มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 103
19 พ.ค. 102
20 พ.ค. 95
21 พ.ค. 111
22 พ.ค. 92
23 พ.ค. 67
24 พ.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 17
19 พ.ค. 22
20 พ.ค. 10
21 พ.ค. 10
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 11
24 พ.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 24
19 พ.ค. 21
20 พ.ค. 19
21 พ.ค. 21
22 พ.ค. 35
23 พ.ค. 35
24 พ.ค. 36

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์