มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 มี.ค. 101
20 มี.ค. 104
21 มี.ค. 118
22 มี.ค. 123
23 มี.ค. 114
24 มี.ค. 31
25 มี.ค. 31

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 มี.ค. 28
20 มี.ค. 33
21 มี.ค. 44
22 มี.ค. 34
23 มี.ค. 26
24 มี.ค. 16
25 มี.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 31
20 มี.ค. 30
21 มี.ค. 34
22 มี.ค. 32
23 มี.ค. 32
24 มี.ค. 27
25 มี.ค. 34

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 มี.ค. 1
20 มี.ค. 0
21 มี.ค. 0
22 มี.ค. 0
23 มี.ค. 0
24 มี.ค. 0
25 มี.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์