม.ค. 38
25 ม.ค. 43
26 ม.ค. 48

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 15
21 ม.ค. 32
22 ม.ค. 48
23 ม.ค. 53
24 ม.ค. 49
25 ม.ค. 50
26 ม.ค. 50

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์