รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Villamontes 38 °C
2. Yacuiba 37 °C
3. San José 36 °C
4. Robore 35 °C
Camiri 35 °C
6. Rurrenabaque 33 °C
Cobija 33 °C
8. Santa Cruz de la Sierra 32 °C
Riberalta 32 °C
San Joaquin 32 °C
San Ignacio 32 °C
Magdalena 32 °C

ลมแรงจัด

1. Santa Cruz de la Sierra 40 km/h
2. Viru Viru 25 km/h
3. ลาปาซ 22 km/h
Oruro 22 km/h
5. Tarija 18 km/h
6. Cobija 14 km/h
Concepcion 14 km/h
Cochabamba 14 km/h
Santa Ana 14 km/h
10. Robore 11 km/h
San Joaquin 11 km/h
San Ignacio 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 15 °C
2. Oruro 16 °C
3. Cochabamba 24 °C
4. Tarija 26 °C
5. Concepcion 30 °C
6. Trinidad 31 °C
Puerto Suarez 31 °C
8. Santa Cruz de la Sierra 32 °C
Riberalta 32 °C
San Joaquin 32 °C
San Ignacio 32 °C
Magdalena 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Camiri 37 %
2. Villamontes 40 %
Yacuiba 40 %
4. Cochabamba 44 %
5. San José 45 %
6. ลาปาซ 48 %
Oruro 48 %
8. Robore 50 %
9. Tarija 51 %
10. Santa Cruz de la Sierra 56 %
San Ignacio 56 %
12. Cobija 59 %