มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 65
13 ก.พ. 48
14 ก.พ. 43
15 ก.พ. 40
16 ก.พ. 54
17 ก.พ. 66
18 ก.พ. 61

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 12
13 ก.พ. 17
14 ก.พ. 20
15 ก.พ. 26
16 ก.พ. 20
17 ก.พ. 12
18 ก.พ. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 46
13 ก.พ. 53
14 ก.พ. 58
15 ก.พ. 65
16 ก.พ. 63
17 ก.พ. 54
18 ก.พ. 57

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์