รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคอสตาริกา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liberia 31 °C
2. Puerto Limón 25 °C
3. San José – Juan Santamaria 24 °C
4. San José 23 °C

ลมแรงจัด

1. San José 25 km/h
Liberia 25 km/h
3. San José – Juan Santamaria 18 km/h
4. Puerto Limón 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. San José 23 °C
2. San José – Juan Santamaria 24 °C
3. Puerto Limón 25 °C
4. Liberia 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Liberia 59 %
2. San José 61 %
3. San José – Juan Santamaria 65 %
4. Puerto Limón 89 %