มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 95
16 ก.ค. 93
17 ก.ค. 98
18 ก.ค.
19 ก.ค. 98
20 ก.ค. 120
21 ก.ค. 103

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 10
16 ก.ค. 10
17 ก.ค. 13
18 ก.ค.
19 ก.ค. 19
20 ก.ค. 17
21 ก.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 12
16 ก.ค. 15
17 ก.ค. 19
18 ก.ค.
19 ก.ค. 20
20 ก.ค. 17
21 ก.ค. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์