มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 ม.ค. 70
21 ม.ค. 61
22 ม.ค. 82
23 ม.ค. 81
24 ม.ค. 59
25 ม.ค. 68
26 ม.ค. 72

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 ม.ค. 2
21 ม.ค. 0
22 ม.ค. 0
23 ม.ค. 1
24 ม.ค. 9
25 ม.ค. 45
26 ม.ค. 57

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 ม.ค. 3
21 ม.ค. 5
22 ม.ค. 3
23 ม.ค. 2
24 ม.ค. 3
25 ม.ค. 4
26 ม.ค. 3