มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 72
20 มี.ค. 74
21 มี.ค. 61
22 มี.ค. 64
23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 71
25 มี.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 3
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0