รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mostar 23 °C
2. Banja Luka 17 °C
3. ซาราเยโว 15 °C

ลมแรงจัด

1. Mostar 22 km/h
2. ซาราเยโว 11 km/h
3. Banja Luka 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาราเยโว 15 °C
2. Banja Luka 17 °C
3. Mostar 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mostar 22 %
2. Banja Luka 37 %
3. ซาราเยโว 43 %