มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 44
16 ต.ค. 44
17 ต.ค. 59
18 ต.ค. 25
19 ต.ค. 51
20 ต.ค. 57
21 ต.ค. 52

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 13
16 ต.ค. 15
17 ต.ค. 17
18 ต.ค. 12
19 ต.ค. 12
20 ต.ค. 14
21 ต.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 37
16 ต.ค. 35
17 ต.ค. 32
18 ต.ค. 38
19 ต.ค. 39
20 ต.ค. 43
21 ต.ค. 25

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์