รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 29 °C
2. Douala 26 °C
3. Yaoundé 23 °C

ลมแรงจัด

1. Yaoundé 7 km/h
2. Garoua 4 km/h
Douala 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 23 °C
2. Douala 26 °C
3. Garoua 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 79 %
2. Douala 89 %
Yaoundé 89 %