มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 ก.ย. 82
19 ก.ย. 77
20 ก.ย. 92
21 ก.ย. 78
22 ก.ย. 75
23 ก.ย. 42
24 ก.ย. 54

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 ก.ย. 19
19 ก.ย. 21
20 ก.ย. 22
21 ก.ย. 27
22 ก.ย. 8
23 ก.ย. 6
24 ก.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 ก.ย. 51
19 ก.ย. 41
20 ก.ย. 53
21 ก.ย. 60
22 ก.ย. 21
23 ก.ย. 26
24 ก.ย. 16

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์