รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลเยียม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Florennes 16 °C
Beauvechain 16 °C
Liège-Bierset 16 °C
แอนต์เวิร์ป 16 °C
5. Schaffen 15 °C
Oostende 15 °C
7. บรัสเซลส์ 14 °C
Koksijde 14 °C
Kleine-Brogel 14 °C
Charleroi 14 °C
11. Chievres 13 °C
12. Elsenborn 7 °C

ลมแรงจัด

1. Chievres 7 km/h
2. Florennes 5 km/h
Liège-Bierset 5 km/h
Charleroi 5 km/h
5. บรัสเซลส์ 4 km/h
Beauvechain 4 km/h
Koksijde 4 km/h
Schaffen 4 km/h
Oostende 4 km/h
Kleine-Brogel 4 km/h
Elsenborn 4 km/h
แอนต์เวิร์ป 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Elsenborn 7 °C
2. Chievres 12 °C
3. บรัสเซลส์ 14 °C
Koksijde 14 °C
Schaffen 14 °C
Oostende 14 °C
Kleine-Brogel 14 °C
Charleroi 14 °C
9. Florennes 15 °C
10. Beauvechain 16 °C
Liège-Bierset 16 °C
แอนต์เวิร์ป 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Florennes 61 %
Liège-Bierset 61 %
3. Charleroi 72 %
4. Beauvechain 75 %
5. Chievres 77 %
6. Schaffen 82 %
7. Koksijde 85 %
Oostende 85 %
9. บรัสเซลส์ 88 %
Kleine-Brogel 88 %
แอนต์เวิร์ป 88 %
12. Elsenborn 97 %