มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 30
21 พ.ย. 15
22 พ.ย. 21
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 7
25 พ.ย. 4
26 พ.ย. 6

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 5
21 พ.ย. 10
22 พ.ย. 13
23 พ.ย. 24
24 พ.ย. 28
25 พ.ย. 30
26 พ.ย. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 18
21 พ.ย. 37
22 พ.ย. 39
23 พ.ย. 52
24 พ.ย. 54
25 พ.ย. 51
26 พ.ย. 54

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์