มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 102
15 เม.ย. 88
16 เม.ย. 95
17 เม.ย. 102
18 เม.ย. 122
19 เม.ย. 121
20 เม.ย. 123

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 20
15 เม.ย. 19
16 เม.ย. 13
17 เม.ย. 15
18 เม.ย. 19
19 เม.ย. 19
20 เม.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 12
15 เม.ย. 26
16 เม.ย. 29
17 เม.ย. 21
18 เม.ย. 31
19 เม.ย. 31
20 เม.ย. 24

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์