มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 79
15 เม.ย. 57
16 เม.ย. 75
17 เม.ย. 73
18 เม.ย. 76
19 เม.ย. 122
20 เม.ย. 108

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 22
15 เม.ย. 23
16 เม.ย. 27
17 เม.ย. 15
18 เม.ย. 15
19 เม.ย. 17
20 เม.ย. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 14
15 เม.ย. 25
16 เม.ย. 37
17 เม.ย. 38
18 เม.ย. 43
19 เม.ย. 42
20 เม.ย. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์