มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 3
08 ธ.ค. 64
09 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 5
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 35
13 ธ.ค. 17

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 29
08 ธ.ค. 22
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 8
11 ธ.ค. 15
12 ธ.ค. 10
13 ธ.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 82
08 ธ.ค. 64
09 ธ.ค. 17
10 ธ.ค. 48
11 ธ.ค. 82
12 ธ.ค. 64
13 ธ.ค. 60

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์