มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ก.พ. 81
14 ก.พ. 86
15 ก.พ. 55
16 ก.พ. 37
17 ก.พ. 55
18 ก.พ. 43
19 ก.พ. 69

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ก.พ. 3
14 ก.พ. 2
15 ก.พ. 5
16 ก.พ. 4
17 ก.พ. 5
18 ก.พ. 8
19 ก.พ. 6