มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 86
11 ก.ย. 102
12 ก.ย. 138
13 ก.ย. 160
14 ก.ย. 172
15 ก.ย. 144
16 ก.ย. 81

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 5
11 ก.ย. 8
12 ก.ย. 10
13 ก.ย. 15
14 ก.ย. 20
15 ก.ย. 29
16 ก.ย. 27

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 18
11 ก.ย. 19
12 ก.ย. 20
13 ก.ย. 21
14 ก.ย. 17
15 ก.ย. 16
16 ก.ย. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 0
11 ก.ย. 0
12 ก.ย. 0
13 ก.ย. 0
14 ก.ย. 0
15 ก.ย. 0
16 ก.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์