รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 20 °C
2. Віцебск 19 °C
Mogilev 19 °C
4. มินสก์ 17 °C
5. Loshitsa / Minsk 16 °C
6. Берасьце 13 °C
7. Горадня 12 °C

ลมแรงจัด

1. Mogilev 18 km/h
กอเมล 18 km/h
3. Віцебск 14 km/h
4. Горадня 11 km/h
มินสก์ 11 km/h
Loshitsa / Minsk 11 km/h
7. Берасьце 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Горадня 12 °C
2. Берасьце 13 °C
3. Loshitsa / Minsk 16 °C
4. มินสก์ 17 °C
5. Віцебск 19 °C
Mogilev 19 °C
7. กอเมล 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Віцебск 60 %
กอเมล 60 %
3. Mogilev 64 %
4. มินสก์ 94 %
Loshitsa / Minsk 94 %
6. Горадня 100 %
Берасьце 100 %