มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 พ.ค. 45
20 พ.ค. 81
21 พ.ค. 89
22 พ.ค. 109
23 พ.ค. 94
24 พ.ค. 101

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 พ.ค. 9
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 11
23 พ.ค. 14
24 พ.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ค. 16
20 พ.ค. 16
21 พ.ค. 15
22 พ.ค. 20
23 พ.ค. 27
24 พ.ค. 25

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์