รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cabinda 27 °C
2. Huambo 24 °C
3. Luanda 23 °C
Bie 23 °C

ลมแรงจัด

1. Bie 18 km/h
2. Huambo 11 km/h
Cabinda 11 km/h
4. Luanda 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Luanda 23 °C
Bie 23 °C
3. Huambo 24 °C
4. Cabinda 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huambo 24 %
2. Bie 61 %
3. Cabinda 70 %
4. Luanda 83 %