มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 96
21 ก.ค. 99
22 ก.ค. 108
23 ก.ค. 124
24 ก.ค. 106
25 ก.ค. 75
26 ก.ค. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 23
21 ก.ค. 21
22 ก.ค. 24
23 ก.ค. 24
24 ก.ค. 23
25 ก.ค. 12
26 ก.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 18
22 ก.ค. 19
23 ก.ค. 24
24 ก.ค. 21
25 ก.ค. 6
26 ก.ค. 13

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์