รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cabinda 28 °C
Benguela 28 °C
3. Luanda 27 °C

ลมแรงจัด

1. Cabinda 11 km/h
Luanda 11 km/h
Benguela 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Luanda 27 °C
2. Cabinda 28 °C
Benguela 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Benguela 66 %
2. Cabinda 79 %
Luanda 79 %