รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maun 25 °C
2. Kasane 24 °C
3. Francistown 23 °C
4. Selibe-Phikwe 22 °C
5. Seretse Khama 20 °C

ลมแรงจัด

1. Maun 18 km/h
2. Seretse Khama 14 km/h
Kasane 14 km/h
4. Francistown 11 km/h
5. Selibe-Phikwe 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Seretse Khama 20 °C
2. Selibe-Phikwe 22 °C
3. Francistown 23 °C
4. Kasane 24 °C
5. Maun 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kasane 25 %
2. Maun 26 %
3. Francistown 27 %
4. Seretse Khama 32 %
5. Selibe-Phikwe 46 %