มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 109
17 ก.ค. 108
18 ก.ค. 103
19 ก.ค. 120
20 ก.ค. 120
21 ก.ค. 106
22 ก.ค. 104

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 9
17 ก.ค. 15
18 ก.ค. 16
19 ก.ค. 19
20 ก.ค. 16
21 ก.ค. 11
22 ก.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 15
17 ก.ค. 21
18 ก.ค. 24
19 ก.ค. 25
20 ก.ค. 19
21 ก.ค. 11
22 ก.ค. 20

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์