มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 ก.ค. 128
15 ก.ค. 91
16 ก.ค. 120
17 ก.ค. 125
18 ก.ค.
19 ก.ค. 213
20 ก.ค. 127

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 ก.ค. 10
15 ก.ค. 7
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 11
18 ก.ค.
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 22

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 ก.ค. 14
15 ก.ค. 11
16 ก.ค. 6
17 ก.ค. 16
18 ก.ค.
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 19

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 ก.ค. 0
15 ก.ค. 0
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค.
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์