มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
10 ก.ย. 79
11 ก.ย. 78
12 ก.ย. 63
13 ก.ย. 65
14 ก.ย. 56
15 ก.ย. 67
16 ก.ย. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
10 ก.ย. 2
11 ก.ย. 2
12 ก.ย. 5
13 ก.ย. 2
14 ก.ย. 3
15 ก.ย. 3
16 ก.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
10 ก.ย. 2
11 ก.ย. 2
12 ก.ย. 3
13 ก.ย. 2
14 ก.ย. 3
15 ก.ย. 2
16 ก.ย. 3