มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 ส.ค. 89
15 ส.ค. 106
16 ส.ค. 105
17 ส.ค. 130
18 ส.ค. 121
19 ส.ค. 122
20 ส.ค. 128

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 ส.ค. 9
15 ส.ค. 7
16 ส.ค. 8
17 ส.ค. 10
18 ส.ค. 9
19 ส.ค. 9
20 ส.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 ส.ค. 7
15 ส.ค. 6
16 ส.ค. 7
17 ส.ค. 8
18 ส.ค. 6
19 ส.ค. 6
20 ส.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 1
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 2
19 ส.ค. 1
20 ส.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์