มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 98
03 เม.ย. 106
04 เม.ย. 106
05 เม.ย. 108
06 เม.ย. 106
07 เม.ย. 104
08 เม.ย. 110

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 17
03 เม.ย. 17
04 เม.ย. 15
05 เม.ย. 9
06 เม.ย. 15
07 เม.ย. 18
08 เม.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 22
03 เม.ย. 21
04 เม.ย. 14
05 เม.ย. 10
06 เม.ย. 21
07 เม.ย. 21
08 เม.ย. 22

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์