มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ก.ค. 91
21 ก.ค. 94
22 ก.ค. 102
23 ก.ค. 109
24 ก.ค. 92
25 ก.ค. 84
26 ก.ค. 90

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ก.ค. 14
21 ก.ค. 12
22 ก.ค. 16
23 ก.ค. 15
24 ก.ค. 16
25 ก.ค. 14
26 ก.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ก.ค. 2
21 ก.ค. 2
22 ก.ค. 2
23 ก.ค. 2
24 ก.ค. 2
25 ก.ค. 2
26 ก.ค. 2