รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอัฟกานิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mazar-i-Sharif 15 °C
2. Herat 14 °C
3. คาบูล 13 °C

ลมแรงจัด

1. คาบูล 7 km/h
2. Mazar-i-Sharif 4 km/h
3. Herat 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. คาบูล 13 °C
2. Herat 14 °C
3. Mazar-i-Sharif 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Herat 13 %
2. คาบูล 38 %
3. Mazar-i-Sharif 44 %