รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 20 °C
2. Cochabamba 6 °C
3. ลาปาซ 0 °C

ลมแรงจัด

1. Viru Viru 7 km/h
2. ลาปาซ 4 km/h
Cochabamba 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 0 °C
2. Cochabamba 6 °C
3. Viru Viru 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ลาปาซ 37 %
2. Cochabamba 52 %
3. Viru Viru 83 %