มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 143
17 ก.ค. 170
18 ก.ค. 158
19 ก.ค. 167
20 ก.ค. 184
21 ก.ค. 154
22 ก.ค. 160

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 7
17 ก.ค. 9
18 ก.ค. 12
19 ก.ค. 18
20 ก.ค. 23
21 ก.ค. 24
22 ก.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 13
17 ก.ค. 16
18 ก.ค. 16
19 ก.ค. 16
20 ก.ค. 14
21 ก.ค. 11
22 ก.ค. 14

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 0
17 ก.ค. 0
18 ก.ค. 0
19 ก.ค. 0
20 ก.ค. 0
21 ก.ค. 0
22 ก.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์