รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Горадня 26 °C
2. Берасьце 24 °C
มินสก์ 24 °C
Loshitsa / Minsk 24 °C
5. Віцебск 23 °C
Mogilev 23 °C
7. กอเมล 22 °C

ลมแรงจัด

1. Віцебск 22 km/h
Горадня 22 km/h
3. Loshitsa / Minsk 14 km/h
4. กอเมล 13 km/h
มินสก์ 13 km/h
6. Берасьце 9 km/h
7. Mogilev 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. กอเมล 21 °C
2. Берасьце 22 °C
Віцебск 22 °C
4. Mogilev 23 °C
5. มินสก์ 24 °C
Loshitsa / Minsk 24 °C
7. Горадня 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Горадня 39 %
2. Loshitsa / Minsk 50 %
3. มินสก์ 54 %
4. Mogilev 57 %
5. Віцебск 59 %
6. Берасьце 67 %
7. กอเมล 83 %