มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 76
11 ก.ย. 97
12 ก.ย. 103
13 ก.ย. 147
14 ก.ย. 150
15 ก.ย. 145
16 ก.ย. 16

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 5
11 ก.ย. 8
12 ก.ย. 10
13 ก.ย. 12
14 ก.ย. 18
15 ก.ย. 26
16 ก.ย. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 8
11 ก.ย. 9
12 ก.ย. 10
13 ก.ย. 11
14 ก.ย. 9
15 ก.ย. 12
16 ก.ย. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 1
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 1
13 ก.ย. 2
14 ก.ย. 1
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์