มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 100
17 ส.ค. 105
18 ส.ค. 107
19 ส.ค. 84
20 ส.ค. 77
21 ส.ค. 99
22 ส.ค. 54

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 13
17 ส.ค. 19
18 ส.ค. 19
19 ส.ค.
20 ส.ค.
21 ส.ค.
22 ส.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 19
17 ส.ค. 21
18 ส.ค. 23
19 ส.ค. 15
20 ส.ค. 9
21 ส.ค. 18
22 ส.ค. 17

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์