รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dimbokro 27 °C
อาบีจาน 27 °C
3. Odienné 26 °C
4. Korhogo 25 °C
Tabou 25 °C
Sassandra 25 °C
7. Man 24 °C
Gagnoa 24 °C
9. Bouaké 23 °C

ลมแรงจัด

1. Bouaké 14 km/h
2. อาบีจาน 13 km/h
3. Odienné 11 km/h
Tabou 11 km/h
5. Korhogo 7 km/h
Man 7 km/h
Gagnoa 7 km/h
Sassandra 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Bouaké 23 °C
2. Man 24 °C
Gagnoa 24 °C
4. Korhogo 25 °C
Tabou 25 °C
Sassandra 25 °C
7. Odienné 26 °C
อาบีจาน 26 °C
9. Dimbokro 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. อาบีจาน 77 %
2. Odienné 79 %
Dimbokro 79 %
4. Tabou 83 %
Sassandra 83 %
6. Korhogo 89 %
Man 89 %
Gagnoa 89 %
9. Bouaké 94 %