มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.พ. 11
16 ก.พ. 3
17 ก.พ. 6
18 ก.พ. 43
19 ก.พ. 53
20 ก.พ. 65
21 ก.พ. 54

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.พ. 13
16 ก.พ. 26
17 ก.พ. 19
18 ก.พ. 7
19 ก.พ. 13
20 ก.พ. 18
21 ก.พ. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.พ. 60
16 ก.พ. 83
17 ก.พ. 53
18 ก.พ. 29
19 ก.พ. 36
20 ก.พ. 36
21 ก.พ. 28

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์