มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ส.ค. 132
12 ส.ค. 109
13 ส.ค. 62
14 ส.ค. 109
15 ส.ค. 113
16 ส.ค. 111
17 ส.ค. 133

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ส.ค. 14
12 ส.ค. 13
13 ส.ค. 13
14 ส.ค. 8
15 ส.ค. 7
16 ส.ค. 7
17 ส.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 8
12 ส.ค. 9
13 ส.ค. 14
14 ส.ค. 10
15 ส.ค. 10
16 ส.ค. 12
17 ส.ค. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ส.ค. 0
12 ส.ค. 0
13 ส.ค. 0
14 ส.ค. 0
15 ส.ค. 0
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์