มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 3
07 ธ.ค. 21
08 ธ.ค. 5
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 7
11 ธ.ค. 4
12 ธ.ค. 9

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 33
07 ธ.ค. 22
08 ธ.ค. 11
09 ธ.ค. 12
10 ธ.ค. 9
11 ธ.ค. 18
12 ธ.ค. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 71
07 ธ.ค. 62
08 ธ.ค. 47
09 ธ.ค. 51
10 ธ.ค. 37
11 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 54

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์