มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 162
17 มิ.ย. 154
18 มิ.ย. 168
19 มิ.ย. 184
20 มิ.ย. 197
21 มิ.ย. 159
22 มิ.ย. 100

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 10
17 มิ.ย. 14
18 มิ.ย. 13
19 มิ.ย. 12
20 มิ.ย. 22
21 มิ.ย. 20
22 มิ.ย. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 12
17 มิ.ย. 10
18 มิ.ย. 13
19 มิ.ย. 13
20 มิ.ย. 17
21 มิ.ย. 15
22 มิ.ย. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์