รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 28 °C
2. Douala 26 °C
3. Yaoundé 24 °C

ลมแรงจัด

1. Yaoundé 7 km/h
Garoua 7 km/h
3. Douala 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 24 °C
2. Douala 26 °C
3. Garoua 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 79 %
2. Yaoundé 89 %
3. Douala 100 %