มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 49
21 พ.ย. 39
22 พ.ย. 17
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 12
25 พ.ย. 8
26 พ.ย. 2

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 5
21 พ.ย. 11
22 พ.ย. 19
23 พ.ย. 30
24 พ.ย. 30
25 พ.ย. 39
26 พ.ย. 36

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 19
21 พ.ย. 16
22 พ.ย. 30
23 พ.ย. 37
24 พ.ย. 39
25 พ.ย. 37
26 พ.ย. 37

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์