มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 70
16 ต.ค. 70
17 ต.ค. 74
18 ต.ค. 79
19 ต.ค. 74
20 ต.ค. 78
21 ต.ค. 51

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 1
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 2
20 ต.ค. 4
21 ต.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 3
17 ต.ค. 4
18 ต.ค. 3
19 ต.ค. 4
20 ต.ค. 3
21 ต.ค. 4