มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 69
07 ธ.ค. 73
08 ธ.ค. 69
09 ธ.ค. 55
10 ธ.ค. 68
11 ธ.ค. 64
12 ธ.ค. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 1
07 ธ.ค. 1
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 1
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 1
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 0
07 ธ.ค. 0
08 ธ.ค. 0
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 0