รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศออสเตรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vöslau 22 °C
Tulln-Langenlebarn 22 °C
3. Salzburg 21 °C
4. Linz 20 °C
5. Graz 19 °C
เวียนนา 19 °C
7. Zeltweg 18 °C
8. Innsbruck 17 °C
Klagenfurt 17 °C
10. Wienerbruck 16.6 °C
11. Vorderweissenbach 16.4 °C
12. Prägraten am Großvenediger 11.1 °C

ลมแรงจัด

1. Innsbruck 43 km/h
2. Vöslau 25 km/h
3. เวียนนา 22 km/h
4. Prägraten am Großvenediger 21 km/h
5. Salzburg 18 km/h
Wiener Neustadt 18 km/h
Tulln-Langenlebarn 18 km/h
8. Zeltweg 14 km/h
9. Linz 11 km/h
Graz 11 km/h
11. Vorderweissenbach 10 km/h
12. Klagenfurt 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Prägraten am Großvenediger 10.8 °C
2. Wienerbruck 14.5 °C
3. Vorderweissenbach 15.3 °C
4. Innsbruck 17 °C
Klagenfurt 17 °C
6. Zeltweg 18 °C
7. Graz 19 °C
เวียนนา 19 °C
9. Linz 20 °C
10. Salzburg 21 °C
11. Vöslau 22 °C
Tulln-Langenlebarn 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wienerbruck 14 %
2. Salzburg 33 %
Vöslau 33 %
4. Linz 35 %
5. Zeltweg 39 %
6. Tulln-Langenlebarn 41 %
7. Graz 43 %
8. Innsbruck 45 %
9. Klagenfurt 48 %
10. เวียนนา 49 %
11. Vorderweissenbach 59 %
12. Prägraten am Großvenediger 68 %