มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ก.พ. 66
16 ก.พ. 51
17 ก.พ. 41
18 ก.พ. 53
19 ก.พ. 44
20 ก.พ. 53
21 ก.พ. 61

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ก.พ. 21
16 ก.พ. 30
17 ก.พ. 51
18 ก.พ. 68
19 ก.พ. 22
20 ก.พ. 43
21 ก.พ. 42

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.พ. 40
16 ก.พ. 45
17 ก.พ. 49
18 ก.พ. 46
19 ก.พ. 27
20 ก.พ. 48
21 ก.พ. 42

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ก.พ. 3
16 ก.พ. 4
17 ก.พ. 3
18 ก.พ. 2
19 ก.พ. 1
20 ก.พ. 2
21 ก.พ. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์