มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
18 พ.ค. 91
19 พ.ค. 78
20 พ.ค. 73
21 พ.ค. 79
22 พ.ค. 106
23 พ.ค. 101
24 พ.ค. 97

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
18 พ.ค. 3
19 พ.ค. 3
20 พ.ค. 1
21 พ.ค. 2
22 พ.ค. 1
23 พ.ค. 2
24 พ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
18 พ.ค. 3
19 พ.ค. 13
20 พ.ค. 2
21 พ.ค. 2
22 พ.ค. 2
23 พ.ค. 3
24 พ.ค. 3