มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 108
17 ส.ค. 152
18 ส.ค. 126
19 ส.ค. 79
20 ส.ค. 87
21 ส.ค. 108
22 ส.ค. 117

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 12
17 ส.ค. 16
18 ส.ค. 21
19 ส.ค. 12
20 ส.ค. 5
21 ส.ค. 7
22 ส.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 10
18 ส.ค. 11
19 ส.ค. 7
20 ส.ค. 4
21 ส.ค. 6
22 ส.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 1
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 2
22 ส.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์