มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 3
16 พ.ย. 53
17 พ.ย. 55
18 พ.ย. 17
19 พ.ย. 28
20 พ.ย. 8
21 พ.ย. 37

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 9
16 พ.ย. 10
17 พ.ย. 8
18 พ.ย. 8
19 พ.ย. 7
20 พ.ย. 10
21 พ.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 27
16 พ.ย. 26
17 พ.ย. 12
18 พ.ย. 22
19 พ.ย. 20
20 พ.ย. 26
21 พ.ย. 22

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 0
16 พ.ย. 1
17 พ.ย. 0
18 พ.ย. 0
19 พ.ย. 0
20 พ.ย. 1
21 พ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์