รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 21 °C
2. Ganja 20 °C
3. Naxçıvan 18 °C

ลมแรงจัด

1. บากู 18 km/h
2. Naxçıvan 7 km/h
3. Ganja 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Naxçıvan 18 °C
2. Ganja 20 °C
3. บากู 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Naxçıvan 68 %
2. Ganja 73 %
3. บากู 78 %