รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Горадня 25 °C
2. Віцебск 24 °C
3. มินสก์ 23 °C
4. กอเมล 21 °C

ลมแรงจัด

1. Віцебск 14 km/h
2. Горадня 11 km/h
มินสก์ 11 km/h
4. กอเมล 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. มินสก์ 20 °C
2. กอเมล 21 °C
3. Віцебск 24 °C
4. Горадня 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Віцебск 50 %
2. Горадня 54 %
3. มินสก์ 57 %
4. กอเมล 86 %