มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 64
12 ธ.ค. 6
13 ธ.ค. 19
14 ธ.ค. 5
15 ธ.ค. 7
16 ธ.ค. 8

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 23
13 ธ.ค. 27
14 ธ.ค. 28
15 ธ.ค. 27
16 ธ.ค. 30

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 6
11 ธ.ค. 8
12 ธ.ค. 26
13 ธ.ค. 42
14 ธ.ค. 46
15 ธ.ค. 45
16 ธ.ค. 44

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ธ.ค. 0
11 ธ.ค. 0
12 ธ.ค. 2
13 ธ.ค. 3
14 ธ.ค. 2
15 ธ.ค. 3
16 ธ.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์