มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 75
16 ก.ค. 76
17 ก.ค. 73
18 ก.ค.
19 ก.ค. 80
20 ก.ค. 79
21 ก.ค. 63

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 7
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 8
18 ก.ค.
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 12
21 ก.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 17
16 ก.ค. 13
17 ก.ค. 30
18 ก.ค.
19 ก.ค. 61
20 ก.ค. 48
21 ก.ค. 39

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์