มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 52
13 ต.ค. 75
14 ต.ค. 59
15 ต.ค. 49
16 ต.ค. 40
17 ต.ค. 36
18 ต.ค. 33

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 10
13 ต.ค. 12
14 ต.ค. 18
15 ต.ค. 16
16 ต.ค. 4
17 ต.ค. 10
18 ต.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 43
13 ต.ค. 37
14 ต.ค. 44
15 ต.ค. 44
16 ต.ค. 30
17 ต.ค. 38
18 ต.ค. 36

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์