มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ก.ค. 86
18 ก.ค. 85
19 ก.ค. 89
20 ก.ค. 105
21 ก.ค. 112
22 ก.ค. 110
23 ก.ค. 107

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ก.ค. 7
18 ก.ค. 15
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 19
21 ก.ค. 25
22 ก.ค. 24
23 ก.ค. 24

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ก.ค. 8
18 ก.ค. 5
19 ก.ค. 7
20 ก.ค. 18
21 ก.ค. 25
22 ก.ค. 29
23 ก.ค. 29

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์