มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 56
11 ก.ย. 79
12 ก.ย. 97
13 ก.ย. 96
14 ก.ย. 94
15 ก.ย. 100
16 ก.ย. 21

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 12
11 ก.ย. 15
12 ก.ย. 14
13 ก.ย. 15
14 ก.ย. 11
15 ก.ย. 11
16 ก.ย. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 21
11 ก.ย. 25
12 ก.ย. 22
13 ก.ย. 26
14 ก.ย. 23
15 ก.ย. 16
16 ก.ย. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์