มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 ส.ค. 70
14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 73
16 ส.ค. 81
17 ส.ค. 96
18 ส.ค. 80
19 ส.ค. 91

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 ส.ค. 5
14 ส.ค. 2
15 ส.ค. 2
16 ส.ค. 3
17 ส.ค. 5
18 ส.ค. 5
19 ส.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 ส.ค. 3
14 ส.ค. 2
15 ส.ค. 2
16 ส.ค. 2
17 ส.ค. 2
18 ส.ค. 3
19 ส.ค. 2