มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 54
12 มิ.ย. 75
13 มิ.ย. 91
14 มิ.ย. 73
15 มิ.ย. 88
16 มิ.ย. 93
17 มิ.ย. 38

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 6
12 มิ.ย. 5
13 มิ.ย. 7
14 มิ.ย. 12
15 มิ.ย. 12
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 31
12 มิ.ย. 32
13 มิ.ย. 40
14 มิ.ย. 39
15 มิ.ย. 25
16 มิ.ย. 23
17 มิ.ย. 15

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์