มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ต.ค. 70
13 ต.ค. 71
14 ต.ค. 67
15 ต.ค. 70
16 ต.ค. 65
17 ต.ค. 72
18 ต.ค. 42

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ต.ค. 2
13 ต.ค. 4
14 ต.ค. 9
15 ต.ค. 5
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ต.ค. 3
13 ต.ค. 2
14 ต.ค. 2
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 3
18 ต.ค. 4