มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
02 เม.ย. 97
03 เม.ย. 97
04 เม.ย. 98
05 เม.ย. 91
06 เม.ย. 92
07 เม.ย. 86
08 เม.ย. 98

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
02 เม.ย. 5
03 เม.ย. 14
04 เม.ย. 13
05 เม.ย. 4
06 เม.ย. 6
07 เม.ย. 7
08 เม.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
02 เม.ย. 3
03 เม.ย. 6
04 เม.ย. 5
05 เม.ย. 3
06 เม.ย. 3
07 เม.ย. 3
08 เม.ย. 3