รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guantánamo 31 °C
2. Cayo Coco 30 °C
Cienfuegos 30 °C
Playa Giron 30 °C
5. ฮาวานา 29 °C
Abel Santamaria 29 °C
Varadero 29 °C
Camagüey 29 °C
Santiago de Cuba 29 °C
10. Holguín 28 °C

ลมแรงจัด

1. Guantánamo 14 km/h
Playa Giron 14 km/h
3. Holguín 11 km/h
Santiago de Cuba 11 km/h
5. Cayo Coco 7 km/h
ฮาวานา 7 km/h
Abel Santamaria 7 km/h
Varadero 7 km/h
Cienfuegos 7 km/h
Camagüey 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Holguín 28 °C
2. ฮาวานา 29 °C
Abel Santamaria 29 °C
Varadero 29 °C
Camagüey 29 °C
Santiago de Cuba 29 °C
7. Cayo Coco 30 °C
Cienfuegos 30 °C
Playa Giron 30 °C
10. Guantánamo 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Santiago de Cuba 62 %
2. Cayo Coco 70 %
Abel Santamaria 70 %
Cienfuegos 70 %
5. Guantánamo 71 %
6. Camagüey 74 %
Holguín 74 %
8. Playa Giron 75 %
9. ฮาวานา 79 %
Varadero 79 %