รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cobija 31 °C
2. Riberalta 30 °C
3. Cochabamba 26 °C
4. San Joaquin 25 °C
Magdalena 25 °C
6. Santa Ana 20 °C
Reyes 20 °C
8. Rurrenabaque 19 °C
9. Trinidad 18 °C
10. Oruro 17 °C
11. Puerto Suarez 16 °C
Villamontes 16 °C

ลมแรงจัด

1. Villamontes 50 km/h
Oruro 50 km/h
3. Viru Viru 47 km/h
4. Cochabamba 40 km/h
Santa Cruz de la Sierra 40 km/h
6. ลาปาซ 29 km/h
7. Concepcion 22 km/h
8. Riberalta 18 km/h
Puerto Suarez 18 km/h
Santa Ana 18 km/h
Tarija 18 km/h
Yacuiba 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Camiri 12 °C
2. Robore 13 °C
Tarija 13 °C
4. ลาปาซ 14 °C
San José 14 °C
6. Concepcion 15 °C
San Ignacio 15 °C
Viru Viru 15 °C
9. Puerto Suarez 16 °C
Villamontes 16 °C
Yacuiba 16 °C
Santa Cruz de la Sierra 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cochabamba 18 %
2. Oruro 20 %
3. ลาปาซ 24 %
4. Tarija 54 %
5. Villamontes 63 %
6. Cobija 66 %
7. Viru Viru 72 %
Yacuiba 72 %
Santa Cruz de la Sierra 72 %
10. Riberalta 75 %
11. Concepcion 82 %
Camiri 82 %