มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 57
11 ธ.ค. 64
12 ธ.ค. 75
13 ธ.ค. 68
14 ธ.ค. 72
15 ธ.ค. 75
16 ธ.ค. 66

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0
13 ธ.ค. 0
14 ธ.ค. 0
15 ธ.ค. 0
16 ธ.ค. 0