มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 80
07 ธ.ค. 68
08 ธ.ค. 81
09 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 68
11 ธ.ค. 68
12 ธ.ค. 61

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 0
07 ธ.ค. 1
08 ธ.ค. 2
09 ธ.ค. 1
10 ธ.ค. 1
11 ธ.ค. 2
12 ธ.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 2
07 ธ.ค. 2
08 ธ.ค. 2
09 ธ.ค. 3
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 3
12 ธ.ค. 3