มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 94
17 มิ.ย. 85
18 มิ.ย. 87
19 มิ.ย. 95
20 มิ.ย. 106
21 มิ.ย. 109
22 มิ.ย. 107

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 2
18 มิ.ย. 2
19 มิ.ย. 2
20 มิ.ย. 3
21 มิ.ย. 4
22 มิ.ย. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 2
18 มิ.ย. 2
19 มิ.ย. 2
20 มิ.ย. 2
21 มิ.ย. 2
22 มิ.ย. 3