รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maun 25 °C
2. Kasane 24 °C
3. Selibe-Phikwe 23 °C
4. Francistown 21 °C
Seretse Khama 21 °C

ลมแรงจัด

1. Kasane 14 km/h
2. Selibe-Phikwe 11 km/h
Seretse Khama 11 km/h
4. Maun 7 km/h
Francistown 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Francistown 21 °C
Seretse Khama 21 °C
3. Selibe-Phikwe 23 °C
4. Kasane 24 °C
5. Maun 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Maun 18 %
Seretse Khama 18 %
3. Kasane 22 %
4. Francistown 26 %
5. Selibe-Phikwe 38 %