รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mostar 26 °C
2. Banja Luka 22 °C
3. ซาราเยโว 17 °C

ลมแรงจัด

1. Mostar 43 km/h
2. Banja Luka 11 km/h
3. ซาราเยโว 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาราเยโว 17 °C
2. Banja Luka 22 °C
3. Mostar 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mostar 45 %
2. Banja Luka 83 %
3. ซาราเยโว 100 %