มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 127
19 มิ.ย. 79
20 มิ.ย. 89
21 มิ.ย. 91
22 มิ.ย. 88
23 มิ.ย. 93
24 มิ.ย. 101

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 2
19 มิ.ย. 2
20 มิ.ย. 7
21 มิ.ย. 9
22 มิ.ย. 12
23 มิ.ย. 17
24 มิ.ย. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย.
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0