มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 81
13 ต.ค. 78
14 ต.ค. 77
15 ต.ค. 94
16 ต.ค. 87
17 ต.ค. 87
18 ต.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 2
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 6
15 ต.ค. 9
16 ต.ค. 13
17 ต.ค. 8
18 ต.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 2
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 1
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 3
17 ต.ค. 3
18 ต.ค. 3