มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 79
05 ก.ค. 58
06 ก.ค. 66
07 ก.ค. 74
08 ก.ค. 73
09 ก.ค. 64
10 ก.ค. 86

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 8
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 7
07 ก.ค. 11
08 ก.ค. 13
09 ก.ค. 11
10 ก.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 19
05 ก.ค. 20
06 ก.ค. 17
07 ก.ค. 10
08 ก.ค. 28
09 ก.ค. 32
10 ก.ค. 47

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์