รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Holguín 33 °C
2. Santiago de Cuba 31 °C
Guantánamo 31 °C
4. ฮาวานา 30 °C
Varadero 30 °C
Cienfuegos 30 °C
Playa Giron 30 °C
8. Cayo Coco 29 °C
Abel Santamaria 29 °C
10. Camagüey 28 °C

ลมแรงจัด

1. Camagüey 25 km/h
2. Varadero 22 km/h
Cayo Coco 22 km/h
4. ฮาวานา 18 km/h
Abel Santamaria 18 km/h
Guantánamo 18 km/h
7. Cienfuegos 14 km/h
8. Santiago de Cuba 11 km/h
Playa Giron 11 km/h
10. Holguín 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Camagüey 28 °C
2. Cayo Coco 29 °C
Abel Santamaria 29 °C
4. ฮาวานา 30 °C
Varadero 30 °C
Cienfuegos 30 °C
Playa Giron 30 °C
8. Santiago de Cuba 31 °C
Guantánamo 31 °C
10. Holguín 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Santiago de Cuba 63 %
2. Holguín 64 %
3. ฮาวานา 70 %
Varadero 70 %
5. Abel Santamaria 74 %
6. Cienfuegos 75 %
7. Camagüey 79 %
Guantánamo 79 %
9. Playa Giron 84 %
Cayo Coco 84 %