รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 26 °C
Naxçıvan 26 °C
3. Ganja 23 °C

ลมแรงจัด

1. บากู 20 km/h
2. Ganja 18 km/h
Naxçıvan 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ganja 23 °C
2. บากู 26 °C
Naxçıvan 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Naxçıvan 44 %
2. Ganja 53 %
3. บากู 72 %