รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 28 °C
2. Mogilev 27 °C
3. Горадня 26 °C
4. มินสก์ 25 °C
Берасьце 25 °C
Віцебск 25 °C

ลมแรงจัด

1. Mogilev 36 km/h
2. มินสก์ 32 km/h
Горадня 32 km/h
4. Віцебск 29 km/h
5. กอเมล 14 km/h
6. Берасьце 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. มินสก์ 24 °C
Берасьце 24 °C
3. Mogilev 25 °C
Віцебск 25 °C
Горадня 25 °C
6. กอเมล 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. กอเมล 42 %
2. Mogilev 53 %
3. Віцебск 57 %
4. Горадня 62 %
5. มินสก์ 67 %
Берасьце 67 %