มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 76
17 ก.ค. 71
18 ก.ค.
19 ก.ค. 89
20 ก.ค. 87
21 ก.ค. 97
22 ก.ค. 97

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 2
17 ก.ค. 1
18 ก.ค.
19 ก.ค. 2
20 ก.ค. 4
21 ก.ค. 2
22 ก.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 2
17 ก.ค. 2
18 ก.ค.
19 ก.ค. 3
20 ก.ค. 3
21 ก.ค. 3
22 ก.ค. 2