รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Playa Giron 25 °C
2. Cayo Coco 24 °C
3. Holguín 21 °C
Santiago de Cuba 21 °C
Guantánamo 21 °C
6. Camagüey 20 °C
7. ฮาวานา 19 °C
Cienfuegos 19 °C
Abel Santamaria 19 °C
10. Varadero 16 °C

ลมแรงจัด

1. Cayo Coco 22 km/h
2. Playa Giron 20 km/h
3. Camagüey 14 km/h
Holguín 14 km/h
Santiago de Cuba 14 km/h
6. Cienfuegos 11 km/h
Abel Santamaria 11 km/h
8. Varadero 7 km/h
Guantánamo 7 km/h
10. ฮาวานา 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Varadero 16 °C
2. ฮาวานา 19 °C
Cienfuegos 19 °C
Abel Santamaria 19 °C
5. Camagüey 20 °C
6. Holguín 21 °C
Santiago de Cuba 21 °C
Guantánamo 21 °C
9. Playa Giron 24 °C
Cayo Coco 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cayo Coco 69 %
2. Santiago de Cuba 73 %
3. Playa Giron 79 %
4. Holguín 88 %
Guantánamo 88 %
6. ฮาวานา 94 %
Camagüey 94 %
8. Varadero 100 %
Cienfuegos 100 %
Abel Santamaria 100 %