มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 102
12 มิ.ย. 128
13 มิ.ย. 143
14 มิ.ย. 154
15 มิ.ย. 156
16 มิ.ย. 114
17 มิ.ย. 57

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 37
12 มิ.ย. 28
13 มิ.ย. 14
14 มิ.ย. 12
15 มิ.ย. 20
16 มิ.ย. 17
17 มิ.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 19
12 มิ.ย. 16
13 มิ.ย. 13
14 มิ.ย. 17
15 มิ.ย. 14
16 มิ.ย. 9
17 มิ.ย. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์