มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 112
17 มิ.ย. 97
18 มิ.ย. 120
19 มิ.ย. 154
20 มิ.ย. 189
21 มิ.ย. 197
22 มิ.ย. 159

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 18
17 มิ.ย. 11
18 มิ.ย. 9
19 มิ.ย. 17
20 มิ.ย. 21
21 มิ.ย. 32
22 มิ.ย. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 3
18 มิ.ย. 3
19 มิ.ย. 7
20 มิ.ย. 10
21 มิ.ย. 13
22 มิ.ย. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 1
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 1
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 1
21 มิ.ย. 1
22 มิ.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์