รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 29 °C
2. Douala 28 °C
3. Yaoundé 24 °C

ลมแรงจัด

1. Yaoundé 11 km/h
2. Douala 7 km/h
3. Garoua 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 24 °C
2. Douala 28 °C
3. Garoua 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 16 %
2. Douala 89 %
Yaoundé 89 %