มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 29
12 ม.ค. 18
13 ม.ค. 28
14 ม.ค. 37
15 ม.ค. 23
16 ม.ค. 23
17 ม.ค. 55

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 13
12 ม.ค. 17
13 ม.ค. 10
14 ม.ค. 4
15 ม.ค. 7
16 ม.ค. 13
17 ม.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 19
12 ม.ค. 33
13 ม.ค. 29
14 ม.ค. 30
15 ม.ค. 44
16 ม.ค. 45
17 ม.ค. 46

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์