มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.พ. 61
17 ก.พ. 43
18 ก.พ. 55
19 ก.พ. 55
20 ก.พ. 54
21 ก.พ. 47
22 ก.พ. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.พ. 17
17 ก.พ. 37
18 ก.พ. 54
19 ก.พ. 23
20 ก.พ. 30
21 ก.พ. 30
22 ก.พ. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 30
17 ก.พ. 37
18 ก.พ. 25
19 ก.พ. 19
20 ก.พ. 28
21 ก.พ. 34
22 ก.พ. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.พ. 3
17 ก.พ. 4
18 ก.พ. 2
19 ก.พ. 0
20 ก.พ. 2
21 ก.พ. 0
22 ก.พ. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์