มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 พ.ย. 18
09 พ.ย. 9
10 พ.ย. 7
11 พ.ย. 36
12 พ.ย. 10
13 พ.ย. 7
14 พ.ย. 7

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 พ.ย. 10
09 พ.ย. 17
10 พ.ย. 22
11 พ.ย. 13
12 พ.ย. 14
13 พ.ย. 11
14 พ.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 43
09 พ.ย. 38
10 พ.ย. 36
11 พ.ย. 33
12 พ.ย. 45
13 พ.ย. 55
14 พ.ย. 45

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์