รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 24 °C
2. Cochabamba 20 °C
3. ลาปาซ 7 °C

ลมแรงจัด

1. Cochabamba 18 km/h
Viru Viru 18 km/h
3. ลาปาซ 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 7 °C
2. Cochabamba 20 °C
3. Viru Viru 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cochabamba 49 %
2. ลาปาซ 87 %
3. Viru Viru 94 %