รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cabinda 22 °C
Luanda 22 °C
3. Benguela 19 °C
4. Huambo 17 °C

ลมแรงจัด

1. Cabinda 7 km/h
Luanda 7 km/h
Benguela 7 km/h
4. Huambo 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huambo 17 °C
2. Benguela 19 °C
3. Cabinda 22 °C
Luanda 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huambo 52 %
2. Benguela 78 %
3. Luanda 83 %
4. Cabinda 88 %