มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 74
17 ส.ค. 69
18 ส.ค. 79
19 ส.ค. 77
20 ส.ค. 76
21 ส.ค. 65
22 ส.ค. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 12
17 ส.ค. 8
18 ส.ค. 5
19 ส.ค. 2
20 ส.ค. 2
21 ส.ค. 2
22 ส.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0