มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 113
05 ก.ค. 132
06 ก.ค. 183
07 ก.ค. 120
08 ก.ค. 157
09 ก.ค. 200
10 ก.ค. 190

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 5
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 13
07 ก.ค. 17
08 ก.ค. 15
09 ก.ค. 18
10 ก.ค. 25

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 11
05 ก.ค. 7
06 ก.ค. 11
07 ก.ค. 8
08 ก.ค. 13
09 ก.ค. 15
10 ก.ค. 17

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 0
05 ก.ค. 0
06 ก.ค. 0
07 ก.ค. 0
08 ก.ค. 1
09 ก.ค. 0
10 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์