มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 109
20 มี.ค. 112
21 มี.ค. 115
22 มี.ค. 128
23 มี.ค. 119
24 มี.ค. 58
25 มี.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 35
20 มี.ค. 27
21 มี.ค. 35
22 มี.ค. 31
23 มี.ค. 31
24 มี.ค. 18
25 มี.ค. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 12
20 มี.ค. 10
21 มี.ค. 14
22 มี.ค. 13
23 มี.ค. 12
24 มี.ค. 6
25 มี.ค. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 0
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์