มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 106
19 มิ.ย. 127
20 มิ.ย. 134
21 มิ.ย. 106
22 มิ.ย. 120
23 มิ.ย. 122
24 มิ.ย. 50

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 12
19 มิ.ย. 17
20 มิ.ย. 20
21 มิ.ย. 20
22 มิ.ย. 22
23 มิ.ย. 25
24 มิ.ย. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 11
19 มิ.ย. 19
20 มิ.ย. 22
21 มิ.ย. 27
22 มิ.ย. 31
23 มิ.ย. 28
24 มิ.ย. 28

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์