มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 80
13 ก.พ. 71
14 ก.พ. 80
15 ก.พ. 78
16 ก.พ. 84
17 ก.พ. 87
18 ก.พ. 89

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 1
13 ก.พ. 1
14 ก.พ. 0
15 ก.พ. 0
16 ก.พ. 0
17 ก.พ. 0
18 ก.พ. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 4
13 ก.พ. 4
14 ก.พ. 2
15 ก.พ. 2
16 ก.พ. 2
17 ก.พ. 2
18 ก.พ. 2