มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 75
03 เม.ย. 86
04 เม.ย. 92
05 เม.ย. 81
06 เม.ย. 71
07 เม.ย. 65
08 เม.ย. 79

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 0
03 เม.ย. 2
04 เม.ย. 0
05 เม.ย. 0
06 เม.ย. 0
07 เม.ย. 0
08 เม.ย. 1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 0
03 เม.ย. 0
04 เม.ย. 0
05 เม.ย. 0
06 เม.ย. 0
07 เม.ย. 0
08 เม.ย. 0