รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mostar 8 °C
2. Banja Luka 4 °C
3. ซาราเยโว 1 °C

ลมแรงจัด

1. Mostar 7 km/h
Banja Luka 7 km/h
3. ซาราเยโว 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาราเยโว 1 °C
2. Banja Luka 4 °C
3. Mostar 8 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mostar 53 %
2. Banja Luka 87 %
3. ซาราเยโว 100 %