มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 88
19 มิ.ย. 108
20 มิ.ย. 115
21 มิ.ย. 93
22 มิ.ย. 124
23 มิ.ย. 88
24 มิ.ย. 79

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 9
19 มิ.ย. 10
20 มิ.ย. 18
21 มิ.ย. 18
22 มิ.ย. 22
23 มิ.ย. 24
24 มิ.ย. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 14
19 มิ.ย. 38
20 มิ.ย. 53
21 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 45

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์