รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 22 °C
2. Ganja 17 °C
3. บากู 10 °C

ลมแรงจัด

1. Ganja 79 km/h
2. บากู 43 km/h
3. Naxçıvan 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. บากู 9 °C
2. Ganja 16 °C
3. Naxçıvan 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Naxçıvan 27 %
2. Ganja 53 %
3. บากู 85 %