มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 87
13 ต.ค. 99
14 ต.ค. 101
15 ต.ค. 59
16 ต.ค. 90
17 ต.ค. 74
18 ต.ค. 84

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 13
13 ต.ค. 19
14 ต.ค. 35
15 ต.ค. 32
16 ต.ค. 37
17 ต.ค. 28
18 ต.ค. 43

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 26
13 ต.ค. 21
14 ต.ค. 19
15 ต.ค. 26
16 ต.ค. 24
17 ต.ค. 28
18 ต.ค. 34

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 0
13 ต.ค. 0
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 1
18 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์