รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 6 °C
2. Ganja 2 °C
3. Naxçıvan -5 °C

ลมแรงจัด

1. บากู 29 km/h
2. Naxçıvan 14 km/h
3. Ganja 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Naxçıvan -5 °C
2. Ganja 1 °C
3. บากู 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Naxçıvan 73 %
2. บากู 75 %
3. Ganja 78 %