มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มิ.ย. 129
27 มิ.ย. 97
28 มิ.ย. 113
29 มิ.ย. 102
30 มิ.ย. 115
01 ก.ค. 103
02 ก.ค. 105

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มิ.ย. 16
27 มิ.ย. 15
28 มิ.ย. 15
29 มิ.ย. 13
30 มิ.ย. 9
01 ก.ค. 18
02 ก.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 6
27 มิ.ย. 6
28 มิ.ย. 5
29 มิ.ย. 6
30 มิ.ย. 6
01 ก.ค. 9
02 ก.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มิ.ย. 0
27 มิ.ย. 0
28 มิ.ย. 0
29 มิ.ย. 0
30 มิ.ย. 0
01 ก.ค. 0
02 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์