รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Santiago de Cuba 31 °C
Playa Giron 31 °C
Guantánamo 31 °C
4. Holguín 30 °C
5. Cienfuegos 29 °C
Camagüey 29 °C
ฮาวานา 29 °C
Varadero 29 °C
9. Cayo Coco 28 °C
Abel Santamaria 28 °C

ลมแรงจัด

1. ฮาวานา 40 km/h
2. Abel Santamaria 14 km/h
3. Santiago de Cuba 11 km/h
Playa Giron 11 km/h
Cayo Coco 11 km/h
Guantánamo 11 km/h
7. Cienfuegos 7 km/h
Varadero 7 km/h
9. Camagüey 4 km/h
Holguín 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cayo Coco 28 °C
Abel Santamaria 28 °C
3. Cienfuegos 29 °C
Camagüey 29 °C
ฮาวานา 29 °C
Varadero 29 °C
7. Holguín 30 °C
8. Santiago de Cuba 31 °C
Playa Giron 31 °C
Guantánamo 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Santiago de Cuba 63 %
2. Guantánamo 66 %
3. Holguín 70 %
4. Playa Giron 71 %
5. Camagüey 74 %
6. Cienfuegos 79 %
Abel Santamaria 79 %
8. Cayo Coco 84 %
ฮาวานา 84 %
Varadero 84 %