มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 69
11 ก.ย. 70
12 ก.ย. 56
13 ก.ย. 73
14 ก.ย. 70
15 ก.ย. 65
16 ก.ย. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 1
11 ก.ย. 1
12 ก.ย. 2
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 7
16 ก.ย. 44

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 1
11 ก.ย. 1
12 ก.ย. 1
13 ก.ย. 0
14 ก.ย.
15 ก.ย.
16 ก.ย.

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 0
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 0
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0