มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 เม.ย. 93
16 เม.ย. 80
17 เม.ย. 96
18 เม.ย. 101
19 เม.ย. 103
20 เม.ย. 107
21 เม.ย. 112

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 เม.ย. 2
16 เม.ย. 3
17 เม.ย. 3
18 เม.ย. 3
19 เม.ย. 2
20 เม.ย. 2
21 เม.ย. 2