รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Camagüey 33 °C
Playa Giron 33 °C
3. Holguín 32 °C
Cayo Coco 32 °C
Abel Santamaria 32 °C
6. Varadero 31 °C
Guantánamo 31 °C
Cienfuegos 31 °C
9. Santiago de Cuba 30 °C
10. ฮาวานา 29 °C

ลมแรงจัด

1. Camagüey 25 km/h
Holguín 25 km/h
3. Abel Santamaria 22 km/h
Varadero 22 km/h
Guantánamo 22 km/h
6. Cayo Coco 18 km/h
7. Playa Giron 16 km/h
8. Santiago de Cuba 14 km/h
ฮาวานา 14 km/h
10. Cienfuegos 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ฮาวานา 29 °C
2. Santiago de Cuba 30 °C
3. Varadero 31 °C
Guantánamo 31 °C
Cienfuegos 31 °C
6. Holguín 32 °C
Playa Giron 32 °C
Cayo Coco 32 °C
Abel Santamaria 32 °C
10. Camagüey 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Playa Giron 56 %
2. Abel Santamaria 59 %
3. Camagüey 61 %
4. Varadero 66 %
5. Holguín 67 %
Cayo Coco 67 %
7. Cienfuegos 71 %
8. ฮาวานา 74 %
9. Santiago de Cuba 75 %
Guantánamo 75 %