มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 56
23 พ.ย. 55
24 พ.ย. 64
25 พ.ย. 64
26 พ.ย. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 2
22 พ.ย. 0
23 พ.ย. 0
24 พ.ย. 2
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 2
21 พ.ย. 3
22 พ.ย. 2
23 พ.ย. 2
24 พ.ย. 2
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 1