มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 67
21 พ.ย. 52
22 พ.ย. 48
23 พ.ย. 38
24 พ.ย. 29
25 พ.ย. 20
26 พ.ย. 25

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 8
21 พ.ย. 7
22 พ.ย. 17
23 พ.ย. 21
24 พ.ย. 45
25 พ.ย. 24
26 พ.ย. 26

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 18
21 พ.ย. 13
22 พ.ย. 22
23 พ.ย. 31
24 พ.ย. 49
25 พ.ย. 39
26 พ.ย. 39

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 1
21 พ.ย. 2
22 พ.ย. 3
23 พ.ย. 4
24 พ.ย. 4
25 พ.ย. 4
26 พ.ย. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์