มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 ก.พ. 78
20 ก.พ. 88
21 ก.พ. 75
22 ก.พ. 76
23 ก.พ. 56
24 ก.พ. 66
25 ก.พ. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 ก.พ. 3
20 ก.พ. 6
21 ก.พ. 3
22 ก.พ. 15
23 ก.พ. 108
24 ก.พ. 110
25 ก.พ. 44

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 ก.พ. 3
20 ก.พ. 2
21 ก.พ. 1
22 ก.พ. 2
23 ก.พ. 2
24 ก.พ. 1
25 ก.พ. 2