มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 74
05 ก.ค. 51
06 ก.ค. 69
07 ก.ค. 87
08 ก.ค. 66
09 ก.ค. 62
10 ก.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 1
07 ก.ค. 2
08 ก.ค. 1
09 ก.ค. 2
10 ก.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 0
09 ก.ค. 0
10 ก.ค. 0