มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 79
10 ธ.ค. 51
11 ธ.ค. 51
12 ธ.ค. 40
13 ธ.ค. 18
14 ธ.ค. 14
15 ธ.ค. 2

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 4
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 9
13 ธ.ค. 28
14 ธ.ค. 25
15 ธ.ค. 31

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 26
10 ธ.ค. 15
11 ธ.ค. 17
12 ธ.ค. 34
13 ธ.ค. 52
14 ธ.ค. 44
15 ธ.ค. 49

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 3
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 1
12 ธ.ค. 3
13 ธ.ค. 5
14 ธ.ค. 4
15 ธ.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์