รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 9 °C
2. Mogilev 8 °C
3. Віцебск 7 °C
Берасьце 7 °C
5. มินสก์ 6 °C
6. Горадня 5 °C

ลมแรงจัด

1. Горадня 43 km/h
2. Берасьце 36 km/h
3. มินสก์ 32 km/h
4. Mogilev 29 km/h
5. Віцебск 25 km/h
6. กอเมล 20 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Горадня 5 °C
2. Віцебск 6 °C
มินสก์ 6 °C
4. กอเมล 7 °C
Берасьце 7 °C
6. Mogilev 8 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mogilev 76 %
2. มินสก์ 78 %
3. กอเมล 79 %
4. Берасьце 81 %
5. Віцебск 82 %
6. Горадня 93 %