รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. มินสก์ -2 °C
2. กอเมล -3 °C
3. Віцебск -4 °C

ลมแรงจัด

1. Віцебск 43 km/h
2. มินสก์ 32 km/h
3. กอเมล 16 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Віцебск -4 °C
2. กอเมล -3 °C
3. มินสก์ -2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. มินสก์ 45 %
2. กอเมล 56 %
3. Віцебск 80 %