มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 66
13 ต.ค. 82
14 ต.ค. 83
15 ต.ค. 30
16 ต.ค. 74
17 ต.ค. 75
18 ต.ค. 32

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 15
13 ต.ค. 10
14 ต.ค. 21
15 ต.ค. 28
16 ต.ค. 34
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 13
13 ต.ค. 15
14 ต.ค. 11
15 ต.ค. 18
16 ต.ค. 21
17 ต.ค. 18
18 ต.ค. 19

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 0
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์