มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 24
21 ม.ค. 18
22 ม.ค. 16
23 ม.ค. 9
24 ม.ค. 5
25 ม.ค. 16
26 ม.ค. 26

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 32
21 ม.ค. 28
22 ม.ค. 30
23 ม.ค. 30
24 ม.ค. 35
25 ม.ค. 40
26 ม.ค. 43

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 55
21 ม.ค. 58
22 ม.ค. 66
23 ม.ค. 64
24 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์