มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 80
17 ก.ค. 86
18 ก.ค. 82
19 ก.ค. 80
20 ก.ค. 80
21 ก.ค. 83
22 ก.ค. 81

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 1
17 ก.ค. 2
18 ก.ค. 6
19 ก.ค. 4
20 ก.ค. 5
21 ก.ค. 5
22 ก.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0