มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 88
12 มิ.ย. 84
13 มิ.ย. 106
14 มิ.ย. 102
15 มิ.ย. 103
16 มิ.ย. 102
17 มิ.ย. 55

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 6
12 มิ.ย. 5
13 มิ.ย. 8
14 มิ.ย. 16
15 มิ.ย. 17
16 มิ.ย. 8
17 มิ.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 16
12 มิ.ย. 13
13 มิ.ย. 14
14 มิ.ย. 21
15 มิ.ย. 10
16 มิ.ย. 10
17 มิ.ย. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์