มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 84
17 เม.ย. 103
18 เม.ย. 121
19 เม.ย. 126
20 เม.ย. 104
21 เม.ย. 122
22 เม.ย. 126

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 14
17 เม.ย. 12
18 เม.ย. 12
19 เม.ย. 18
20 เม.ย. 19
21 เม.ย. 12
22 เม.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 21
17 เม.ย. 26
18 เม.ย. 28
19 เม.ย. 32
20 เม.ย. 34
21 เม.ย. 29
22 เม.ย. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์