มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 มิ.ย. 81
13 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 111
15 มิ.ย. 122
16 มิ.ย. 95
17 มิ.ย. 84
18 มิ.ย. 85

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 มิ.ย. 11
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 1
15 มิ.ย. 4
16 มิ.ย. 4
17 มิ.ย. 7
18 มิ.ย. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0