รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 27 °C
2. Douala 24 °C
3. Yaoundé 22 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yaoundé 22 °C
2. Douala 24 °C
3. Garoua 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Garoua 79 %
2. Douala 94 %
Yaoundé 94 %