มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 86
15 เม.ย. 86
16 เม.ย. 81
17 เม.ย. 86
18 เม.ย. 97
19 เม.ย. 98
20 เม.ย. 94

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 1
20 เม.ย. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 4
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0