รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Villamontes 38 °C
2. Rurrenabaque 34 °C
Camiri 34 °C
Yacuiba 34 °C
San Ignacio 34 °C
6. Riberalta 33 °C
Viru Viru 33 °C
San Joaquin 33 °C
San José 33 °C
Santa Ana 33 °C
Reyes 33 °C
Puerto Suarez 33 °C

ลมแรงจัด

1. Villamontes 36 km/h
2. Viru Viru 25 km/h
Santa Cruz de la Sierra 25 km/h
4. Cochabamba 18 km/h
Robore 18 km/h
6. Rurrenabaque 14 km/h
Concepcion 14 km/h
Tarija 14 km/h
ลาปาซ 14 km/h
Yacuiba 14 km/h
11. Cobija 11 km/h
San José 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลาปาซ 20 °C
2. Tarija 27 °C
3. Cochabamba 30 °C
4. Santa Cruz de la Sierra 31 °C
Concepcion 31 °C
6. Cobija 32 °C
Magdalena 32 °C
Robore 32 °C
Trinidad 32 °C
10. Riberalta 33 °C
Viru Viru 33 °C
San Joaquin 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cochabamba 13 %
2. ลาปาซ 23 %
3. Tarija 30 %
4. Villamontes 31 %
5. Camiri 34 %
6. Yacuiba 47 %
7. Viru Viru 53 %
San José 53 %
9. Santa Cruz de la Sierra 55 %
10. Santa Ana 56 %
Reyes 56 %
San Ignacio 56 %