มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 64
13 ต.ค. 61
14 ต.ค. 68
15 ต.ค. 59
16 ต.ค. 61
17 ต.ค. 65
18 ต.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 6
14 ต.ค. 4
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0