รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 34 °C
2. Robore 33 °C
3. Riberalta 32 °C
4. San Joaquin 31 °C
Santa Ana 31 °C
Rurrenabaque 31 °C
7. Santa Cruz de la Sierra 30 °C
Reyes 30 °C
Puerto Suarez 30 °C
Trinidad 30 °C
11. Cobija 29 °C
Cochabamba 29 °C

ลมแรงจัด

1. Santa Cruz de la Sierra 54 km/h
2. Viru Viru 43 km/h
3. Robore 29 km/h
4. San Joaquin 18 km/h
San José 18 km/h
Concepcion 18 km/h
Tarija 18 km/h
San Ignacio 18 km/h
9. Cobija 14 km/h
Oruro 14 km/h
Santa Ana 14 km/h
Trinidad 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 17 °C
2. Yacuiba 18 °C
3. Oruro 21 °C
4. Villamontes 24 °C
5. Concepcion 27 °C
6. Tarija 28 °C
7. Cobija 29 °C
Cochabamba 29 °C
Viru Viru 29 °C
Magdalena 29 °C
Camiri 29 °C
San Ignacio 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cochabamba 23 %
2. Oruro 35 %
3. ลาปาซ 36 %
4. Tarija 48 %
5. San José 50 %
6. Santa Cruz de la Sierra 55 %
Camiri 55 %
8. Robore 59 %
9. Viru Viru 62 %
10. Santa Ana 63 %
11. San Joaquin 66 %
San Ignacio 66 %