มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 4
07 ธ.ค. 4
08 ธ.ค. 33
09 ธ.ค. 73
10 ธ.ค. 53
11 ธ.ค. 7
12 ธ.ค. 3

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 32
07 ธ.ค. 30
08 ธ.ค. 27
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 5
11 ธ.ค. 12
12 ธ.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 58
07 ธ.ค. 55
08 ธ.ค. 44
09 ธ.ค. 8
10 ธ.ค. 11
11 ธ.ค. 28
12 ธ.ค. 48

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 4
07 ธ.ค. 3
08 ธ.ค. 3
09 ธ.ค. 1
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์