รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 30 °C
2. Ganja 27 °C
บากู 27 °C

ลมแรงจัด

1. บากู 34 km/h
2. Ganja 14 km/h
3. Naxçıvan 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. บากู 26 °C
2. Ganja 27 °C
3. Naxçıvan 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Naxçıvan 22 %
2. บากู 35 %
3. Ganja 40 %