มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 61
13 ต.ค. 72
14 ต.ค. 47
15 ต.ค. 29
16 ต.ค. 50
17 ต.ค. 57
18 ต.ค. 4

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 11
13 ต.ค. 11
14 ต.ค. 14
15 ต.ค. 17
16 ต.ค. 3
17 ต.ค. 8
18 ต.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 16
15 ต.ค. 20
16 ต.ค. 9
17 ต.ค. 19
18 ต.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 1
18 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์