มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 69
16 ต.ค. 77
17 ต.ค. 85
18 ต.ค. 75
19 ต.ค. 65
20 ต.ค. 64
21 ต.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 1
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 1
20 ต.ค. 2
21 ต.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 3
20 ต.ค. 4
21 ต.ค. 2