รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Віцебск 17 °C
Mogilev 17 °C
กอเมล 17 °C
4. มินสก์ 16 °C
5. Горадня 15 °C
6. Берасьце 14 °C

ลมแรงจัด

1. กอเมล 47 km/h
2. Віцебск 32 km/h
Берасьце 32 km/h
4. Mogilev 29 km/h
5. มินสก์ 25 km/h
6. Горадня 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Горадня 14 °C
Берасьце 14 °C
3. มินสก์ 15 °C
กอเมล 15 °C
5. Віцебск 17 °C
Mogilev 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Віцебск 52 %
2. กอเมล 56 %
3. Mogilev 59 %
4. มินสก์ 65 %
5. Горадня 72 %
Берасьце 72 %