มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 93
10 พ.ค. 73
11 พ.ค. 41
12 พ.ค. 76
13 พ.ค. 90
14 พ.ค. 73
15 พ.ค. 30

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 8
10 พ.ค. 16
11 พ.ค. 6
12 พ.ค. 5
13 พ.ค. 5
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 14
10 พ.ค. 19
11 พ.ค. 21
12 พ.ค. 22
13 พ.ค. 8
14 พ.ค. 13
15 พ.ค. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์