มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 34
13 ต.ค. 56
14 ต.ค. 59
15 ต.ค.
16 ต.ค. 59
17 ต.ค. 43
18 ต.ค. 1

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 9
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 18
15 ต.ค. 23
16 ต.ค. 8
17 ต.ค. 12
18 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 36
13 ต.ค. 30
14 ต.ค. 37
15 ต.ค. 43
16 ต.ค. 29
17 ต.ค. 34
18 ต.ค. 31

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์