รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Suarez 34 °C
San Ignacio 34 °C
3. San Joaquin 33 °C
San José 33 °C
5. Magdalena 32 °C
6. Robore 31 °C
Trinidad 31 °C
8. Santa Ana 30 °C
Concepcion 30 °C
10. Viru Viru 29 °C
Santa Cruz de la Sierra 29 °C
Reyes 29 °C

ลมแรงจัด

1. Tarija 29 km/h
2. Oruro 25 km/h
3. ลาปาซ 22 km/h
4. Cochabamba 18 km/h
Yacuiba 18 km/h
Rurrenabaque 18 km/h
Camiri 18 km/h
8. Magdalena 11 km/h
Reyes 11 km/h
Puerto Suarez 11 km/h
Trinidad 11 km/h
Concepcion 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 13 °C
2. Potosí 17 °C
3. Oruro 18 °C
4. Tarija 22 °C
5. Yacuiba 23 °C
6. Cobija 25 °C
7. Riberalta 26 °C
Villamontes 26 °C
9. Cochabamba 27 °C
10. Rurrenabaque 28 °C
Camiri 28 °C
12. Viru Viru 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cochabamba 18 %
2. Potosí 29 %
3. Camiri 32 %
4. Viru Viru 33 %
5. San José 36 %
6. Santa Cruz de la Sierra 40 %
7. Puerto Suarez 41 %
San Ignacio 41 %
9. Villamontes 42 %
10. Tarija 43 %
11. ลาปาซ 44 %
12. Oruro 45 %