มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 ต.ค. 71
18 ต.ค. 72
19 ต.ค. 72
20 ต.ค. 69
21 ต.ค. 65
22 ต.ค. 60
23 ต.ค. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 9
20 ต.ค. 6
21 ต.ค. 1
22 ต.ค. 0
23 ต.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค.
22 ต.ค. 0
23 ต.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0
22 ต.ค. 0
23 ต.ค. 0