รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลเยียม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Genk 25.2 °C
2. Kleine-Brogel 23 °C
3. Liège-Bierset 22 °C
4. Chievres 21 °C
Charleroi 21 °C
แอนต์เวิร์ป 21 °C
Florennes 21 °C
Beauvechain 21 °C
Koksijde 21 °C
Schaffen 21 °C
Oostende 21 °C
12. Elsenborn 20 °C

ลมแรงจัด

1. Koksijde 22 km/h
Oostende 22 km/h
3. Genk 20 km/h
4. Kleine-Brogel 18 km/h
5. Chievres 14 km/h
Charleroi 14 km/h
แอนต์เวิร์ป 14 km/h
Beauvechain 14 km/h
9. บรัสเซลส์ 11 km/h
Liège-Bierset 11 km/h
11. Elsenborn 7 km/h
Schaffen 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Elsenborn 20 °C
บรัสเซลส์ 20 °C
3. Chievres 21 °C
Charleroi 21 °C
แอนต์เวิร์ป 21 °C
Florennes 21 °C
Beauvechain 21 °C
Koksijde 21 °C
Schaffen 21 °C
Oostende 21 °C
11. Liège-Bierset 22 °C
12. Kleine-Brogel 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Liège-Bierset 46 %
2. Elsenborn 49 %
3. Kleine-Brogel 50 %
Genk 50 %
5. Florennes 53 %
6. Charleroi 56 %
Beauvechain 56 %
Schaffen 56 %
9. Chievres 60 %
แอนต์เวิร์ป 60 %
Oostende 60 %
12. บรัสเซลส์ 64 %