มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 69
21 ม.ค. 70
22 ม.ค. 68
23 ม.ค. 64
24 ม.ค. 60
25 ม.ค. 65
26 ม.ค. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 0
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 1
23 ม.ค. 4
24 ม.ค. 24
25 ม.ค. 20
26 ม.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 1
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 1
23 ม.ค.
24 ม.ค.
25 ม.ค.
26 ม.ค.

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 0
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 0
23 ม.ค. 0
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค. 0