มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
04 ธ.ค. 65
05 ธ.ค. 50
06 ธ.ค. 76
07 ธ.ค. 73
08 ธ.ค. 72
09 ธ.ค. 68
10 ธ.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
04 ธ.ค. 5
05 ธ.ค. 4
06 ธ.ค. 2
07 ธ.ค. 2
08 ธ.ค. 3
09 ธ.ค. 1
10 ธ.ค. 4