มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ก.พ. 79
12 ก.พ. 95
13 ก.พ. 54
14 ก.พ. 35
15 ก.พ. 39
16 ก.พ. 48
17 ก.พ. 56

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ก.พ. 11
12 ก.พ. 3
13 ก.พ. 12
14 ก.พ. 17
15 ก.พ. 17
16 ก.พ. 29
17 ก.พ. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 25
12 ก.พ. 17
13 ก.พ. 32
14 ก.พ. 44
15 ก.พ. 50
16 ก.พ. 46
17 ก.พ. 38

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ก.พ. 2
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 3
14 ก.พ. 4
15 ก.พ. 4
16 ก.พ. 4
17 ก.พ. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์