รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kasane 37 °C
2. Selibe-Phikwe 36 °C
3. Seretse Khama 35 °C
Maun 35 °C
5. Francistown 34 °C

ลมแรงจัด

1. Kasane 32 km/h
2. Selibe-Phikwe 22 km/h
3. Francistown 14 km/h
4. Seretse Khama 11 km/h
5. Maun 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Francistown 34 °C
2. Seretse Khama 35 °C
Maun 35 °C
4. Selibe-Phikwe 36 °C
5. Kasane 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Francistown 11 %
Kasane 11 %
3. Seretse Khama 13 %
Maun 13 %
5. Selibe-Phikwe 31 %