มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
07 ธ.ค. 12
08 ธ.ค. 29
09 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 54
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 4
13 ธ.ค. 9

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
07 ธ.ค. 20
08 ธ.ค. 19
09 ธ.ค. 6
10 ธ.ค. 5
11 ธ.ค. 10
12 ธ.ค. 12
13 ธ.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 51
08 ธ.ค. 50
09 ธ.ค. 18
10 ธ.ค. 27
11 ธ.ค. 43
12 ธ.ค. 63
13 ธ.ค. 61

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
07 ธ.ค. 4
08 ธ.ค. 4
09 ธ.ค. 2
10 ธ.ค. 3
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 4
13 ธ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์