มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 76
17 ส.ค. 76
18 ส.ค. 63
19 ส.ค. 72
20 ส.ค. 80
21 ส.ค. 78
22 ส.ค. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 7
17 ส.ค. 14
18 ส.ค. 16
19 ส.ค. 4
20 ส.ค. 4
21 ส.ค. 6
22 ส.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 40
17 ส.ค. 45
18 ส.ค. 52
19 ส.ค. 24
20 ส.ค. 8
21 ส.ค. 28
22 ส.ค. 39

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 41 km
Sion 63 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์