รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Playa Giron 27 °C
Guantánamo 27 °C
3. Santiago de Cuba 26 °C
Cayo Coco 26 °C
5. Camagüey 24 °C
Holguín 24 °C
7. Cienfuegos 23 °C
8. ฮาวานา 22 °C
Varadero 22 °C
10. Abel Santamaria 21 °C

ลมแรงจัด

1. Santiago de Cuba 11 km/h
Cayo Coco 11 km/h
Guantánamo 11 km/h
4. Playa Giron 9 km/h
5. ฮาวานา 7 km/h
Camagüey 7 km/h
Abel Santamaria 7 km/h
8. Varadero 4 km/h
Cienfuegos 4 km/h
Holguín 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Abel Santamaria 21 °C
2. ฮาวานา 22 °C
Varadero 22 °C
4. Cienfuegos 23 °C
5. Camagüey 24 °C
Holguín 24 °C
7. Santiago de Cuba 26 °C
Cayo Coco 26 °C
9. Playa Giron 27 °C
Guantánamo 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Santiago de Cuba 79 %
Playa Giron 79 %
3. Cayo Coco 84 %
Guantánamo 84 %
5. ฮาวานา 94 %
Varadero 94 %
Camagüey 94 %
Holguín 94 %
Abel Santamaria 94 %
10. Cienfuegos 100 %