มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 121
19 พ.ค. 114
20 พ.ค. 100
21 พ.ค. 108
22 พ.ค. 123
23 พ.ค. 135
24 พ.ค. 112

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 18
19 พ.ค. 15
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 7
23 พ.ค. 11
24 พ.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 10
19 พ.ค. 8
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 11
23 พ.ค. 10
24 พ.ค. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 2
23 พ.ค. 1
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์