มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 68
13 ก.พ. 64
14 ก.พ. 66
15 ก.พ. 72
16 ก.พ. 74
17 ก.พ. 75
18 ก.พ. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 0
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0