รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gagnoa 32 °C
Dimbokro 32 °C
3. Korhogo 29 °C
Sassandra 29 °C
5. Odienné 28 °C
Tabou 28 °C
7. Bouaké 27 °C
อาบีจาน 27 °C
9. Man 25 °C

ลมแรงจัด

1. Tabou 14 km/h
2. อาบีจาน 13 km/h
3. Gagnoa 11 km/h
4. Sassandra 7 km/h
5. Odienné 4 km/h
Korhogo 4 km/h
Bouaké 4 km/h
8. Man 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Man 25 °C
2. Bouaké 27 °C
อาบีจาน 27 °C
4. Odienné 28 °C
Tabou 28 °C
6. Korhogo 29 °C
Sassandra 29 °C
8. Gagnoa 32 °C
Dimbokro 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Korhogo 48 %
2. Odienné 62 %
3. Gagnoa 63 %
4. Dimbokro 67 %
5. Bouaké 79 %
Tabou 79 %
Sassandra 79 %
8. Man 89 %
อาบีจาน 89 %