มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 101
17 เม.ย. 115
18 เม.ย. 142
19 เม.ย. 151
20 เม.ย. 151
21 เม.ย. 162
22 เม.ย. 166

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 16
17 เม.ย. 12
18 เม.ย. 36
19 เม.ย. 33
20 เม.ย. 38
21 เม.ย. 21
22 เม.ย. 24

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 29
17 เม.ย. 30
18 เม.ย. 25
19 เม.ย. 25
20 เม.ย. 27
21 เม.ย. 20
22 เม.ย. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 2
18 เม.ย. 1
19 เม.ย. 1
20 เม.ย. 1
21 เม.ย. 1
22 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์