มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 49
11 ธ.ค. 29
12 ธ.ค. 8
13 ธ.ค. 2
14 ธ.ค. 11
15 ธ.ค. 6
16 ธ.ค. 27

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 8
12 ธ.ค. 28
13 ธ.ค. 27
14 ธ.ค. 35
15 ธ.ค. 16
16 ธ.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 22
11 ธ.ค. 39
12 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 72
15 ธ.ค. 57
16 ธ.ค. 51

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์