มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ก.ค. 59
17 ก.ค. 66
18 ก.ค. 75
19 ก.ค. 71
20 ก.ค. 65
21 ก.ค. 68
22 ก.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ก.ค. 4
17 ก.ค. 6
18 ก.ค. 8
19 ก.ค. 8
20 ก.ค. 10
21 ก.ค. 9
22 ก.ค. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ก.ค. 2
17 ก.ค. 2
18 ก.ค. 3
19 ก.ค. 2
20 ก.ค. 3
21 ก.ค. 2
22 ก.ค. 2