มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 51
21 ม.ค. 44
22 ม.ค. 8
23 ม.ค. 24
24 ม.ค. 10
25 ม.ค. 9
26 ม.ค. 51

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 7
21 ม.ค. 14
22 ม.ค. 19
23 ม.ค. 22
24 ม.ค. 32
25 ม.ค. 41
26 ม.ค. 34

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 27
21 ม.ค. 40
22 ม.ค. 50
23 ม.ค. 49
24 ม.ค. 52
25 ม.ค. 54
26 ม.ค. 40

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 3
21 ม.ค. 5
22 ม.ค. 6
23 ม.ค. 6
24 ม.ค. 5
25 ม.ค. 5
26 ม.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์