รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Douala 28 °C
2. Garoua 27 °C
3. Yaoundé 26 °C

ลมแรงจัด

1. Garoua 4 km/h
Douala 4 km/h
Yaoundé 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 26 °C
2. Garoua 27 °C
3. Douala 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 28 %
2. Yaoundé 70 %
3. Douala 89 %