รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคนาดา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Burlington Piers 23 °C
Erieau 23 °C
โทรอนโต 23 °C
Cobourg 23 °C
5. โทรอนโต 22 °C
Victoria Beach 22 °C
โทรอนโต 22 °C
Western Island 22 °C
9. Hamilton Airport 21 °C
Point Petre 21 °C
Berens River CS 21 °C
Trenton 21 °C

ลมแรงจัด

1. Saglek Bay 50 km/h
2. Lytton 43 km/h
3. Race Rocks 40 km/h
4. Ile Aux Grues 32 km/h
Clyde 32 km/h
Buffalo Narrow 32 km/h
Ile D'Orleans 32 km/h
8. Deline 29 km/h
Kugluktuk 29 km/h
Hat Island 29 km/h
11. St. Catharines 25 km/h
Eureka 25 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Stefansson Island 1 °C
2. Broughton Island Airport 2 °C
3. Clyde 3 °C
Pelly Island 3 °C
5. Rankin Inlet 4 °C
Fort Montmorency 4 °C
Trail Valley 4 °C
Crowsnest 4 °C
9. Hall Beach 5 °C
Onatchiway 5 °C
Churchill Falls 5 °C
Inuvik 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lytton 52 %
2. Eureka 53 %
3. Summerland 56 %
4. Creston 59 %
5. โทรอนโต 61 %
6. Cypress Hills Park 62 %
7. Princeton 63 %
Sisters Island 63 %
Esquimalt Harbour 63 %
10. Great Duck Island 64 %
11. Cobourg 65 %
12. Eastend 66 %