รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคนาดา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Entrance Island 8 °C
Solander Island 8 °C
Kindakun 8 °C
Holland Rock 8 °C
5. Rose Spit 7 °C
P. Meadows Coastal Station 7 °C
White Rock 7 °C
Comox 7 °C
Virginia Falls 7 °C
Bonilla Lake 7 °C
Race Rocks 7 °C
Herbert Island 7 °C

ลมแรงจัด

1. Solander Island 94 km/h
2. Herbert Island 86 km/h
3. Tuktut Nogait 68 km/h
4. Brevoort Island 65 km/h
Cumshewa Island 65 km/h
6. Sandspit 61 km/h
7. Swift Current 58 km/h
Cape Parry 58 km/h
9. Virginia Falls 54 km/h
Sable Island 54 km/h
Shingle Point 54 km/h
Lethbridge 54 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Gjoa Haven -35 °C
Cambridge Bay -35 °C
3. Spence Bay Airport -34 °C
Stefansson Island -34 °C
5. Pond Inlet -32 °C
Iqaluit -32 °C
7. Inukjuak -31 °C
Pelly Bay 1 -31 °C
9. Povungnituq -30 °C
10. Wager Bay -29 °C
11. Coral Harbour -28 °C
Eureka -28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Bow Valley 32 %
2. Cardston 44 %
3. Rocky Mountain House 47 %
แคลกะรี 47 %
5. แคลกะรี 50 %
6. Waterton Park Gate 51 %
Edson 51 %
8. Brocket Agdm 55 %
Whitecourt 55 %
Edson Cr10 55 %
11. Lethbridge 56 %
Milk River 56 %