มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 มิ.ย. 77
13 มิ.ย. 76
14 มิ.ย. 111
15 มิ.ย. 127
16 มิ.ย. 148
17 มิ.ย. 148
18 มิ.ย. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 มิ.ย. 20
13 มิ.ย. 13
14 มิ.ย. 5
15 มิ.ย. 7
16 มิ.ย. 11
17 มิ.ย. 15
18 มิ.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 มิ.ย. 8
13 มิ.ย. 7
14 มิ.ย. 4
15 มิ.ย. 6
16 มิ.ย. 8
17 มิ.ย. 7
18 มิ.ย. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 มิ.ย. 2
13 มิ.ย. 1
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 1
18 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์