รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Banja Luka 19 °C
2. Mostar 18 °C
3. ซาราเยโว 16 °C

ลมแรงจัด

1. Banja Luka 40 km/h
ซาราเยโว 40 km/h
3. Mostar 29 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาราเยโว 16 °C
2. Mostar 18 °C
3. Banja Luka 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Banja Luka 40 %
2. ซาราเยโว 48 %
3. Mostar 59 %