มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ส.ค. 84
14 ส.ค. 70
15 ส.ค. 85
16 ส.ค. 92
17 ส.ค. 91
18 ส.ค. 91
19 ส.ค. 99

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ส.ค. 8
14 ส.ค. 5
15 ส.ค. 3
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 10
18 ส.ค. 6
19 ส.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 22
14 ส.ค. 17
15 ส.ค. 11
16 ส.ค. 21
17 ส.ค. 25
18 ส.ค. 20
19 ส.ค. 14

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์