รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Banja Luka 32 °C
2. Mostar 31 °C
3. ซาราเยโว 25 °C

ลมแรงจัด

1. ซาราเยโว 13 km/h
Mostar 13 km/h
3. Banja Luka 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาราเยโว 25 °C
2. Banja Luka 30 °C
Mostar 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mostar 39 %
2. Banja Luka 44 %
3. ซาราเยโว 63 %