รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Віцебск 2 °C
Горадня 2 °C
3. มินสก์ -3 °C
4. กอเมล -4 °C

ลมแรงจัด

1. Віцебск 29 km/h
2. Горадня 7 km/h
มินสก์ 7 km/h
4. กอเมล 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. กอเมล -5 °C
2. มินสก์ -3 °C
3. Віцебск 2 °C
Горадня 2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Віцебск 37 %
Горадня 37 %
3. กอเมล 42 %
4. มินสก์ 58 %