มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.ค. 71
16 ก.ค. 61
17 ก.ค. 70
18 ก.ค.
19 ก.ค. 82
20 ก.ค. 89
21 ก.ค. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.ค. 3
16 ก.ค. 1
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 16
20 ก.ค. 14
21 ก.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0