มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 128
17 ก.ค. 137
18 ก.ค. 173
19 ก.ค. 159
20 ก.ค. 153
21 ก.ค. 154
22 ก.ค. 123

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 11
18 ก.ค. 13
19 ก.ค. 19
20 ก.ค. 22
21 ก.ค. 25
22 ก.ค. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 8
17 ก.ค. 9
18 ก.ค. 11
19 ก.ค. 10
20 ก.ค. 12
21 ก.ค. 9
22 ก.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 1
18 ก.ค. 1
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์