มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 93
03 เม.ย. 96
04 เม.ย. 90
05 เม.ย. 100
06 เม.ย. 97
07 เม.ย. 98
08 เม.ย. 110

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 20
03 เม.ย. 21
04 เม.ย. 16
05 เม.ย. 17
06 เม.ย. 15
07 เม.ย. 13
08 เม.ย. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 31
03 เม.ย. 23
04 เม.ย. 17
05 เม.ย. 21
06 เม.ย. 29
07 เม.ย. 32
08 เม.ย. 34

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์