มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 78
05 ก.ค. 62
06 ก.ค. 67
07 ก.ค. 93
08 ก.ค. 102
09 ก.ค. 89
10 ก.ค. 116

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 7
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 11
07 ก.ค. 12
08 ก.ค. 17
09 ก.ค. 16
10 ก.ค. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 10
05 ก.ค. 8
06 ก.ค. 10
07 ก.ค. 11
08 ก.ค. 14
09 ก.ค. 18
10 ก.ค. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์