มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 มี.ค. 91
24 มี.ค. 78
25 มี.ค. 79
26 มี.ค. 89
27 มี.ค. 82
28 มี.ค. 87
29 มี.ค. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 มี.ค. 7
24 มี.ค. 8
25 มี.ค. 0
26 มี.ค. 1
27 มี.ค. 3
28 มี.ค. 3
29 มี.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 มี.ค. 4
24 มี.ค. 4
25 มี.ค. 1
26 มี.ค. 2
27 มี.ค. 1
28 มี.ค. 2
29 มี.ค. 2