รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Huambo 30 °C
Bie 30 °C
3. Cabinda 27 °C
4. Luanda 25 °C
Benguela 25 °C

ลมแรงจัด

1. Huambo 18 km/h
Bie 18 km/h
3. Cabinda 14 km/h
4. Luanda 11 km/h
Benguela 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Luanda 25 °C
Benguela 25 °C
3. Cabinda 27 °C
4. Huambo 30 °C
Bie 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huambo 22 %
2. Bie 35 %
3. Benguela 65 %
4. Cabinda 74 %
Luanda 74 %