รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guantánamo 23 °C
2. Santiago de Cuba 22 °C
3. Holguín 21 °C
Cayo Coco 21 °C
5. Camagüey 20 °C
Playa Giron 20 °C
7. Varadero 17 °C
8. Cienfuegos 15 °C
9. Abel Santamaria 13 °C
10. ฮาวานา 10 °C

ลมแรงจัด

1. Camagüey 18 km/h
Playa Giron 18 km/h
Cayo Coco 18 km/h
4. Santiago de Cuba 14 km/h
Guantánamo 14 km/h
6. Varadero 11 km/h
Cienfuegos 11 km/h
8. Holguín 7 km/h
9. Abel Santamaria 4 km/h
10. ฮาวานา 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮาวานา 10 °C
2. Abel Santamaria 13 °C
3. Cienfuegos 15 °C
4. Varadero 17 °C
5. Camagüey 20 °C
Playa Giron 20 °C
7. Holguín 21 °C
Cayo Coco 21 °C
9. Santiago de Cuba 22 °C
10. Guantánamo 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Playa Giron 68 %
2. Cayo Coco 69 %
3. Varadero 77 %
4. Camagüey 78 %
5. Santiago de Cuba 88 %
6. ฮาวานา 93 %
7. Abel Santamaria 94 %
8. Cienfuegos 100 %
Holguín 100 %
Guantánamo 100 %