มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 131
17 ส.ค. 146
18 ส.ค. 153
19 ส.ค. 128
20 ส.ค. 81
21 ส.ค. 115
22 ส.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 9
17 ส.ค. 13
18 ส.ค. 19
19 ส.ค. 12
20 ส.ค. 5
21 ส.ค. 6
22 ส.ค. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 12
17 ส.ค. 14
18 ส.ค. 15
19 ส.ค. 10
20 ส.ค. 7
21 ส.ค. 12
22 ส.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 0
17 ส.ค. 0
18 ส.ค. 0
19 ส.ค. 0
20 ส.ค. 0
21 ส.ค. 0
22 ส.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์