มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 95
17 ก.ค. 91
18 ก.ค. 105
19 ก.ค. 103
20 ก.ค. 105
21 ก.ค. 96
22 ก.ค. 91

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 14
17 ก.ค. 13
18 ก.ค. 15
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 15
22 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 29
17 ก.ค. 39
18 ก.ค. 37
19 ก.ค. 31
20 ก.ค. 41
21 ก.ค. 25
22 ก.ค. 26

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์