มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 ธ.ค. 70
10 ธ.ค. 71
11 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 71
13 ธ.ค. 74
14 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 78

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 ธ.ค. 0
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 1
13 ธ.ค. 1
14 ธ.ค. 2
15 ธ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 ธ.ค. 3
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 5
13 ธ.ค. 2
14 ธ.ค. 4
15 ธ.ค. 7