มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 66
11 ก.ย. 65
12 ก.ย. 78
13 ก.ย. 89
14 ก.ย. 96
15 ก.ย. 100
16 ก.ย. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 8
11 ก.ย. 12
12 ก.ย. 13
13 ก.ย. 15
14 ก.ย. 15
15 ก.ย. 17
16 ก.ย. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 31
11 ก.ย. 33
12 ก.ย. 38
13 ก.ย. 48
14 ก.ย. 38
15 ก.ย. 31
16 ก.ย. 37

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์