มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 69
13 ต.ค. 70
14 ต.ค.
15 ต.ค.
16 ต.ค.
17 ต.ค.
18 ต.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 2
15 ต.ค.
16 ต.ค.
17 ต.ค.
18 ต.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค.
16 ต.ค.
17 ต.ค.
18 ต.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค.
16 ต.ค.
17 ต.ค.
18 ต.ค. 0