รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 9 °C
2. Ganja 8 °C
3. Naxçıvan 7 °C

ลมแรงจัด

1. Ganja 32 km/h
2. บากู 29 km/h
3. Naxçıvan 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Naxçıvan 7 °C
2. Ganja 8 °C
3. บากู 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ganja 76 %
2. บากู 87 %
Naxçıvan 87 %