มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.พ. 60
17 ก.พ. 57
18 ก.พ. 77
19 ก.พ. 71
20 ก.พ. 71
21 ก.พ. 76
22 ก.พ. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0
19 ก.พ. 0
20 ก.พ. 0
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0
19 ก.พ. 0
20 ก.พ. 0
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0
19 ก.พ. 0
20 ก.พ. 0
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 0