รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคนาดา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamloops 12 °C
2. โทรอนโต 10 °C
Coronach Spc 10 °C
Port Weller 10 °C
Estevan Point 10 °C
Burlington Piers 10 °C
White Rock 10 °C
Seven Persons Agdm 10 °C
Barnwell Agdm 10 °C
Vineland Station Rcs 10 °C
Solander Island 10 °C
Saint Catharines Airport 10 °C

ลมแรงจัด

1. Brevoort Island 76 km/h
2. Solander Island 72 km/h
Shingle Point 72 km/h
4. Hopedale 68 km/h
5. Kindakun 65 km/h
6. Pincher Creek 61 km/h
Lytton 61 km/h
8. Onefour 58 km/h
Pilot Mound 58 km/h
Deerwood RCS 58 km/h
Comox 58 km/h
Sisters Island 58 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Mayo -36 °C
2. Dawson -33 °C
3. Faro -29 °C
4. Old Crow Airport -27 °C
5. Fort Mcpherson -26 °C
6. Beaver Creek Airport -25 °C
Carmacks CS -25 °C
8. Aklavik Airport -23 °C
9. Povungnituq -22 °C
Wrigley Airport -22 °C
11. Burwash -21 °C
Alert Airport -21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sundre 36 %
Claresholm 36 %
แคลกะรี 36 %
4. Bow Valley 38 %
Kamloops 38 %
6. แคลกะรี 39 %
7. Burlington Piers 40 %
8. Cardston 42 %
9. Coronach Spc 43 %
Onefour 43 %
Barnwell Agdm 43 %
Enchant Agdm 43 %