มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
25 ก.พ. 52
26 ก.พ. 70
27 ก.พ. 51
28 ก.พ. 55
01 มี.ค. 57
02 มี.ค. 62
03 มี.ค. 33

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
25 ก.พ. 69
26 ก.พ. 38
27 ก.พ. 50
28 ก.พ. 23
01 มี.ค. 25
02 มี.ค. 20
03 มี.ค. 29

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
25 ก.พ. 44
26 ก.พ. 43
27 ก.พ. 27
28 ก.พ. 21
01 มี.ค. 32
02 มี.ค. 44
03 มี.ค. 51

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์