มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 มี.ค. 59
24 มี.ค. 22
25 มี.ค. 88
26 มี.ค. 90
27 มี.ค. 76
28 มี.ค. 79
29 มี.ค. 25

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 มี.ค. 17
24 มี.ค. 14
25 มี.ค. 4
26 มี.ค. 6
27 มี.ค. 4
28 มี.ค. 9
29 มี.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 มี.ค. 33
24 มี.ค. 35
25 มี.ค. 13
26 มี.ค. 21
27 มี.ค. 16
28 มี.ค. 21
29 มี.ค. 26

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์