มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 56
12 ต.ค. 64
13 ต.ค. 59
14 ต.ค. 71
15 ต.ค. 74
16 ต.ค. 58
17 ต.ค. 13

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 14
12 ต.ค. 19
13 ต.ค. 17
14 ต.ค. 14
15 ต.ค. 14
16 ต.ค. 20
17 ต.ค. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 34
12 ต.ค. 43
13 ต.ค. 44
14 ต.ค. 42
15 ต.ค. 36
16 ต.ค. 45
17 ต.ค. 50

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์