มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 มี.ค. 80
27 มี.ค. 89
28 มี.ค. 92
29 มี.ค. 104
30 มี.ค. 53
31 มี.ค. 78
01 เม.ย. 66

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 มี.ค. 21
27 มี.ค. 25
28 มี.ค. 27
29 มี.ค. 80
30 มี.ค. 14
31 มี.ค. 7
01 เม.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 13
27 มี.ค. 12
28 มี.ค. 10
29 มี.ค. 15
30 มี.ค. 7
31 มี.ค. 6
01 เม.ย. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 มี.ค. 1
27 มี.ค. 2
28 มี.ค. 2
29 มี.ค. 4
30 มี.ค. 1
31 มี.ค. 0
01 เม.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์