มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ก.ค. 76
05 ก.ค. 58
06 ก.ค. 53
07 ก.ค. 84
08 ก.ค. 78
09 ก.ค. 88
10 ก.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
04 ก.ค. 4
05 ก.ค. 4
06 ก.ค. 5
07 ก.ค. 5
08 ก.ค. 6
09 ก.ค. 7
10 ก.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ก.ค. 2
05 ก.ค. 1
06 ก.ค. 2
07 ก.ค. 2
08 ก.ค. 2
09 ก.ค. 2
10 ก.ค. 2