มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 มิ.ย. 85
13 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 89
15 มิ.ย. 105
16 มิ.ย. 115
17 มิ.ย. 93
18 มิ.ย. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 มิ.ย. 9
13 มิ.ย. 5
14 มิ.ย. 6
15 มิ.ย. 12
16 มิ.ย. 11
17 มิ.ย. 8
18 มิ.ย. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 มิ.ย. 21
13 มิ.ย. 18
14 มิ.ย. 14
15 มิ.ย. 18
16 มิ.ย. 17
17 มิ.ย. 11
18 มิ.ย. 10

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์