มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 95
21 พ.ค. 110
22 พ.ค. 137
23 พ.ค. 140
24 พ.ค. 101

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 3
22 พ.ค. 6
23 พ.ค. 9
24 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 14
21 พ.ค. 8
22 พ.ค. 17
23 พ.ค. 18
24 พ.ค. 20

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 1
24 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์