รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Playa Giron 30 °C
2. Holguín 29 °C
Cayo Coco 29 °C
Guantánamo 29 °C
5. Santiago de Cuba 28 °C
Abel Santamaria 28 °C
Varadero 28 °C
8. Camagüey 27 °C
9. ฮาวานา 24 °C

ลมแรงจัด

1. Holguín 18 km/h
Abel Santamaria 18 km/h
Guantánamo 18 km/h
Varadero 18 km/h
5. Cayo Coco 14 km/h
6. ฮาวานา 11 km/h
Camagüey 11 km/h
8. Santiago de Cuba 7 km/h
Playa Giron 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮาวานา 24 °C
2. Camagüey 27 °C
3. Santiago de Cuba 28 °C
Abel Santamaria 28 °C
Varadero 28 °C
6. Holguín 29 °C
Cayo Coco 29 °C
Guantánamo 29 °C
9. Playa Giron 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Holguín 70 %
Santiago de Cuba 70 %
Abel Santamaria 70 %
4. Playa Giron 75 %
5. Cayo Coco 79 %
Varadero 79 %
7. Camagüey 84 %
8. Guantánamo 89 %
9. ฮาวานา 94 %