มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ก.พ. 43
25 ก.พ. 43
26 ก.พ. 56
27 ก.พ. 98
28 ก.พ. 91
01 มี.ค. 90
02 มี.ค. 83

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ก.พ. 80
25 ก.พ. 93
26 ก.พ. 95
27 ก.พ. 75
28 ก.พ. 38
01 มี.ค. 21
02 มี.ค. 23

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.พ. 40
25 ก.พ. 39
26 ก.พ. 38
27 ก.พ. 35
28 ก.พ. 20
01 มี.ค. 27
02 มี.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ก.พ. 4
25 ก.พ. 4
26 ก.พ. 4
27 ก.พ. 3
28 ก.พ. 2
01 มี.ค. 3
02 มี.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์