รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Luanda 30 °C
2. Cabinda 29 °C
3. Huambo 25 °C
Bie 25 °C

ลมแรงจัด

1. Luanda 22 km/h
2. Bie 18 km/h
3. Huambo 11 km/h
Cabinda 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huambo 25 °C
Bie 25 °C
3. Cabinda 29 °C
4. Luanda 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huambo 57 %
2. Luanda 66 %
3. Cabinda 74 %
4. Bie 83 %