มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 71
13 ต.ค. 86
14 ต.ค. 40
15 ต.ค. 25
16 ต.ค. 60
17 ต.ค. 64
18 ต.ค. 8

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 14
13 ต.ค. 17
14 ต.ค. 15
15 ต.ค. 18
16 ต.ค. 6
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 21
13 ต.ค. 19
14 ต.ค. 25
15 ต.ค. 31
16 ต.ค. 23
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 25

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 2
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์