มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 76
21 พ.ค. 90
22 พ.ค. 81
23 พ.ค. 83
24 พ.ค. 77

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 3
24 พ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0