รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Douala 25 °C
2. Yaoundé 20 °C
3. Garoua 18 °C
4. Ngaoundere 10 °C

ลมแรงจัด

1. Douala 4 km/h
2. Garoua 0 km/h
Ngaoundere 0 km/h
Yaoundé 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ngaoundere 10 °C
2. Garoua 18 °C
3. Yaoundé 20 °C
4. Douala 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 68 %
2. Ngaoundere 87 %
3. Douala 100 %
Yaoundé 100 %