รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Douala 25 °C
2. Garoua 24 °C
Yaoundé 24 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Garoua 24 °C
Yaoundé 24 °C
3. Douala 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 38 %
2. Yaoundé 89 %
3. Douala 100 %