รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. อาบีจาน 25 °C
2. Yamoussoukro 23 °C
3. Bouaké 22 °C

ลมแรงจัด

1. Bouaké 22 km/h
2. อาบีจาน 11 km/h
3. Yamoussoukro 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Bouaké 22 °C
2. Yamoussoukro 23 °C
3. อาบีจาน 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. อาบีจาน 94 %
2. Bouaké 100 %
Yamoussoukro 100 %