มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ต.ค. 105
12 ต.ค. 107
13 ต.ค. 112
14 ต.ค. 108
15 ต.ค. 103
16 ต.ค. 65
17 ต.ค. 32

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ต.ค. 27
12 ต.ค. 42
13 ต.ค. 33
14 ต.ค. 30
15 ต.ค. 27
16 ต.ค. 21
17 ต.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 35
12 ต.ค. 34
13 ต.ค. 34
14 ต.ค. 29
15 ต.ค. 24
16 ต.ค. 30
17 ต.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ต.ค. 2
12 ต.ค. 1
13 ต.ค. 1
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 1
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์