รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Douala 27 °C
2. Garoua 26 °C
3. Yaoundé 22 °C

ลมแรงจัด

1. Yaoundé 7 km/h
2. Garoua 4 km/h
Douala 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 22 °C
2. Garoua 26 °C
3. Douala 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 89 %
Douala 89 %
3. Yaoundé 100 %