มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 มิ.ย. 125
19 มิ.ย. 163
20 มิ.ย. 208
21 มิ.ย. 202
22 มิ.ย. 184
23 มิ.ย. 177
24 มิ.ย. 103

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 14
20 มิ.ย. 18
21 มิ.ย. 24
22 มิ.ย. 24
23 มิ.ย. 25
24 มิ.ย. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 6
19 มิ.ย. 12
20 มิ.ย. 14
21 มิ.ย. 15
22 มิ.ย. 16
23 มิ.ย. 15
24 มิ.ย. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0
23 มิ.ย. 0
24 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์