มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 76
13 ต.ค. 80
14 ต.ค. 94
15 ต.ค. 90
16 ต.ค. 75
17 ต.ค. 83
18 ต.ค. 79

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 7
14 ต.ค. 10
15 ต.ค. 30
16 ต.ค. 23
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 28

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 41
13 ต.ค. 40
14 ต.ค. 35
15 ต.ค. 34
16 ต.ค. 41
17 ต.ค. 44
18 ต.ค. 47

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
โลซาน 63 km
Payerne 73 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์