มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 17
08 ธ.ค. 34
09 ธ.ค. 39
10 ธ.ค. 38
11 ธ.ค. 42
12 ธ.ค. 23
13 ธ.ค. 22

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 25
08 ธ.ค. 9
09 ธ.ค. 3
10 ธ.ค. 4
11 ธ.ค. 4
12 ธ.ค. 2
13 ธ.ค. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 50
08 ธ.ค. 49
09 ธ.ค. 37
10 ธ.ค. 42
11 ธ.ค. 47
12 ธ.ค. 41
13 ธ.ค. 54

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์