มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ต.ค. 91
14 ต.ค. 86
15 ต.ค. 90
16 ต.ค. 64
17 ต.ค. 72
18 ต.ค. 97
19 ต.ค. 97

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ต.ค. 28
14 ต.ค. 22
15 ต.ค. 17
16 ต.ค. 17
17 ต.ค. 19
18 ต.ค. 19
19 ต.ค. 33

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ต.ค. 25
14 ต.ค. 27
15 ต.ค. 21
16 ต.ค. 24
17 ต.ค. 31
18 ต.ค. 25
19 ต.ค. 26

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 1
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 1
18 ต.ค. 1
19 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์