มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ส.ค. 70
14 ส.ค. 58
15 ส.ค. 70
16 ส.ค. 62
17 ส.ค. 75
18 ส.ค. 78
19 ส.ค. 79

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ส.ค. 3
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 3
18 ส.ค. 3
19 ส.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 1
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 1
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 0
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0