มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 69
21 พ.ค. 74
22 พ.ค. 78
23 พ.ค. 66
24 พ.ค. 99

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 4
21 พ.ค. 5
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 9
24 พ.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 31
21 พ.ค. 20
22 พ.ค. 40
23 พ.ค. 56
24 พ.ค. 37

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์