มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 102
03 เม.ย. 117
04 เม.ย. 133
05 เม.ย. 110
06 เม.ย. 118
07 เม.ย. 127
08 เม.ย. 138

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 23
03 เม.ย. 29
04 เม.ย. 35
05 เม.ย. 35
06 เม.ย. 22
07 เม.ย. 21
08 เม.ย. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 19
03 เม.ย. 21
04 เม.ย. 21
05 เม.ย. 18
06 เม.ย. 18
07 เม.ย. 17
08 เม.ย. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 3
03 เม.ย. 3
04 เม.ย. 3
05 เม.ย. 2
06 เม.ย. 2
07 เม.ย. 2
08 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์