มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ส.ค. 80
17 ส.ค. 74
18 ส.ค. 99
19 ส.ค. 55
20 ส.ค. 67
21 ส.ค. 80
22 ส.ค. 74

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ส.ค. 2
17 ส.ค. 3
18 ส.ค. 3
19 ส.ค. 1
20 ส.ค. 1
21 ส.ค. 2
22 ส.ค. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ส.ค. 3
17 ส.ค. 3
18 ส.ค. 2
19 ส.ค. 1
20 ส.ค. 1
21 ส.ค. 2
22 ส.ค. 2