มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 49
16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
18 ต.ค. 53
19 ต.ค. 43
20 ต.ค. 45
21 ต.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 15
16 ต.ค. 10
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 16
19 ต.ค. 15
20 ต.ค. 16
21 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 30
16 ต.ค. 30
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 33
19 ต.ค. 36
20 ต.ค. 37
21 ต.ค. 35

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์