มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 76
17 เม.ย. 83
18 เม.ย. 115
19 เม.ย. 86
20 เม.ย. 91
21 เม.ย. 102
22 เม.ย. 99

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 4
17 เม.ย. 2
18 เม.ย. 2
19 เม.ย. 4
20 เม.ย. 3
21 เม.ย. 4
22 เม.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0
22 เม.ย. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0
21 เม.ย. 0
22 เม.ย. 0