รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Варна 17 °C
2. Бургас 16 °C
3. Sofia 14 °C
Пловдив 14 °C
5. Gorna Orechovit 12 °C

ลมแรงจัด

1. Sofia 14 km/h
2. Пловдив 11 km/h
Бургас 11 km/h
Варна 11 km/h
5. Gorna Orechovit 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Gorna Orechovit 12 °C
2. Sofia 14 °C
Пловдив 14 °C
4. Бургас 16 °C
5. Варна 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Бургас 68 %
Варна 68 %
3. Sofia 72 %
4. Пловдив 94 %
5. Gorna Orechovit 100 %