รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโคลอมเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บาร์รังกียา 26 °C
2. Cartagena de Indias 25 °C
Cúcuta 25 °C
4. Santa Marta 24 °C
5. Leticia 23 °C
6. Cali 21 °C
7. Armenia 19 °C
8. Pereira 18 °C
9. Rio Negro 15 °C
10. โบโกตา 12 °C

ลมแรงจัด

1. บาร์รังกียา 22 km/h
2. Cali 14 km/h
3. โบโกตา 11 km/h
4. Santa Marta 7 km/h
Cartagena de Indias 7 km/h
Rio Negro 7 km/h
Pereira 7 km/h
8. Cúcuta 4 km/h
9. Armenia 0 km/h
Leticia 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. โบโกตา 12 °C
2. Rio Negro 15 °C
3. Pereira 18 °C
4. Armenia 19 °C
5. Cali 21 °C
6. Leticia 23 °C
7. Santa Marta 24 °C
8. Cartagena de Indias 25 °C
Cúcuta 25 °C
10. บาร์รังกียา 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cúcuta 83 %
2. โบโกตา 88 %
3. Santa Marta 89 %
Cartagena de Indias 89 %
5. บาร์รังกียา 94 %
Armenia 94 %
Cali 94 %
8. Rio Negro 100 %
Pereira 100 %
Leticia 100 %