มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 120
17 ก.ค. 110
18 ก.ค.
19 ก.ค. 173
20 ก.ค. 155
21 ก.ค. 157
22 ก.ค. 133

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 7
17 ก.ค. 12
18 ก.ค.
19 ก.ค. 25
20 ก.ค. 28
21 ก.ค. 24
22 ก.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 4
17 ก.ค. 10
18 ก.ค.
19 ก.ค. 11
20 ก.ค. 12
21 ก.ค. 10
22 ก.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 1
17 ก.ค. 2
18 ก.ค.
19 ก.ค. 1
20 ก.ค. 2
21 ก.ค. 2
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์